En skægagame

Dyr lider: Derfor skal handlen reguleres bedre

Siden 1980 er handlen med vilde eksotiske dyr steget med 2000 %, og handlen med eksotiske kæledyr er ligeledes alarmerende omfangsrig. Langtfra alle ejere formår at passe de komplicerede dyr, og Dyrenes Beskyttelse opfordrer derfor til, at handlen med kæledyr skal styres i langt højere grad end tilfældet er i dag.

Skrevet af:
Marie Hougaard

Aqua er en vandagame, et roligt krybdyr, der i naturen fint trives med andre arter. Men Aqua er ikke i naturen, han er et kæledyr. Og ejer kan, af uvisse årsager, ikke passe Aqua længere. Han bliver derfor overdraget til Dyrenes Beskyttelses internat i Roskilde. Her observerer en medarbejder, at Aqua er meget sløv, højst sandsynligt på grund af forkert pasning og foder.

De følgende dage passer, vejer og observerer medarbejderen Aqua. På trods af faglig ekspertise står Aqua ikke til at redde, og efter tre uger på internatet bliver han aflivet, da han er blevet endnu tyndere og har øjenproblemer.

Dette er blot et enkelt sørgeligt eksempel på, hvad der kan ske, når man får eksotiske dyr som kæledyr: opgaven er for kompliceret og dyret må betale den højeste pris.

"Det er alt for let at købe et eksotisk dyr som kæledyr. Vi skal væk fra ideen om, at man som udgangspunkt har ret til at købe et eksotisk kæledyr, hvis det ikke er forbudt at indføre og/eller købe. Pasningen af et eksotisk kæledyr er ofte kompliceret og kræver, viden, overskud og indsigt i det pågældende dyr. Derfor skal det være sværere at holde eksotiske kæledyr", siger Anne Sofie Meilvang, biolog i Dyrenes Beskyttelse.

Opråb til politikerne

Mere end 13.000 arter og mindst 350 millioner vilde dyr bliver handlet og holdt årligt. Kæledyrenes tarv bliver varetaget i forskelligt udformede lovgivninger rundt omkring i verden.

I Danmark reguleres kæledyrsmarkedet ved, at der er en såkaldt negativliste over de dyr, man ikke må holde som privatperson. I negativlisten står der blandt andet, at alle arter af flagermus er forbudt at holde, ligesom tigre, løver og de fleste rovdyr ikke skal hjem i sofaen eller villahaven. De arter, der ikke står på negativlisten, må man som udgangspunkt holde som kæledyr som privatperson.

"Der er selvfølgelig mange ansvarlige ejere af eksotiske kæledyr, der har fuldstændig styr på deres dyr og pasningen af dem. Det er ikke dem, vi henvender os til. Det er til politikerne, der skal tage ansvaret på sig, så vi kan undgå ureflekterede køb af eksotiske vilde dyr, der mistrives, lider og i sidste ende måske dør. Eksotiske kæledyr fylder en stor del af den europæiske handel med vilde dyr, og ved at indføre nye regler og skærpelser, vil vi kunne hjælpe et stort antal dyr," vurderer Anne Sofie Meilvang.

Dyrenes Beskyttelse opfordrer derfor politikerne til at indføre en positivliste. Det er præcis det modsatte af negativlisten: en liste med alle de godkendte kæledyr, man godt må holde. De arter, der ikke står på positivlisten, må man som udgangspunkt ikke holde som kæledyr som privatperson.

"Ved at indføre en positivliste undgår man de gråzoner, hvor arter, der endnu ikke har fundet vej til negativlisten, måske fordi det er en meget ukendt art, rent faktisk er lovlig at holde som kæledyr i Danmark. Det er uholdbart for de eksotiske dyr, der kommer i klemme. Positivlisten er nem at gennemskue og forstå, og giver de eksotiske dyr den nødvendige status," siger Anne Sofie Meilvang.

Dyrenes Beskyttelse opfordrer desuden til en dispensationsordning, hvor privatpersoner med specialviden om en art, kan få dispensation fra negativlisten og dermed få tilladelse til at holde den pågældende art.

NB. Billedet viser en skægagame

Løfte i fælles flok

Dyrenes Beskyttelse arbejder på både nationalt og på europæisk plan med Eurogroup for Animals for at få indført en positivliste for kæledyr. Internationalt arbejder organisationen for at få dyrene på den øverste politiske dagsorden i FN-systemet med lanceringen af World Federation for Animals. Du kan læse mere om WFA her.