Slow loris
Foto: Jefri Tarigan

Handel med vilde kæledyr: Så stort er problemet

Den omfattende handel med vilde og eksotiske dyr som hobby- og kæledyr foregår i hele verden. I Europa trives handlen med de eksotiske dyr også, og der er brug for ny lovgivning for at varetage dyrenes interesserer, mener biolog i Dyrenes Beskyttelse.

Skrevet af:
Marie Hougaard

Negativlisten

Hobby- og kæledyr reguleres i dag ud fra den såkaldte negativliste.

Den kan du læse mere om her

Slanger, aber og papegøjer. Handlen med vilde dyr stortrives i Europa, hvor værdien af handlen estimeres til at være mere værd end 100 millioner euro årligt, ifølge en EU-rapport fra 2016. Dette tal dækker over handel med eksotiske kæledyr, elfenben, medicin og skind.

I perioden fra 2004-2014 importerede EU-medlemslande 20,788,747 reptiler alene. 10 ud af de 15 lande som reptilerne blev eksporteret fra, er såkaldte biodiversitetshotspots: det indikerer, at en stor del af de arter som lever der, er endemiske, kun findes på det pågældende sted, og er truede. Det er blandt andet lande som Vietnam, Tanzania, Togo og Indonesien.

Ikke kun handlen med de eksotiske kæledyr, men også holdet af dem kan give store udfordringer.

I Europa er der mere end 200 millioner kæle- og hobbydyr blandt andet krybdyr, pattedyr, fisk og fugle. Men en stor del af dem egner sig ikke til at være kæledyr, mener biolog i Dyrenes Beskyttelse, Anne Sofie Meilvang:

"De eksotiske vilde kæledyr er ofte ikke egnede til et liv i fangenskab. De er ikke domesticerede som vores hunde og katte, og kan ikke trives i et bur eller terrarie, men har brug for at kunne bevæge sig frit i naturen. De fleste af dem kræver desuden meget specialiseret pleje, håndtering, bo og fodring."

Globalt behov for lovgivning

Ikke kun i Europa, men i hele verden er handlen med de vilde og eksotiske kæledyr et stort problem. Handlen med og holdet af kæledyr indbefatter 13.000 arter, og mindst 350 millioner vilde kæledyr årligt, konstaterer en videnskabelig artikel.

Den internationale handel med vilde og eksotiske kæledyr er altså særdeles omfattende, og der er brug for et paradigmeskift i den måde, vi tænker på de vilde kæledyr, siger biolog i Dyrenes Beskyttelse Anne Sofie Meilvang:

"Vi skal gå fra, at man som udgangspunkt i vores nuværende lovgivning, har ret til at holde alle dyr, medmindre dyret står på den såkaldte negativliste. Den her umiddelbare ret til at holde vilde dyr som kæledyr skal ændres, så man kun må holde de dyr, der er angivet som egnet til dette."

I dag bliver tilladelse til at holde hobby- og kæledyr i Danmark besluttet ud fra en negativliste. Det betyder, at alle de dyr, som fx tigre og flagermus, der står på negativlisten, er ulovlige at holde for privatpersoner. Dyrenes Beskyttelse arbejder i stedet for, at der bliver indført en positivliste med de arter, man gerne må holde. Dette kan være med til at komme nogle af de gråzoner til livs, som negativlisten giver anledning til. Det skal dog være muligt at få dispensation til de dyr, der ikke står positivlisten:

"De seriøse, ambitiøse og meget vidende ejere af eksotiske hobby- og kæledyr, som fx kendetegner mange krybdyrsentusiaster, skal kunne få dispensation fra positivlisten. Det er hobby- og kæledyrsejere, der har en høj grad af specialviden om det pågældende dyrs behov for fx foder, anlæg og temperatur, og som sørger for de bedst mulige forhold til dyret", siger biolog Anne Sofie Meilvang.

I fælles flok

Dyrenes Beskyttelse arbejder på både nationalt og på europæisk plan med Eurogroup for Animals for at få indført en positivliste for kæledyr. Internationalt arbejder organisationen for at få dyrene på den øverste politiske dagsorden i FN-systemet med lanceringen af World Federation for Animals. Du kan læse mere om WFA her.