Artikel, 23. juli 2020

Efteråret kan blive afgørende for verdens vilde dyr

Corona-pandemien har med al tydelighed vist, at det er på høje tide at passe bedre på verdens vilde dyr. Spørgsmålet er, hvornår de seneste måneders tiltag vil skabe reel forandring for dyrene.

Image of Mikkel  Dohn
Mikkel Dohn,
Kommunikationsmedarbejder
Del artiklen på:
Et åbent marked i sydafrika

I Europa har Eurogroup for Animals, som Dyrenes Beskyttelse er en del af, de seneste måneder arbejdet hårdt for at få EU-Kommissionen til at indskrive en lang tiltag for verdens vilde dyr i EUs Biodiversitetsstrategi for 2030. Det er i vid udstrækning lykkedes at få kommissionen til at tage højde for Europgroup for Animals anbefalinger, men arbejdet for at få dem efterlevet er først lige begyndt. 

- Det er en ambitiøs strategi, men vi kommer til at skubbe hårdt på for at få handlen med eksotiske kæledyr reguleret bedre for at kunne beskytte dyr, mennesker og biodiversitet. Vi har også presserende brug for et fuldkomment forbud mod elfenben, strammere krav til den lovlige handel med vilde dyr og en fælles EU-positivliste over dyr, der må holdes, udtalte direktøren for Eurogroup for Animals, Reineke Hameleers ved Biodiversitetsstragiens offentliggørelse.

I Europa estimeres handlen med vilde dyr i dag til at have en værdi på mere end 100 milliarder euro årligt. Disse tal inkluderer blandt andet handlen med skind, elfenben, medicin og eksotiske kæledyr

Den næste chance for dyrene: G20-topmødet i november

Et oplagt forum for at skabe reel forandring, er det årlige G20-topmøde, hvor verdens største økonomier mødes og diskuterer alt fra international handel og klimaforandringer til bæredygtig udvikling og fødevaresikkerhed.

I år afholdes G20-topmødet i slutningen af november måned i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh. Flere dyreværnsorganisationer kæmper for at få handlen med vilde dyr på dagsordenen, og Australiens regering har endda officielt opfordret G20-landene til i fællesskab at få lukket de asiatiske dyremarkeder.

Dermed ser G20-topmødet ud til at blive den næste store mulighed for at få ændret de kummerlige forhold verdens vilde dyr lever under på afgørende vis.

Fotoet er stillet til rådighed af Jo-Ann McArthur / We Animals

Vær med i kampen mod handel med vilde dyr

En stor del af den handel med vilde dyr, der foregår i dag, er et internationalt problem. Eksotiske og ofte truede dyrearter jages, indsamles, avles, sælges og aflives verden over under kummerlige kår. Vi kæmper blandt andet for bedre beskyttelse af vilde og truede dyrearter, stop for illegal handel med dyr, samt lukning af markeder, hvor der handles med vilde dyr. Bliv en del af kampen i dag.

Skriv under nu