ELEFANTASTISK

Dyrenes Beskyttelse, Knuthenborg Safaripark og Cirkus Arena vil sammen arbejde for at opføre et nyt hjem til de cirkus-elefanter, som sendes på tidlig pension, når Folketinget den kommende tid ventes at forbyde eksotiske dyr i cirkus. Alle tre parter er enige om, at man fra politisk side bør igangsætte det næste skridt i elefanternes liv senest ved årsskiftet.

PLADS TIL AT VÆRE ELEFANT

Når Folketinget inden for de kommende måneder ventes at stemme et lovforslag igennem om at forbyde eksotiske dyr i cirkus, står elefanterne fra Cirkus Arena, Lara, Djungla og Jenny, uden et hjem. Men ikke længe, hvis det står til Dyrenes Beskyttelse, Knuthenborg Safaripark og Cirkus Arena. 

Parterne er blevet enige om at arbejde for et nyt elefantanlæg som en del af Knuthenborg Safaripark, hvor cirkuselefanterne kan tilbringe deres otium under de bedste forhold. Ramboline, som kommer fra Cirkus Trapez, er også blevet tilbudt en plads i det nye elefant-hjem.

Følg med i elefanternes rejse

Elefanterne står foran en lang rejse mod deres nye hjem i Knuthenborg Safaripark. Giv dem din opbakning og følg deres rejse ved at sige ja til nyhedsbreve. 

 

 

 

 

 

SUNDHEDSTJEK

Jenny, Lara, Jungla og Ramboline har nu papir på, at de alle fire er sunde og raske elefanter. Det glæder Cirkus Arena, Cirkus Trapez, Dyrenes Beskyttelse og Knuthenborg Safaripark, der samarbejdede om sundhedsundersøgelsen. 

”Vi testede for tuberkulose med både blodprøver og snabel-skylleprøver, hvor de første resultater viser at elefanterne er sunde og raske.  De fik også en stivkrampevaccination, og så foretog vi et meget omfattende sundhedstjek på dem. Vi har også frosset blodprøver ned for en sikkerheds skyld, hvis vi senere skal udføre tests, der på nuværende tidspunkt ikke er aktuelle,”

sagde dyrlæge Henrik Hagbard i forbindelse med de meget grundige sundhedsundersøgelser af Jenny, Lara og Jungla. 

Støt elefanternes rejse

kr.

Få skattefradrag: Få fradrag for op til 16.300 kr. om året

SENESTE NYT OM ELEFANTERNE

Cirkuselefanten Ramboline består vigtigt sundhedstjek

Vigtigt sundhedstjek baner vejen for elefantprojekt

Elefantprojekt skal sikre en fremtid i Danmark for Cirkus Arenas elefanter

 

 

 

ELEFANTER I THAILAND

Dyrenes Beskyttelse har siden 2009 støttet en mobil elefantklinik i Thailand. Klinikken tilser så godt som alle domesticerede elefanter i Thailand minimum en gang årligt.

Thailands bestand af tamme elefanter er faldet fra 100.000 i 1850 til ca. 2.800 i dag. Faldet i antal af elefanter blev især markant efter 1989 hvor træhugst udenfor plantager blev forbudt, hvilket gjorde mange elefanter arbejdsløse. I dag bruges ca. halvdelen af de tamme elefanter til turisme og halvdelen til træhugst i plantager, men at finde arbejde nok til de mange elefanter er et problem. Mahoutter (elefantførere) har derfor svært ved at få råd til dyrlægehjælp.

Dyrenes Beskyttelse tegnede i 2009 en kontrakt med National Elephant Institute (NEI) under Forest Industrial Organisation (FIO) i Thailand. Dyrenes Beskyttelse har dermed i en tiårige periode doneret et fast beløb hvert år. Pengene er gået til mobile dyrlægeklinikker, som yder gratis dyrlægehjælp til tamelefanter i felten. Den nordlige klinik kører ud fra et elefanthospital beliggende i Thai Elephant Conservation Center (TECC) i Lampang, hvor også NEI har sit hovedsæde, mens den sydlige klinik kører ud fra Krabi.

Dyrenes Beskyttelse sponsorerer medicin og udstyr, diesel, dyrlægers udgifter i felten og to årlige besøg til projektet fra DB’s konsulent. Det ”National Elephant Institute” betaler dyrlæger (løn og forsikring), kontor og administration, forsikring og vedligehold af bil

Alle elefanterne får sundhedstjek og ført journal. Den mobile klinik kører ud til større og mindre skader og sygdomstilfælde.

Når dyrlægerne er i felten hos mahoutterne, yder de ud over dyrlægehjælp også vejledning i elefantpleje, så mahoutterne er bedre rustet til at tage sig af deres elefanter.

Den mobile klinik er et meget brugbart værktøj til at forbedre de domesticerede Thailandske elefanternes forhold, eftersom klinikken har en direkte indvirkning på elefanternes velfærd. 

Dyrenes Beskyttelse har også støttet trykning af en elefantvenlig træningsmanual og flere træningsworkshops for mahouter.