Stop Lange Dyretransporter

Hvert år sendes en kvart millard dyr ud på lange opslidende dyretransporter gennem Europa. Det skal stoppes nu! #stopthetrucks

UNDERSKRIFTSINDSAMLINGEN ER LUKKET

Siden foråret 2016 har vi sammen med 34 andre dyrevelfærdsorganisationer på tværs af EU indsamlet over 1 million underskrifter mod lange dyretransporter.

Initiativet har haft stor succes med at sætte fokus på de kummerlige forhold, som mange millioner dyr hvert år transporteres under. Senere på året vil underskrifterne blive overdraget til Europa-Kommissionen, som endnu en opfordring til at sætte en stopper for lange dyretransporter.

sign ikon

 

Vi kræver

 

Stop for lange dyretransporter

Vi kræver lange dyretransporter forbudt i Danmark og resten af Europa og arbejder for en sund produktion, hvor dyr opdrættes og slagtes så tæt på deres fødested som muligt. I dag er der ingen fast grænse for, hvor længe dyr må transporteres. Det skal ændres nu - og du kan være med.

  • At dyr maksimalt må transporteres i 8 timer
  • Bedre fysiske forhold på transporterne, herunder bedre plads
  • Forbud mod at omlæsse dyrene fra ét køretøj til et andet
  • Obligatorisk veterinærkontrol af alle dyretransporter på afgangsstedet
  • Intensiveret og brugerbetalt stikprøvekontrol af dyretransporter

Dyrs lidelser under transport er veldokumenterede. Alligevel ser politikerne den anden vej. For hver time dyr transporteres bliver de mere stressede, får flere smerter og interne kampe om plads og adgang til mad og vand tager til.

Dødeligheden for både kvæg og grise stiger på transporter over 8 timer. Undersøgelser har påvist seks gange så høj dødelighed for kødkvæg på transporter over 300 kilometer og femdobling i antallet af dødsfald hos slagtesvin.

Sådan lider dyrene

Grise under 10 kg må transporteres i 2 x 9 timer med en times pause imellem, hvor de skal have vand. Større grise må transporteres i op til 24 timer. Herpå skal de hvile et døgn, før de må transporteres i 24 timer igen.

Håndtering, omlæsning og transportbilens rystelser og bevægelser er meget stressende for grisene. Sammenblanding af flere grupper fører ofte til aggressivitet og kamp mellem dyrene, som fra naturens side er meget hierarkiske.

Jo ældre svinene er, jo hårdere er transporten for dem – især fordi de bruger flere kræfter på at kæmpe for en plads i hierarkiet. Grise, der ikke plejer at gå sammen, vil slås for at opbygge et hierarki. Både læsning, aflæsning og eventuel sammenblanding er stressende og foregår ofte hårdhændet. Ikke sjældent ses mærker efter slag på deres kroppe.

Småkalve bliver bare 14 dage gamle sendt på transporter af 2 x 9 timer med mindst en times pause imellem, hvor de skal have vand. Mange af kalvene er så stressede, at de ikke sanser at drikke ved omlæsning og drikkeniplerne ombord er de for unge til at bruge.

Håndtering, sammenblanding samt af- og pålæsning er ekstremt stressende for kalvene.  Småkalve vil foretrække at lægge sig ned under transport – uden at røre andre – men den mulighed får de sjældent.

Når slagtefjerkræ bliver transporteret foregår det i små kasser. Pakningen foregår ofte hårdhændet, hvor dyrene bliver løftet i den legemsdel, som er lettest at gribe fat i. Mange brækker ben og vinger undervejs. Kyllingerne har aldrig været ude før og de anderledes temperaturer samt det første møde med dagslys stresser dem.

Slagtefjerkræ får hverken mad eller vand under transporterne, selv om de er avlet til at vokse hurtigt og derfor har en glubende appetit. Sulten er også ekstremt stressende for kyllingerne. Mange har ondt i benene, fordi de er avlet til at vokse ekstremt hurtigt, hvilket gør bilens rystelser og bevægelser smertefulde.

I Danmark er der et særligt branchekrav om ventilation på transporter med slagtehøns, der skal til udlandet, men ellers har dyrene ofte store problemer med at regulere deres kropstemperatur. De yderste i kasserne fryser, hvis det er koldt, og de inderste overopheder, hvis det er varmt. Der er ingen max. transporttid for fjerkræ.

