Slange til salg

EU-parlamentet skubber på for positivliste for eksotiske kæledyr

I går vedtog EU-parlamentet en resolution, der kan sætte skub på indførelsen af en EU-positivliste for handel med vilde og eksotiske kæledyr. Det sker på baggrund af et forslag fra blandt andre Dyrenes Beskyttelse

Skrevet af:
Søren Krogsgaard
-

Mange eksotiske dyrearter kan i dag handles som kæledyr uden nogen former for kontrol, selvom det er problematisk for de enkelte dyr, for vores biodiversitet og for vores fælles sundhed. Men nu stiger presset på EU-kommissionen for en såkaldt positivliste for handel med vilde dyr stiger, efter en resolution fra EU-parlamentet blev vedtaget torsdag. Resolutionen bygger på et borgerforslag oprettet af Eurogroup for Animals og medlemsorganisationerne AAP og Dyrenes Beskyttelse og blev enstemmigt støttet af det såkaldte PETI-udvalg. Det glæder Dyrenes Beskyttelse.

- Det er et af mange skridt på vej mod en positivliste, der kan være med til at fjerne mange af de gråzoner, der findes i dag på europæisk niveau, ved at indskrænke antallet af dyrearter, der er godkendte som kæledyr betydeligt, siger Anne Sofie Meilvang, biolog og projektleder for internationale projekter hos Dyrenes Beskyttelse.

Næste skridt er, at EU-Kommissionen sætter gang i forundersøgelse af en positivliste, der angiver, hvilke dyr, man som privatperson gerne må handle med og holde. Kommissionen lægger i en revideret handlingsplan mod handel med vilde dyr og planter op til en forundersøgelse af nye værktøjer til regulering af handel og hold af vilde dyr som kæledyr – som for eksempel en positivliste. Med resolutionen fra parlamentet får kommissionen mandat til gå mere målrettet efter en positivliste.

Resolutionen opfordrer til, at der laves en konsekvensanalyse af merværdien og gennemførligheden af positivlisten ved at anvende et sæt videnskabeligt baseret kriterier til at bestemme, hvilke arter der er egnede som kæledyr, hedder det i resolutionen. Samtidig bør kommissionen vurdere, om eksisterende nationale positivlister kan bruges i en EU-dækkende positivliste. Det kan sætte skub i processen, vurderer Dyrenes Beskyttelse.

”Det er afgørende, at Europa-Kommissionen hører medlemsstaternes stærke budskab gennem Rådet og de fortsatte opfordringer fra Parlamentet om at sikre en grundig gennemførelse af handlingsplanen - især undersøgelsen af en positivliste, siger Anne Sofie Meilvang.

Presset stiger på kommissionen
Det har været et år med støtte til en EU-positivliste. Først kom AGRIFISH-positionspapiret fra maj med støtte af 19 medlemsstater og siden EP-resolutionen fra oktober om den internationale konvention til kontrol af handlen med vilde dyr og planter (CITES). Går vi lidt længere tilbage, henviser parlamentets resolution fra juni 2021 om EU's biodiversitetsstrategi for 2030 også til en hvidliste over vilde dyr, der må handles.

Den nye resolution fra EU-Parlamentet understreger, at den europæiske handelspolitik skal sikre, at kæledyrshandelspraksis ikke kompromitterer vilde og eksotiske dyrs velfærd eller bidrager til tab af biodiversitet, og at hold af sådanne dyr som kæledyr ikke bringer dyrenes velfærd i fare.

Parlamentet er bekymret over, at de nuværende regler i medlemsstaterne er fragmenterede og inkonsekvente og sjældent omfatter særlig meget af dyreriget. Derudover bemærkes det, at EU's retlige rammer i øjeblikket er utilstrækkelige til at håndtere risici for dyrevelfærd, folkesundhed, sikkerhed og invasivitet i forbindelse med handel og hold af vilde og eksotiske dyr som kæledyr.

LÆS MERE OM DYRENE BESKYTTELSES ØNSKE OM EN POSITIVLISTE

Hvad er en positivliste

En positivliste er en liste over dyrearter, der er blevet godkendt som egnet til at kunne holdes som hobbydyr i fangenskab. Vurderingen foretages af uvildige eksperter på baggrund af videnskabelig data og en omfattende risikovurdering, der tager højde for hvilket niveau af dyrevelfærd, som dyrene kan opnå i fangenskab, at dyrene ikke er til fare for folkesundheden eller udgør en invasiv risiko, samt at de ikke er til fare for at blive udryddet i naturen.

Alle dyrearter, der ikke er med på listen, må derfor ikke handles eller holdes som hobbydyr af private ejere. På den måde kan vi undgå ureflekterede køb af eksotiske dyr, der mistrives, lider og i sidste ende måske dør.