Sammen om dyrevelfærd

Vi har flere samarbejdspartnere både nationalt og internationalt. Samarbejdet gør, at vi som forening har indflydelse, når der skal tages vigtige beslutninger omkring dyrenes ve og vel.

Sådan ligger landet

Sammen med Danmarks Naturfredningsforening udarbejder og udgiver vi årligt publikationen Sådan ligger landet. Udgivelsen giver et samlet overblik over forholdene i den danske landbrugsproduktion, set i forhold til dyrevelfærd, natur og miljø. Alle tal og fakta i er baseret på offentlige kilder.

Vidste du f.eks. at:

 • Hver dag dør 24.000 pattegrise
 • 24 % af alle søer er selvdøde eller aflives før endt produktionsliv
 • Danske svineproducenter bruger kun 0,55 time (altså godt ½ time) pr. produceret svin
 • Et  konventionelt svin får op til 13 gange så meget antibiotika, som et økologisk svin
 • 81% af det danske landbrugsareal går til husdyrfoder, dertil kommer at der i Sydamerika dyrkes soya til den danske husdyrproduktion på et areal større end Sjælland

Læs mere i Sådan ligger landet 2016 

Udklip.JPG

Råd & udvalg

Vi er repræsenteret i følgende råd og udvalg:

 • Dansk Hunderegister
 • Den nationale komité vedr. landbrugsdyr
 • Det Danske Katteregister
 • Det Dyreetiske Råd
 • Det Grønne kontaktudvalg
 • Forbrugerrådet
 • Friluftsrådet
 • Fødevarestyrelsens interessentudvalg
 • Verdensnaturfondens præsidium
 • Vildtforvaltningsrådet
gæs