OPDATERING: DECEMBER 2020

Takket være stor modstand lykkes det at bibeholde Danmarks ret til at forbyde slagtning uden forudgående bedøvelse. Den 17. december 2020 traf EU-domstolen heldigvis den afgørelse, at Belgiens krav om bedøvelse af dyr før aflivning ikke er i strid med friheden til at praktisere religiøse ritualer som kosher og halal. Det var en meget vigtig dom for millioner af dyr.

Danmarks ufravigelige krav om, at alle dyr skal bedøvelse inden slagtning, gælder altså fortsat. Det var en kæmpe og vigtig sejr for Dyrevelfærden.

Stop EU: Dyr skal bedøves før slagtning

EU-DOM KAN BLIVE BOMBE UNDER DANSKE DYREVELFÆRDSREGLER

EU-domstolen skal inden årets udgang tage stilling til, om medlemslandes krav om bedøvelse af dyr før aflivning er i strid med friheden til at praktisere religiøse ritualer som kosher og halal. Men det er frygtelig dyremishandling at skære halsen over på og afbløde dyr, som er ved bevidsthed under hele processen. Hensynet til dyrene skal altid have forrang. De er levende, sansende væsner, og de skal under ingen omstændigheder behandles på så bestialsk vis! Hvis dansk krav om bedøvelse før slagtning bliver underkendt af EU, så vil det være et katastrofalt tilbageskridt for dyrevelfærdskampen herhjemme.

 

"Vi er klar til at kæmpe for det hele vejen til Bruxelles!

Kan vi regne med jeres opbakning?"

 

 

Dyrenes Beskyttelse forholder sig udelukkende til de dyrevelfærdsmæssige aspekter af de forskellige slagte- og bedøvelsesmetoder. Slagtning skal udføres så effektivt, at dyret ikke føler smerte, samt at stress skal begrænses mest muligt. Dyrenes Beskyttelse forholder sig ikke til de religiøse aspekter i sagen. 

Læs hele artiklen

 

SKRIV UNDER: DYR SKAL BEDØVES FØR SLAGTNING

Støt op om kampen for bedøvelse af dyr før slagtning. Vi bruger din underskrift til at vise danskernes opbakning, når vi kæmper dyrenes sag i EU. Derfor er også din underskrift meget vigtig.