Nyhed, 8. juli 2019

Cirkuselefanter har brug for hjælp fra den nye regering

Afklaringen omkring de danske cirkuselefanters fremtid har trukket ud i mere end et år, og der er nu akut brug for en løsning. Dyrenes Beskyttelse har rettet henvendelse til den nye Miljø- og Fødevareminister, Mogens Jensen, i håb om hjælp.

Image of Claus nielsen Lyckhage
Claus nielsen Lyckhage,
Chefrådgiver for kommunikation og public affairs
Del artiklen på:
Cirkuselefanter i Danmark hører snart fortiden til

Følg elefanternes rejse

Elefanterne står foran en lang rejse mod deres nye hjem i Knuthenborg Safaripark. Giv dem din opbakning og følg deres rejse her. 

Følg elefanterne

Tilbage i marts 2018 blev den daværende regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en aftale, der skulle forbyde eksotiske dyr i danske cirkusser. Aftalen fik særlig opmærksomhed, da den ville betyde en tidlig pension for de fire danske cirkuselefanter; Ramboline, Lara, Djungla og Jenny. 

Men her mere end et år senere er aftalen stadig ikke mundet ud i et konkret lovforslag, og da Lars Løkke Rasmussen udskrev folketingsvalg, lagde det endnu en dæmper på en i forvejen meget forsinket proces. Derfor har Dyrenes Beskyttelse nu skrevet til den netop udpegede Miljø- og Fødevareminister, Mogens Jensen (S), i håb om hjælp.

”Der er stadig ikke fundet en løsning for elefanterne, og det er en dyrevelfærdsmæssig uholdbar situation, fordi dyrene er taget af årets program og derfor står opstaldet i deres vinterstalde. Elefanter, især dem der har været vant til at optræde, har behov for at komme ud og blive aktiveret. Jeg beder om, at der må komme i gang i processen, og alle får lavet en løsning, som er god for dyrene. Alle parter må gå ind i denne hårdknude med ønske om at løse den,” siger hun. 

En uholdbar situation

Cirkus Arena har deres tre elefanter stående i vinterstald ved Slagelse, imens Cirkus Trapez har deres enlige elefant Ramboline stående på deres vinterplads ved Sommersted. 

”Det er en uholdbar løsning, for sådan nogle store, prægtige dyr skal ikke stå i et staldanlæg i månedsvis. De skal have daglig aktivering. Det er selvfølgelig ejerne af dyrenes ansvar for at sørge for dette, men vi har i Dyrenes Beskyttelse tilbudt at hjælpe med aktiveringsprogrammer for dyrene, så vi hjælper dem bedst muligt i overgangsperioden. Indtil videre er der igangsat aktivering for Ramboline,” siger Britta Riis. 

Mangler stadig en aftale

Modsat de forbud, som er indført i mange andre lande, så har man i Danmark valgt, at der skal findes en værdig pensionsløsning for de danske cirkuselefanter, så de ikke bare bliver solgt til et udenlandsk cirkus, hvor de fortsat skal optræde. Men det har vist sig sværere end forventet at finde en løsning, der tilgodeser alle parter.

”Man har valgt den helt rigtige måde at gøre det på, så dyrenes tarv bliver holdt for øje. Derfor ærgrer det mig endnu mere, at processen er gået i hårdknude,” siger Britta Riis. 

Først og fremmest skal der findes en aftale mellem de to cirkusser og regeringen, der overdrager elefanterne til regeringen. Derudover skal der fremsættes og vedtages et lovforslag om stop for hold af vilde dyr i cirkus.

Dernæst skal regeringen finde et sted, som kan give elefanterne de bedste forhold. Her har Knuthenborg Safaripark og Dyrenes Beskyttelse sammen præsenteret et projekt, som vil hjælpe de fire elefanter til et godt og værdigt otium, når en overdragelse er afklaret, og som parterne i dag er ved at finde finansiering til. 

”Der er stadig den risiko, at forhandlingerne går i vasken, og der ikke bliver fundet en pensionsløsning for elefanterne, og så er cirkussernes eneste mulighed at sælge eller udleje elefanterne til udlandet,” siger Britta Riis og fortsætter, ”det er der vist ingen, der ønsker”.