Sammen om et godt liv til alle verdens dyr

WORLD FEDERATION FOR ANIMALS

Endelig har alle verdens dyr fået et unikt talerør: 19 dyrevelfærdsorganisationer er gået sammen om at danne World Federation for Animals – en international dyrevelfærdsorganisation, der vil tale dyrenes sag på globalt niveau.Med stiftelsen af World Federation for Animals har verdens dyr endelig fået en samlet global stemme, der vil tale deres sag på det højeste politiske niveau.

Mange brancher og interesseorganisationer har længe haft en forenet global repræsentation i FN-systemet eller andre internationale fora. Det får dyrevelfærdsorganisationerne også nu med stiftelsen af World Federation for Animals. World Federation for Animals vil arbejde på at få indflydelse ind i FN-systemet, så dyrevelfærd i højere grad bliver en del af den globale politiske dagsorden.

Dyrenes Beskyttelse er en af hovedkræfterne, der sammen med 18 andre dyrevelfærdsorganisationer har stiftet World Federation for Animals.

Læs mere om WFA her

Besøg WFAs side her

Hvorfor er der behov for en global dyrevelfærdsorganisation?

Der er titusindvis af dyrevelfærdsorganisationer i verden, der bliver støttet af millioner af mennesker, men deres interesser, og dermed også dyrenes interesser, er ikke godt repræsenteret på den globale politiske agenda. Der er ingen global organisation, der samler, repræsenterer og strømliner arbejdet fra de pågældende organisationer. Før nu med World Federation for Animals, der består af 19 stiftende medlemsorganisationer repræsenteret på tværs af kontinenter og landegrænser. 

Hvorfor er et globalt netværk vigtigt?

Mange NGO’er, interesseorganisationer og politiske sammenslutninger har allerede en forenet global repræsentation i FN-systemet eller andre internationale fora. Det har dyrevelfærdsarbejdet ikke før nu. Med World Federation for Animals får alverdens dyr en global stemme. 

Hvorfor er dette nødvendigt nu? 

COVID-19 viste med al tydelighed, at det er nødvendigt med en global indsats for dyrene. Diskussionen af verdens tilstand efter COVID giver os mulighed for at fremhæve vigtigheden i at behandle verdens dyr ordentligt. 

Hvad er World Federation for Animals vision?

Visionen er en verden, hvor man anser dyr som levende og sansende væsener, og hvor alle dyr lever et godt liv med god dyrevelfærd. 

Hvordan vil I hjælpe verdens dyr?  

I World Federation for Animals vil vi arbejde på, at den unødvendige udnyttelse af vilde dyr skal ophøre. De vilde dyrs levesteder skal desuden bevares, og ikke ødelægges af infrastruktur og landbrug. De mennesker, hvis levebrød er afhængigt af salg af vilde dyr på markeder, skal præsenteres for andre muligheder med et levegrundlag, der ikke gør skade på dyr. 

World Federation for Animals vil arbejde for et mere bæredygtig fødevareproduktion med fokus på god dyrevelfærd og et flere plantebaserede fødevarer.  

World Federation for Animals’ primære fokus vil være på at påvirke den internationale lovgivning for at få sikret bedre rammer omkring dyrevelfærden, heriblandt at påvirke ind i FN-systemet. 

Hvorfor er der så stor fokus på FN?

FN er verdens førende beslutningstagere. Når en politisk agenda kommer på FNs dagsorden, bliver det til normen, der glider ned til både national og lokal politik over hele verden. 

Hvorfor er Dyrenes Beskyttelse involveret i WFA? 

Fordi dyrevelfærd er et globalt anliggende. I dag kan man følge dyrevelfærden overalt på verden på de sociale medier og også vores medlemmer i Danmark har en forventning om at vi reagerer ift. verdens dyr. Den absolutte bedste måde at gøre det på er at stå sammen med andre dyreværnsforeninger og sammen forbedre den globale dyrevelfærd. 
 

VISION

En verden, hvor dyr bliver respekteret som levende og sansende væsener. En verden, hvor alle dyr lever et godt liv. Og en verden, hvor dyrenes trivsel er beskyttet. 

MISSION

At øge alle dyrs trivsel, og sætte en stopper for deres udnyttelse og lidelse. WFA har tre primære fokusområder: 

1. Research, analyser og vidensdeling om politikker 
2. Koordineret dagsorden for lobbyindsatser
3. Politisk lobbyisme

 

 

 

 

 

DANSK INITIATIV BAG WFA

Dyrenes Beskyttelses direktør Britta Riis er initiativtager og bestyrelsesformand for den første globale dyrevelfærdsorganisation. World Federation for Animals vil sætte dyrevelfærd øverst på den globale politiske dagsorden.

"Da dyrevelfærd ikke er repræsenteret i FNs verdensmål, og da virksomheder, organisationer og nationer retter strategier og indsatser ind efter verdensmålene betyder det, at dyrene glemmes. Derfor må vi sikre os fremadrettet at få dyrenes velfærd og forhold sat ind på FNs agenda, da vi strukturelt kan ændre forholdende for mia. af dyr"

19 store og veletablerede dyrevelfærdsorganisationer fra hele verden er gået sammen om at danne en ny verdensomspændende dyrevelfærdsorganisation, der netop nu ser dagens lys. Organisationen hedder World Federation for Animals, og initiativtager er Dyrenes Beskyttelses direktør Britta Riis 

LÆS VIDERE HER

 

FOUNDING MEMBERS

Africa Network for Animal Welfare (ANAW) - Kenya

American Anti-Vivisection Society (AAVS) - USA

Animals Australia International - Australien

Asia for Animals - Asien

Compassion in World Farming - International

Cruelty Free International - International

Deutscher Tierschutzbund - Tyskland

Djurens Ratt - Sverige

Dyrenes Beskyttelse - Danmark

Eurogroup for Animals - Europa

Fondation Birgitte Bardot - Frankrig

FOUR PAWS - International

GAIA - Belgien

Mercy for Animals - USA

RSPCA - Storbritannien

The Brooks Institute - USA

World Animal Net - USA

World Animal Protection - International

World Horse Welfare - International