alligator snapskildpadde
Foto: Alligator snapskildpadde på Bornholms Internat

Eksotiske dyr i forkerte hænder

Bornholms Internat blev midlertidigt hjem for en kongeboa, en alligator snapskildpadde og fire små landskildpadder, da ejeren ikke havde taget ordentligt vare på dem.

Skrevet af:
Søren Krogsgaard
- Da jeg skulle overlevere dem til de nye ejere, var der så meget gang i dem, at jeg et øjeblik troede, at de ville hugge til mig.
- Lone Bendixen Nielsen, internatsleder på Bornholm Internat,

Det var i begyndelsen af november sidste år, at Dyrenes Beskyttelses internat på Bornholm fik de seks krybdyr i sin varetægt, da Bornholms Politi måtte tage dem fra ejeren, der havde dyrene gående alt for koldt.

Dyrene var iskolde og forkomne og havde ikke levet i den varme og med den luftfugtighed, de skal have for at trives. Internatsleder Lone Bendixen Nielsen var derfor dybt bekymret for, hvordan de ville klare sig, og i yderste konsekvens om specielt kongeboaen ville overleve.

- De var slet ikke sprælske og livlige, som de skal være. De skal have meget varme forhold; stuetemperatur er ikke engang nok. Hele deres fordøjelse går f.eks. i stå. Det er koldblodede dyr, og de skal varmes op for overhovedet at kunne fungere, fortæller hun.

Nye hjem til alle dyrene

Imens politiet efterforskede sagen, tog Bornholms Internat sig derfor af dyrene og gav dem både varme og behandling, og hjalp ligeledes til med at finde nye hjem til dyrene.

Det lykkedes heldigvis i slutningen af december, og både kongeboaen og alligator snapskildpadden blev overleveret til professionelle, hos hvem de nu bor. De fire små landskildpadder har fået nyt hjem hos Lone Bendixen Nielsen og hendes mand, der begge er uddannede dyrepassere, og som kan tilbyde optimale forhold for dem. 
Hun har derfor et meget klart budskab:

- Lige meget hvilket dyr, man overvejer at anskaffe sig, så er det vigtigt at sætte sig ind i, hvordan de skal behandles. Opsøg ekspertviden og søg viden, hvor man kan. Der findes for eksempel mange gode grupper på Facebook, hvor man kan stille spørgsmål. Hvis man ikke sætter sig ordentlig ind i det, kan det have virkelig fatale konsekvenser for dyrene.

Ordentlige forhold er lovpligtige

Samme melding kommer fra Bornholms Politi:

- Uanset om man ønsker at holde kat, hund, krybdyr eller et hvilket som helst andet dyr, er det vores klare opfordring, at man sørger for at sætte sig ind i de gældende regler, samt sørger for at have kendskab til dyrets fysiologiske behov. Det er lovpligtigt, at man kan tilbyde sine dyr de forhold, som er nødvendige for deres velfærd, siger Karoline Geertsen Keller, der er kommunikationsmedarbejder, men som ikke kan udtale sig om den konkrete sag og hvilke konsekvenser, det har haft for den tidligere ejer af krybdyrene.

Hun fortæller, at såfremt der er mistanke om, at et eller flere dyr ikke behandles efter gældende regler, kan politiet lave et kontrolbesøg med en embedsdyrlæge, som kommer med en udtalelse om dyrenes tilstand og forhold, og på den baggrund vurderer politiet, om der er grundlag for at rejse en sigtelse for overtrædelse af dyrevelfærdsloven.

Såfremt det sker, kan politiet udstede en bøde, og hvis forholdene umiddelbart ikke kan bringes i orden, udstedes et pålæg om, hvilke forhold der skal udbedres. Ejeren får så en kort periode til at bringe forholdene i orden.

Ved manglende efterlevelse af pålægget kan politiet igen udstede bøder, men også overtage pasningen af dyrene som i denne sag.

Tryg overlevering til nye ejere

Lone Bendixen Nielsen er glad for, at kongeboaen og alligator snapskildpadden nu har nye, gode hjem.

- Det er så dejligt, at jeg ved, hvor de skal hen og at de får de helt rette forhold at leve i. Og de fik det meget bedre, mens de var her på internatet. Da jeg skulle overlevere dem til de nye ejere, var der så meget gang i dem, at jeg et øjeblik troede, at de ville hugge til mig. Det betyder, at de er friske igen, så det er lige, som det skal være.

POSITIVLISTE FOR EKSOTISKE HOBBYDYR

Det er i dag alt for let at købe et eksotisk dyr som hobbydyr. Handlen med vilde dyr stortrives i Europa og resten af verden til trods for, at en stor del af de eksotiske dyr ikke egner sig til at være hobbydyr, samt at det langt fra er alle ejere, der formår at passe og indfri dyrenes behov.

I Dyrenes Beskyttelse opfordrer vi derfor politikerne til at indføre en positivliste, der angiver, hvilke dyr man som privatperson gerne må holde. På den måde kan vi undgå ureflekterede køb af eksotiske dyr, der mistrives, lider og i sidste ende måske dør.

Du kan læse mere om vores holdning og arbejde for at få indført en positivliste i Danmark her.