Pressemeddelelse, 1. februar 2019

Cirkuselefanten Ramboline består vigtigt sundhedstjek

Som en del af arbejdet med at sikre Danmarks fire cirkuselefanter et nyt hjem, når de snart førtidspensioneres af Folketinget, har Ramboline fra Cirkus Trapez netop gennemgået et større sundhedstjek. Der er nu tidspres for at få hele projektet med overførsel af elefanterne til Knuthenborg til at falde på plads.

Image of Britta  Riis
Britta Riis ,
Direktør
Del artiklen på:
Elefanterne er nu i karantæne, så det haster med en politisk beslutning om elefanternes fremtid. Foto: Cirkus Trapez

Følg elefanternes rejse

Elefanterne står foran en lang rejse mod deres nye hjem i Knuthenborg Safaripark. Giv dem din opbakning og følg deres rejse her. 

Følg elefanterne

Den sidste af Danmarks fire cirkuselefanter, Ramboline fra Cirkus Trapez, har nu bestået et meget vigtigt sundhedstjek, hvilket åbner op for at hun kan tilbringe resten af sine dage sammen med de tre cirkuselefanter fra Cirkus Arena: Jenny, Lara og Jungla. De tre fik alle papir på, at de er sunde og raske kort før jul, og nu har Ramboline også fået papir på sit gode helbred.

”Vi forventede, at alle elefanter var tuberkulosefri, da de ikke har udvist symptomer, men det er der ingen garanti for. Ramboline er nu også testet med en snabelskylleprøve, hvor to undersøgelser fra laboratoriet viser, at der ikke er tegn på tuberkulose,” siger Rasmus Nielsen, chefzoolog i Knuthenborg Safaripark. 
 
Udover at blive testet for tuberkulose med både blodprøver og snabel-skylleprøver, blev hun også vaccineret. Der er nu umiddelbart ikke noget helbredsmæssigt til hinder for, at de fire elefanter kan flytte til Knuthenborg Safaripark sammen og nyde deres otium.

Usikkerhed om elefanternes fremtid

Sidste år tegnede der sig et flertal i Folketinget for at forbyde eksotiske dyr i cirkus, herunder elefanter. Der er endnu ikke fremsat et endeligt forslag, da politikerne stadig er ved at finde ud af, hvordan man sikrer de pensionerede cirkusdyr et værdigt otium. 

Knuthenborg Safaripark, Dyrenes Beskyttelse og Cirkus Arena er i mellemtiden blevet enige om at arbejde for et nyt elefantanlæg som en del af Knuthenborg Safaripark, hvor cirkuselefanterne kan tilbringe resten af deres dage under de bedste forhold. Ramboline, som kommer fra Cirkus Trapez, er også blevet tilbudt en plads i det nye elefant-hjem. 

”Det er et dyrt projekt at sikre, at elefanterne kan blive under gode forhold i Danmark, og ikke bare sælges videre til et andet cirkus ude i verden. Der skal bygges et helt nyt og moderne elefantanlæg. Vores foreslåede projekt er en oplagt mulighed for at sikre elefanternes velfærd og samtidig skabe et forbillede for andre lande, hvor cirkuselefanter pensioneres. Men det kræver, at der findes penge til at bygge et anlæg i Knuthenborg for, og tillige at de to cirkus kompenseres for at overlade elefanterne til Knuthenborg,” siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse. 

Hun tilføjer, at samarbejdet med de to cirkus fungerer godt. De ønsker begge at se elefanterne komme til Knuthenborg og holder dem derfor hjemme i Danmark, indtil der findes en løsning. Men løsningen haster særdeles meget, da der skal stå en stald klar i løbet af nogle få måneder, så elefanterne kan overføres til Knuthenborg, før de to cirkus skal ud på vejene igen. 

Nu hvor alle fire elefanter er sundhedstjekket, er de i karantæne og må de ikke længere optræde eller flyttes. Det betyder, at både Cirkus Arena og Cirkus Trapez har store udgifter ved at have elefanterne gående, indtil politikerne træffer en beslutning om dyrenes fremtid. En elefant koster op mod 4.000 kr. om dagen i foder, vand og pleje.