Sammen om dyrevelfærd

Vi har flere samarbejdspartnere både nationalt og internationalt. Samarbejdet gør, at vi som forening har indflydelse, når der skal tages vigtige beslutninger omkring dyrenes ve og vel.

TAL OM LANDBRUGET 2017

Udklip.JPG

Sammen med Danmarks Naturfredningsforening udarbejder og udgiver vi årligt publikationen Sådan ligger landet. Udgivelsen giver et samlet overblik over forholdene i den danske landbrugsproduktion, set i forhold til dyrevelfærd, natur og miljø. Alle tal og fakta i er baseret på offentlige kilder. 

Sådan Ligger Landet 2017

Sådan Ligger Landet 2016 

FAKTA

•      57 % af Danmarks areal er opdyrket

•      Over halvdelen af de undersøgte arter i landbruget går fortsat tilbage

•      Otte af ti agerhøns, og seks af ti sanglærker er forsvundet siden midten af 70’erne

•      80 % af det danske landbrugsareal bruges til produktion af foder til husdyr

•      24.300 pattegrise dør hver dag i de danske stalde

•      Halvdelen af slagtesøerne og næsten hvert tredje slagtesvin får mavesår

•      97 % af grisene får klippet halerne af, selv om rutinemæssig halekupering er forbudt

•      Fra 2007 til 2017 er over 6.000 personer konstateret smittet med svine-MRSA

•      Konventionelle svin får op til 19 gange så meget antibiotika som de økologiske grise

•      I 2016 blev der produceret næsten 32 millioner svin i Danmark, men færre og færre svin slagtes og forarbejdes i Danmark

•       Sprøjtegift solgt til landbruget udgør 99 % af det samlede salg i 2016

•      Afgift virker: Sprøjtegiftenes belastning af natur og miljø er faldet. Til gengæld sprøjtes der oftere.

•      Ikke-økologiske kartofler sprøjtes i gennemsnit 13 gange om året

•      Andelen af ikke-økologiske danske grøntsager med rester af sprøjtegift er tredoblet på fem år 

•      I 2015 blev der fundet sprøjtegift i hver fjerde drikkevandsboring

•      Landbruget har stadig overskud af kvælstof, hvoraf størstedelen tabes til omgivelserne

•      Zink og sprøjtegift fra landbruget finder vej til vandløbene

•      Landbruget skylder 337,5 mia. kr. Det svarer til en gældsprocent på 58, når gæld sættes ift. Aktiver

•      Den danske eksport af økologiske produkter er mere end fordoblet på fem år

•      Danskerne har den største økologiske markedsandel i Europa og det næststørste økologiforbrug pr. indbygger

•      Over 2.300 økologiske spisesteder i Danmark

 

Råd & udvalg

Vi er repræsenteret i følgende råd og udvalg:

  • Dansk Hunderegister
  • Den nationale komité vedr. landbrugsdyr
  • Det Danske Katteregister
  • Det Dyreetiske Råd
  • Det Grønne kontaktudvalg
  • Forbrugerrådet
  • Friluftsrådet
  • Fødevarestyrelsens interessentudvalg
  • Verdensnaturfondens præsidium
  • Vildtforvaltningsrådet
gæs