Røntgenbillede af kat skudt med hagl
Røntgenbilledet viser hagl i en drægtig kat fra en sag fra sidste år. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Der skydes til mål efter katte i hele landet

I Vejle skyder ukendte gerningsmænd katte med luftgevær, men katte kommer i skudlinjen i hele landet. Det viser henvendelser til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812

Skrevet af:
Søren Krogsgaard

I Vejle og omegn er to katte inden for den seneste måned blevet bragt til dyrlægen med skudsår. Den 29. september fik Missepigen på tre et halvt år "splittet venstre bagben i atomer," som den lokale dyreklinik skriver i et opslag på Facebook. Den måtte aflives. Den 5. oktober blev endnu en kat bragt ind. Det var et-årige Bluey, der "ankom blødende og med store smerter - skudt gennem maven. Men de anskudte katte fra Vejle er desværre ikke et særsyn.

Det seneste år har der været ti sager hos Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 med katte, der er blevet skudt. 

”Det er slet ikke i orden. Anskydning af katte, uanset motiv, er groft uforsvarlig og har karakter af mishandling, hvilket medfører stor lidelse og stress hos katten, som potentielt kan dø af sine kvæstelser. Vi har en udfordring med mange herreløse katte, men løsningen er ikke at ty til selvtægt og skyde kattene selv. Samtidig har vi også eksempler på, at det er omstrejfende familiekatte, som bliver skudt,” siger Yvonne Johansen, dyreværnschef hos Dyrenes Beskyttelse.

I juni 2014 vedtog Folketinget en ændring af mark- og vejfredsloven, hvilket betyder, at det er ulovligt at skyde eller på andre måder dræbe katte. Dyrenes Beskyttelse tager afstand fra anskydning af katte og opfordrer derfor til, at man anmelder disse episoder til politiet.

Samme lov kræver dog også, at katteejere holder styr på deres katte, men det giver ikke folk lov til at skyde vildfarne katte.

"Katteejere bør i princippet hegne haven inde eller have en voliere til katten, da Mark- og vejfredsloven kræver, at man skal holde sin kat på egen grund. Men derfor må man ikke skyde katte, som færdes på ens grund," siger Yvonne Johansen.

Ejerløse katte er en kommunal opgave.

Gerningspersonerne bag jagten på katte bliver sjældent fanget, så der kan kun gættes om deres motiver. Men de stigende problemer med ejerløse katte kan muligvis være en faktor. Særligt i byerne er fødegrundlaget for kattene godt. De finder mad bag ved spisesteder og detailhandler, og mange borgere fodrer dem uden at vide, hvordan de faktisk bør forholde sig til kattene. Derfor er forholdene gode for, at de ejerløse katte kan formere sig, men det er ikke en opgave for privatpersoner at regulere bestanden af katte.

"Det er kommunens ansvar at tage sig af de stigende problemer med ejerløse katte. Kattene kan være til stor gene for borgerne, og problemerne forsvinder ikke, blot fordi de ignoreres. Samtidig er det meget vigtigt for os at pointere, at ejerløse katte ikke skal bekæmpes og ses som skadedyr. Det handler om at hjælpe dem til bedre forhold," siger Yvonne Johansen.

Mange af de anskudte katte er ikke ejerløse. Det vigtigste i denne sammenhæng er at sørge for, at ens kat er mærket og registreret, gerne også øretatoveret, da det så bliver synligt for andre, at det er en ejet kat.