Hund på Roskilde Internat. Foto: Kim Johnsen

Dyrenes aftale: Hunde skal avles sundere og håndteres hensynsfuldt

I denne temaserie går vi i dybden med dyrevelfærdsaftalen, som et politisk flertal indgik i februar 2024. Her zoomer vi ind på hundene.

Skrevet af:
Fie Bau Madsen

Regeringens nye dyrevelfærdsaftale har præsenteret tre initiativer, som skal være med til at forbedre hundes velfærd i Danmark. Det er særligt hundene, der bliver omfattet af de tiltag, som der er lagt op til. Helt konkret betyder det: 

1. Initiativ mod ekstrem avl af kæledyr

Der skal fastsættes kriterier for avl af kæledyr, så det ikke længere bliver lovligt at avle efter et særligt udseende, som påvirker kæledyrenes velfærd negativt. Kriterier og avlsmål for hundene fastsættes med udgangspunkt i erfaringer fra andre lande, herunder hvordan de håndhæves, og hvilken effekt de gældende regler i de respektive lande har.

Med andre ord betyder det, at der ikke kommer nogen nye krav lige med det samme til at begrænse den ekstreme avl af usunde hunde, men man har startet det forberedende arbejde, der skal ende med nye regler for avlen.

Dyrenes Beskyttelse mener, at det er godt, at der kommer politisk fokus på at sætte regler for avl af hunde, så det kan sikres, at avlen udvikler sig i en sund retning. Sund avl kræver obligatorisk mærkning af dyrene, registreret avl og sygdomsregistrering, så der kan indsamles viden om sygdomme og sygdomsproblematikker blandt familiedyr. Hvis dette skal gøre en forskel for dyrene, skal der laves regler på området, så det ikke længere er muligt at avle på usunde og syge individer. Det vides ikke, hvordan processen bliver for at få lavet lovgivningen, men Dyrenes Beskyttelse har tilbudt organisationens ekspertise over for Fødevarestyrelsen og Fødevareministeriet.

Efter planen skal reglerne fastsættes inden udgangen af 2024.

2. Præcisering af regler om opbinding af hunde 

Som det ser ud i dag, er der ingen klare regler for, hvor længe en hund må stå bundet. Planen er, at de nuværende regler skal gøres tydeligere, og at der i samme omgang udarbejdes en vejledning for, hvornår det kan være relevant at binde en hund, og hvilke forholdsregler hundeejere bør overholde, når de gør det.

Det er i dag tilladt at binde en hund i en fem meter lang line. Men den må ikke stå bundet til stadighed. Der lægges nu op til at få præciseret, hvad der menes med ”til stadighed”, og under hvilke vilkår, hunden må stå bundet under, for eksempel regler for læ, drikkevand og lignende.

Efter planen skal reglerne fastsættes inden udgangen af 2024.

Dyrenes Beskyttelse mener, at der er brug for en præcisering af denne paragraf, da den bruges i forbindelse med retssager omkring dyreværnssager. Dyrenes Beskyttelse har i mange år været udfordret i dyreværnssager, hvor hunde er bundet i mange timer eller dage, og derfor er en præcisering nødvendig og noget, organisationen har ønsket i mange år.

3. Forbud mod visse hundehalsbånd 

Det er i dag lovligt at benytte hundehalsbånd med tapper og metalbøjninger på indersiden, som trykker ind mod hundens hals og luftrør. Nogle gange bliver disse halsbånd også henvist til, som ’pighalsbånd’.

Reglerne skal nu ændres, så det ikke længere er lovligt at bruge disse typer halsbånd. I forbindelse med at reglerne ændres, bliver Det Veterinære Sundhedsråd taget med på råd for at sikre, at hundenes velfærd er sikret.

Efter planen skal reglerne fastsættes inden udgangen af 2024.

Dyrenes Beskyttelse mener ikke, at nogen halsbånd må kunne påføre hundene unødvendigt ubehag eller smerte. Og det forventes, at en udtalelse fra Det Veterinære Sundhedsråd og en klar præcisering i lovgivningen vil kunne afhjælpe dette.

Vi går i dybden med dyrevelfærdsaftalen og gør dig klogere på, hvad den kommer til at betyde for de danske kæledyr, landbrugsdyr og vilde dyr i naturen.