Bedøvelse før aflivning

EU-dom kan blive bombe under danske dyrevelfærdsregler

EU-domstol skal inden årets udgang tage stilling til, om medlemslandes krav om bedøvelse af dyr før aflivning er i strid med friheden til at praktisere religiøse ritualer som kosher og halal. Det vil i så fald være et katastrofalt tilbageskridt for dyrevelfærdskampen i Danmark, lyder det fra Dyrenes Beskyttelse.

Skrevet af:
Britta Riis
"Vi er klar til at kæmpe for det hele vejen til Bruxelles, og vi regner med opbakning fra danske politikere"
- Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse

Den gældende EU-lovgivning kræver, at landbrugsdyr bedøves før slagtning af hensyn til dyrevelfærden, og i lande som Finland og Sverige er kravet ufravigeligt uanset, om slagtningen er en del af et religiøst ritual som for eksempel halal og kosher. Det har det også været i Danmark, siden man som et af de første lande i verden indførte det i 2014, og dengang blev det af blandt andre Dyrenes Beskyttelse fejret som en stor sejr for dyrevelfærden.

”Det er frygtelig dyremishandling at skære halsen over på og afbløde dyr, som er ved bevidsthed under hele processen. Det kan man se med det blotte øje, men det bakkes også op af videnskabelige undersøgelser, som fastslår, at dyrene lider stor overlast. Det er også derfor, at man i lande som Danmark har sagt, at det vil man ikke være med til,” siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

Nu er sagen imidlertid blevet indbragt for Den Europæiske Unions Domstol af den belgiske forfatningsdomstol, som ønsker det belyst, hvorvidt de nationale særregler er i strid med relevant EU-lovgivning, herunder retten til at udøve religiøse ritualer. EU-domstolens generaladvokat har i en foreløbig udtalelse vurderet, at det kan de meget vel være. Hvis det bliver den endelige dom, vil det i så fald være en bombe under de danske dyrevelfærdsregler, lyder det fra Dyrenes Beskyttelse.

”Hvis dansk krav om bedøvelse før slagtning bliver underkendt af EU, så vil det være et katastrofalt tilbageskridt for dyrevelfærdskampen herhjemme. Hensynet til dyrene skal altid have forrang. De er levende, sansende væsner, og de skal under ingen omstændigheder behandles på så bestialsk vis,” siger Britta Riis.

Vis din opbakning

Støt op om kampen for bedøvelse af dyr før slagtning.

Skriv under her

Europæere er imod slagtning uden bedøvelse

I stærk kontrast til generaladvokatens vurdering står den europæiske befolkning, hvor overvældende 92 pct. mener, at medlemslande skal have lov til at fastsætte strammere krav til dyrevelfærden under slagtning. Det viser en ny undersøgelse, som er foretaget i 24 EU-medlemslande.

Også i Danmark er der stor opbakning til de nationale særregler. Her svarer 84 pct., at dyr bør være bevidstløse før slagtning uanset, om der er tale om religiøse ritualer.

”Det er folkets vilje, det er medlemslandenes vilje og det er dyrevelfærdsorganisationernes vilje. Det håber jeg, at EU-domstolen vil lytte til. Vi er klar til at kæmpe for det hele vejen til Bruxelles, og vi regner med opbakning fra danske politikere,” siger Britta Riis.

Den Europæiske Unions Domstols afgørelse ventes inden udgangen af året.

Uddrag fra undersøgelsen

  • Det bør være obligatorisk at gøre dyr bevidstløse, inden de slagtes: 84 pct. af danskerne er enige eller meget enige (89 pct. af europæerne)
  • Landene i den Europæiske Union bør bevare retten til at stramme reglerne, som de ønsker, for bedre at beskytte dyr under slagtningen: 88 pct. af danskerne er enige eller meget enige (92 pct. af europæerne)
  • Den Europæiske Union bør kræve, at alle dyr bedøves inden de slagtes, selv af religiøse årsager: 83 pct. af danskerne er enige eller meget enige (87 pct. af europæerne)

Læs hele undersøgelsen her

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er udarbejdet af Savanta ComRes på vegne af Eurogroup for Animals, der er en international sammenslutning af 70 dyrevelfærdsorganisationer, herunder Dyrenes Beskyttelse. Undersøgelsen er gennemført som en online, kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. I alt 23.126 voksne respondenter over 18 år deltog i undersøgelsen på tværs af 24 europæiske lande. Data er vægtet, så det er repræsentativt for befolkningen i henhold til alder, køn og region i hvert af de 24 lande. Savanta ComRes er medlem af The British Polling Council og følger deres retningslinjer.