​​

SKRIV UNDER OG VÆR MED I KAMPEN MOD HANDEL MED VILDE DYR!

En stor del af den handel med vilde dyr, der foregår i dag, er et internationalt problem. Eksotiske og ofte truede dyrearter jages, indsamles, avles, sælges og aflives verden over under kummerlige kår. Vi kæmper bl.a. for bedre beskyttelse af vilde og truede dyrearter, stop for illegal handel med dyr, samt lukning af markeder, hvor der handles med vilde dyr. Bliv en del af kampen i dag.

 

 LUK DYREMARKEDERNE!

Overalt i verden sælges og slagtes millioner af vilde dyr på åbne markeder. Indespærret i små bure, tæt pakket oven på hinanden.

Dyrene tvinges til at udholde store pinsler, før de ender under slagterkniven. Solgt som eksotisk spise eller som alternativ medicin med tvivlsom eller ingen effekt. 

Mange af de dyr, der ender deres liv på markederne, er truede dyrearter. De er blevet jaget og indfanget for at kunne sælges, ofte for store summer. Andre er blevet opdrættet under forfærdelige forhold udelukkende med handlen for øje.

 

"Dyremarkederne er en frygtelig kombination af grusom lidelse for de millioner af dyr, der hvert år indfanges eller opdrættes til handel, og et arnested for dødbringende nye sygdomme og vira til fare for både mennesker og dyr"

De åbne markeder er dyremishandling af værste skuffe, men de er også en smeltedigel for overførsel af farlige vira og bakterier. Når et stort antal af forskellige dyrearter samles og slagtes på et meget lille område, er det uundgåeligt, at dyrene blander sekreter som blod og ekskrementer. 

I et sådant miljø kan vira og bakterier, der længe har været i omløb blandt visse dyrearter, let overføres fra et dyr til et andet eller fra dyr til menneske. En virus, som måske er harmløs for den ene art, kan være dødbringende for en anden eller for os mennesker.

Dyremarkederne er en frygtelig kombination af grusom lidelse for de millioner af dyr, der hvert år indfanges eller opdrættes til handel, og et arnested for dødbringende nye sygdomme og vira til fare for både mennesker og dyr. Derfor skal de stoppes nu.

Vær med i kampen mod den problematiske handel med vilde dyr! Desto flere, der tilkendegiver deres støtte til sagen, desto flere beslutningstagere vil lytte, når vi lægger pres på dem for at få gjort noget ved problemet. Vis os din støtte og skriv under i dag. Dyrene har brug for dig.

VIS DIN STØTTE - SKRIV UNDER NU

 

Britta Riis, Direktør for Dyrenes Beskyttelse
 
 

 

Alle billeder er doneret af:
Jo-Anne McArthur / We Animals

 

 

 

DIN UNDERSKRIFT ER VIGTIG

En stor del af den handel med vilde dyr, der foregår i dag, er et internationalt problem, og det er langt fra et, som vi kan løse alene. Med din underskrift er du med til at vise omverdenen, at vi er et stort fællesskab, der kæmper for en bedre fremtid for de vilde dyr! 

Hver eneste underskrift er med til at give os en større stemme, når vi forsøger at skubbe dagsordenen sammen med vores europæiske og internationale søsterorganisationer i dyrevelfærdsnetværkene 
Eurogroup for Animals og Asia for Animals Coalition.

I vores internationale netværk kan vi sammen være med til at lægge pres på de politiske beslutningstagere, der i sidste ende kan vedtage et forbud mod den problematiske handel med vilde dyr. Men vi har brug for opbakningen fra borgerne. Derfor er hver eneste underskrift vigtig!

SMS FORBYD til 1474
og støt med 50 kr.

MobilePay: 26 69 55

 

ET PARADIS FOR SYGDOMSSPREDNING

De tætpakkede dyremarkeder giver perfekte betingelser for dødelige epidemier.  Den nuværende corona-epidemi kan for eksempel med alt sandsynlighed føres tilbage til Kinas såkaldte wet markets.

Både fugleinfluenza og SARS kan spores tilbage til åbne dyremarkeder, og også det seneste udbrud af COVID-19 er under kraftig mistanke for at stamme fra et wet market i den kinesiske millionby Wuhan.

Video delt fra Vox Media

 

Alle billeder er doneret af:
Jo-Anne McArthur / We Animals

PÅ MARKEDERNE SÆLGES FX FLAGERMUSE, SKILDPADDER, KROKODILLER, SJÆLDNE FUGLE OG ANDRE BESKYTTEDE DYREARTER

FOTO & VIDEO

Billederne på denne side viser et bredt udsnit af markeder, hvor der handles med levende dyr. Handlen foregår i flere forskellige lande og på forskellige typer markeder.  

ET GLOBALT PROBLEM

Den problematiske handel med dyr foregår over mange kontinenter og på mange forskellige måder - både lovligt og ulovligt. Hvad end det er på de store asiatiske markeder med tusindvis af dyr, ved små lokale salgsboder i Sydamerika eller over en hurtig internetforbindelse i Vesteuropa, er problemstillingen den samme. Eksotiske og ofte truede dyrearter jages, indsamles, avles, sælges og aflives under kummerlige kår. 

OPGØR MED EN HEL KULTUR

For at komme den problematiske handel med vilde dyr til livs er der brug for et opgør med en hel kultur, der både har stærke rødder og store økonomiske interesser. Udbruddet af SARS i 2002 og det seneste udbrud af den dødelige sygdom, COVID-19, der lige nu hærger verden over, har dog fået verdens øjne op for et afgørende sted at påbegynde arbejdet; nemlig på de åbne dyremarkeder. 

De problematiske dyremarkeder kan findes på tværs af kontinenter, særligt i Asien, Afrika og Sydamerika. Denne tradition for salg og slagtning af dyr på åbne markeder er både grov dyremishandling og potentielt livsfarligt for mennesker. Men særligt i asiatiske lande er det også en storindustri, som forsørger mange millioner familier. Derfor støtter vi op om Asia for Animals Coalitions politiske arbejde for at få lukket markederne permanent, samt for at få hjulpet de mennesker, der desværre er dybt afhængige af dem i dag.

PÅ DEN POLITISKE DAGSORDEN I EUROPA 

Som en del af vores arbejde i 'Eurogroup for Animals' støtter vi også op om de tiltag, der er i gang med at blive udviklet omkring COVID-19 og handlen med vilde dyr på europæisk plan. 

 

Her deltager vi i den arbejdsgruppe, der er blevet nedsat for arbejdet med vilde dyr. Gruppen arbejder på tværs af lande og organisationer med hele tiden at lægge pres på EU-systemet og igangsætte initiativer, som kan være med til at sætte en stopper for den problematiske handel med vilde dyr.

Foto: Skældyr er blandt de mest populære dyr på markederne i Asien 

 

ARTIKLER & NYHEDER

 

Abes tragiske død kunne være undgået

Handel med vilde dyr udgør stor sundhedsrisiko

Handel med vilde kæledyr: Så stort er problemet

Derfor hjælper Dyrenes Beskyttelse nødstedte cirkusdyr

Dyr lider: Derfor skal handlen reguleres bedre

Sådan undgår vi fremtidige pandemier

WE ANIMALS: DYRENES VIDNER

We Animals er et digitalt medie, der kæmper for at synliggøre livet blandt de mange millioner dyr, der lider under menneskeskabte forhold. Gennem billeder fungerer We Animals som dyrenes vidner og fortæller historier, der ellers sjældent får lov at se dagens lys. 

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP: BAK OP OM ET FORBUD