Grise under 10 kg må transporteres i 2 x 9 timer med en times pause imellem, hvor de skal have vand. Større grise må transporteres i op til 24 timer. Herpå skal de hvile et døgn, før de må transporteres i 24 timer igen.

Håndtering, omlæsning og transportbilens rystelser og bevægelser er meget stressende for grisene. Sammenblanding af flere grupper fører ofte til aggressivitet og kamp mellem dyrene, som fra naturens side er meget hierarkiske.

Jo ældre svinene er, jo hårdere er transporten for dem – især fordi de bruger flere kræfter på at kæmpe for en plads i hierarkiet. Grise, der ikke plejer at gå sammen, vil slås for at opbygge et hierarki. Både læsning, aflæsning og eventuel sammenblanding er stressende og foregår ofte hårdhændet. Ikke sjældent ses mærker efter slag på deres kroppe.

Småkalve bliver bare 14 dage gamle sendt på transporter af 2 x 9 timer med mindst en times pause imellem, hvor de skal have vand. Mange af kalvene er så stressede, at de ikke sanser at drikke ved omlæsning og drikkeniplerne ombord er de for unge til at bruge.

Håndtering, sammenblanding samt af- og pålæsning er ekstremt stressende for kalvene.  Småkalve vil foretrække at lægge sig ned under transport – uden at røre andre – men den mulighed får de sjældent.

Når slagtefjerkræ bliver transporteret foregår det i små kasser. Pakningen foregår ofte hårdhændet, hvor dyrene bliver løftet i den legemsdel, som er lettest at gribe fat i. Mange brækker ben og vinger undervejs. Kyllingerne har aldrig været ude før og de anderledes temperaturer samt det første møde med dagslys stresser dem.

Slagtefjerkræ får hverken mad eller vand under transporterne, selv om de er avlet til at vokse hurtigt og derfor har en glubende appetit. Sulten er også ekstremt stressende for kyllingerne. Mange har ondt i benene, fordi de er avlet til at vokse ekstremt hurtigt, hvilket gør bilens rystelser og bevægelser smertefulde.

I Danmark er der et særligt branchekrav om ventilation på transporter med slagtehøns, der skal til udlandet, men ellers har dyrene ofte store problemer med at regulere deres kropstemperatur. De yderste i kasserne fryser, hvis det er koldt, og de inderste overopheder, hvis det er varmt. Der er ingen max. transporttid for fjerkræ.

Samarbejde på tværs af europæiske organisation

Under overskriften Stop The Trucks, samler vi opbakning og underskrifter på tværs af 27 europæiske lande, for at få ændret EU’s gældende transportforordning.

Med din underskrift i hånden, støtter vi op om en kollektiv appel til Europas landbrugs- og fødevareministre om at tage ansvar for millioner af landbrugsdyrs lidelser. Ved at deltager i arbejdsgrupper og høringer sætter vi dyrevelfærd øverst på dagsordenen, så danske og europæiske politikere ikke længe kan tale udenom.  

Millioner af dyr

Hvert år sendes 250.000.000 slagte- og avlsdyr ud på lange opslidende dyretransporter gennem Europa. Dyrene er stressede, bange og mange dehydrerer og får alvorlige skader undervejs. skaderne er forbundet med voldsomme smerter og tusindvis giver op og dør, inden de når frem.

I dag er lovgivningen på området slet ikke god nok. Den er åben for fortolkning og i mange lande har overtrædelser ingen konsekvenser. I Danmark har skiftende regeringer bakket op om et max. på 8 timers transporttid for dyr, men Indtil nu har vi kun mødt politisk støtte fra Holland, Tyskland og Sverige.

Med din underskrifter viser vi, at Danmark bliver ved med at presse på. Vi tolerer og stopper ikke før lange dyretransporter stoppes ved lov i hele Europa.  

Støt vores politiske arbejde

kr.

Få skattefradrag: Få fradrag for op til 15.900 kr. om året

Ny aftale om kontrol af dyretransporter får blandet modtagelse af Dyrenes Beskyttelse

Dyretransporter på dagsordenen

Kvæg fanget i dagevis ved grænse

Skarp kritik af Fødevarestyrelsens kontrol af dyretransporter

Fødevarestyrelsens kontrol af dyretransporter får dumpekarakter

Kampagne gavner grisene

Eksplosion i lange dyretransporter

Ikke plads nok

Partier er rystede over udviklingen i antal svinetransporter

Bedre dyrevelfærd til tyrekalve

Stop lange dyretransporter: Over 1 million underskrifter indsamlet

Dyretransporterne fortsætter