Elefanternes skæbne er fortsat uvis

Elefanter i klemme i valgkamp

Da folketingsvalget blev udskrevet, stoppede processerne omkring politiske forslag, og alt ligger stille, indtil en ny regering er på plads. Det gælder også forslaget om at forbyde eksotiske dyr i cirkus.

Skrevet af:
Britta Riis

Følg elefanternes rejse

Elefanterne står foran en lang rejse mod deres nye hjem i Knuthenborg Safaripark. Giv dem din opbakning og følg deres rejse her. 

Følg elefanterne

Da Statsminister Lars Løkke Rasmussen udskrev folketingsvalg, lagde det en dæmper på processen med at forbyde eksotiske dyr i cirkus. Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgik ellers en aftale for over et år siden, men det politiske arbejde er stadig ikke mundet ud i et egentlig forbud. Og det har mærkbare konsekvenser for de fire cirkuselefanter, som står tilbage med en uvis fremtid.

”Cirkus Arena og Cirkus Trapez, som ejer elefanterne, Knuthenborg Safaripark og vi i Dyrenes Beskyttelse arbejder fortsat på, at sikre elefanterne et værdigt otium efter en vedtagelse af loven, men det har nu - på grund af valget – desværre endnu længere udsigter”, siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse og forsætter:

”Situationen bliver mere og mere uholdbar for elefanterne og for cirkus, og vi står reelt med et politisk løfte om at sikre elefanternes fremtid, som ikke er indfriet endnu. Det er naturligvis helt op til cirkus at afgøre på hvilke betingelser, de vil overdrage elefanterne til staten, men både Knuthenborg og vi i Dyrenes Beskyttelse arbejder fortsat på at hjælpe de fire elefanter til et godt og værdigt otium, når en overdragelse er afklaret.”

Ramboline får hjælp

Cirkus Arena har deres tre elefanter stående i vinterstald ved Slagelse, imens cirkus Trapez har deres enlige elefant Ramboline stående på deres vinterplads ved Sommersted. Alle dyrene har det fysisk godt, men biolog og elefantekspert i Dyrenes Beskyttelse, Anne Sofie Meilvang og chefzoolog fra Knuthenborg Safaripark, Rasmus Nielsen hjælper i øjeblikket Cirkus Trapez med tiltag, der kan skabe stimulering og adspredelse for Ramboline.

Alle parter arbejder desuden stadig med planerne om, hvordan et anlæg i Knuthenborg kan finansieres og etableres. Tanken er, at elefanterne skal have 150-200.000 m2 friareal, gode indendørs faciliteter og mange aktiveringsmuligheder. Udgangspunktet for samarbejdet er derudover at skabe en god og tryg overgang fra cirkus til et liv, som mere frie elefanter i de nye rammer. En overgang, som skal ske i tæt samarbejde med de to cirkus, og de elefantpassere, som elefanterne kender. 
Men nu er processen desværre med valget yderligere udskudt.

”Vi er nu i en situation, hvor cirkus ikke føler, at de bør optræde med elefanterne, fordi loven er på vej, samtidig med, at der er reelt ingen afklaring er på elefanternes fremtid. Vi kan kun bede om, at elefanterne ikke bliver glemt. Det er fire fantastiske dyr, som har fortjent en bedre skæbne, og et fortsat langt og godt liv,” slutter Britta Riis.