Kalvetransport

EU’s fødevareautoritet: Små kalve bør ikke transporteres over 8 timer

Fødevareministeriet har afventet en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, som nu anbefaler, at kalve, som er under fem uger gamle, slet ikke transporteres, samt at alle kalve, som stadig er afhængige af mælk, højst transporteres i otte timer. Dyrenes Beskyttelse forventer, at der nu indføres skærpede, danske krav.

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage

Danske landmænd er blandt dem, der eksporterer flest levende dyr i EU, og de seneste år er der sket en stigning i antallet af spædekalve, som transporteres levende til andre lande. Kalvene må ifølge nuværende regler transporteres allerede fra de er 14 dage gamle, hvilket betyder, at de er så unge, at de stadig er fuldstændigt afhængige af mælk samt afhængige af hjælp til at drikke under transporten.  

Dyrenes Beskyttelse samt forskellige eksperter, forskere og undersøgende udvalg har i årevis anbefalet at skærpe reglerne af transport for disse særligt sårbare dyr, og nu kommer EU’s fødevareautoritet, EFSA, ligeledes med nye anbefalinger for beskyttelse af spædekalve under transport.

I en ny rapport anbefaler EFSA blandt andet, at kalve skal være mindst fem uger gamle og veje mindst 50 kg, før de overhovedet transporteres, samt at ufravænnede kalve, det vil sige under minimum under otte uger gamle, slet ikke transporteres over otte timer.

Dyrenes Beskyttelse opfordrer den kommende regering til at indføre et dansk forbud mod lange transporter af kalve, som er under otte uger gamle. Organisationen har indsamlet flere end 50.000 underskrifter på denne opfordring, som d. 6. december 2021 blev afleveret til daværende fødevareminister, Rasmus Prehn.

SÅDAN DRIKKER SPÆDEKALVE

Helt unge kalve sutter sig stadig til mælk og vand. Det kræver derfor tilvænning, hvis spædekalve skal drikke af andet end et ko-yver.

I de fleste malkekvægsbesætninger lærer man kalvene at drikke af en spand eller skål, når de er taget fra koen. Hvis kalve skal kunne drikke af andet end det, de allerede har lært, kræver det indlæring og tilvænning.

Fødevareminister: Vi afventer EFSA-anbefalinger

Dyrenes Beskyttelse har gennem aktindsigter i transporternes logbøger og videooptagelser dokumenteret, at der ikke tages hånd om kalvene på turene. Kalvene tilses ikke, og de eneste, der med garanti får noget at drikke i pauserne, er chaufførerne. Det skyldes ifølge Dyrenes Beskyttelse en blanding af en vag EU-lovgivning, mangelfuld kontrol og transportørernes figenblad i form af drikkenipler, som kalvene ikke forstår at drikke af.

Dyrenes Beskyttelses afsløringer og kampagne for et transportforbud fik i december 2021 daværende fødevareminister, Rasmus Prehn, til at indhente en udtalelse fra Fødevarestyrelsen i et ministersvar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Til spørgsmålet, om det vil være hensigtsmæssigt at forhøje spædekalvenes aldersgrænse til otte uger, udtalte Fødevarestyrelsen:

”På nuværende tidspunkt er Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) ved at undersøge, om kravene for bl.a. kalvetransporter bør skærpes. EFSA forventes at offentliggøre sine foreløbige fund i 2022. Fødevarestyrelsen finder det formålstjenstligt at afvente udtalelsen fra EFSA, før der tages stilling til en eventuel forhøjelse af aldersgrænsen for kalve.”

Daværende fødevareminister, Rasmus Prehn, tilføjede i sit ministersvar til Folketingets udvalg desuden:

”Jeg synes, det er meget positivt, at EFSA har valgt at sætte fokus på transport af kalve. Jeg ser frem til offentliggørelsen af undersøgelsens resultater, så håndteringen af kalvene baserer sig på den nyeste faglige viden,” skrev han.

Dyrenes Beskyttelse forventer derfor, at den kommende regering straks vil gå i gang med arbejdet med at sikre beskyttelsen af de mange tusinde spædekalve, som årligt sendes på lange transporter fra Danmark.

STOP BRUTAL TRANSPORT AF KALVE

Sårbare, spæde kalve, som er ude af stand til selvstændigt at indtage foder og vand, er ikke egnede til lange transporter. Alligevel krydser titusindvis af spæde kalve hvert år den danske grænse til opfedning, oftest i Holland. Dyrenes Beskyttelse arbejder for et forbud.

Bliv klogere på kalvetransporter her