Udviklingscenter for husdyr på friland

Mål og mission

Udviklingscenter for Husdyr på Friland skal sikre og fastholde Danmark i en position som førende inden for udvikling af husdyr på friland og afsætning af frilandsprodukter nationalt og internationalt.

Hvad laver udviklingscentret?

Mission er at give et markant løft til hold af husdyr på friland, så flere husdyr både i Danmark og i resten af EU holdes under forhold, der garanterer højeste niveau af dyrevelfærd.

Udviklingscenter for Husdyr på Frilands (UHF) primære opgave er at arbejde med konceptudvikling og dyrevelfærd i frilandsproduktion, hos økologiske og konventionelle producenter. Dette er kærneområdet og har været omdrejningspunktet for alle de projekter og opgaver som udviklingscentret har arbejdet med siden 2008.

Udvikling i samarbejde med producenter og landmænd 

Udviklingscentret er uden vægge eller driftsbygninger. Centret består i de til centret knyttede aktiviteter. Det betyder i praksis, at UHF ikke har noget ”forsøgsanlæg” eller laboratorium. Alle projekter gennemføres derfor i samarbejde med de producenter / landmænd der i sidste ende skal bruge den viden der genereres.  Dette sikre at viden og resultater kommer både producenter og husdyr til gode  så hurtigt som praktisk muligt.

 

 Eksempler på problemstillinger

Dette er en problemstilling der har været fokus på lige siden UHF blev grundlagt. Problemstillingen er, at når søer tilbydes så naturlige forhold som muligt, så er det vigtigt at der både skal være gode fysiske rammer og at dyrene har en genetik der passer til de vilkår de lever under. Målet er derfor fysiske rammer der understøtter det gode liv og en so der føder (”farer” hedder det på fagsprog) et antal pattegrise der passer med det antal soen selv kan passe og opfostre (det hedder et passende ”kuld” eller ”læg” på fagsprog).

UHF har arbejdet med de fysiske rammer i projekter om hytter i samarbejde med flere andre aktører gennem flere år. Læs mere på hjemmesiden i beskrivelsen af projekter ”Storhytte til faringer på friland” og ”Storhytter - forbedring og afprøvning” eller det store endnu ikke afsluttede projekt ” VIPiglets - Robuste og tungere økologiske pattegrise”.

Et ønske fra Dyrenes Beskyttelse om at arbejde med systemer der gør det muligt at lade de fravænnede grise blive på markerne så længe som muligt har resulteret i flere gode projekter samt nogle meget konkrete resultater.

UHF har været initiativtager til flere projekter om denne problemstilling. Læs mere på hjemmesiden om for eksempel projekterne ”Miljøsikker produktion af ungsvin på friland” eller ”Udstyr til fravænningsgrise på friland”.

Disse samt mange andre projektet kan du læse om på UHFs hjemmeside.

UHF arbejder på 3 planer

I alle tilfælde sker udvælgelsen af de problemstillinger UHF arbejder med altid i et tæt samarbejde med Dyrenes Beskyttelse og Friland. UHF har et velkoordineret samarbejde med det faglige sekretariat hos Dyrenes Beskyttelse og en ikke ubetydelig del af de projekter UHF har beskæftiget sig med er ideer og problemstillinger der kommer fra medarbejdere hos dyrenes beskyttelse.

For det første deltager UHF i projekter der sigter på at løse en bestemt problemstilling. Det kan være enge projekter eller det kan være som partner i andres projekter. UHF driver ikke forskning i traditionel forstand. UHF er, som navnet siger, et udviklingscenter, hvilket betyder, at UHF ikke skal levere forskning der kan skrives om i internationale fagtidsskrifter.

UHF skal sikre resultater i en mere direkte dialog med producenter og ejerne(Dyrenes Beskyttelse og Friland A/S). Gennem årene har UHF haft projekter i samarbejde med stort set alle aktører inden for husdyrudvikling og husdyrforskning fra Økologisk Landsforening og SEGES til Aarhus og Københavns universiteter. Samt naturligvis en masse private aktører fra landmænd og dyreværnsfolk til iderige smede og designere.

For det andet løser UHF en stribe sekretariatsagtige opgaver for de to ejere. Det kan være fremskaffelse af specifik viden om en bestemt detalje eller det kan være udarbejdelse af et fagligt notat der giver overblik over en specifik problematik.

Eksempler på emner kunne være specifik viden om lokalbedøvelse af husdyr forud for kastration mens et eksempel på et notat kunne være en oversigtsartikel om udviklingen i miljøfokus for udegående husdyr gennem de sidste 5-8 år.

Sidst men ikke mindst arbejder UHF også på det politiske plan via gode kontakter til relevante styrelser. UHF har blandt andet afgivet høringssvar om afgræsning for kreaturer og fodring af økologiske grise. Der ud over har UHF deltaget i møder og arbejdsgrupper om så forskellige tiltag som ideer til forskningsprogrammer og fastsættelse af miljøregler for udegående grise.

Hvis du vil vide mere

Du kan altid finde mere om både de igangværende projekter og afsluttede projekter på Udviklingscentrets hjemmeside: www.udviklingscenter.com

Du er også velkommen til at kontakte kontaktperson Pernille Fraas Johnsen på tlf.: 33 28 70 52 eller via formularen herunder.  

For spørgsmål om Udviklingscenteret for husdyr på friland