Herman

Forstår du din hund, som den hund den er?

Nogle mennesker mener, at hunden skal domineres, så den ikke dominerer familien. Det bedste forhold til hunden opstår dog sjældent ved hjælp af dominans, men ved at lære, at forstå hundens signaler og læse dens sprog.

Skrevet af:
Fie Bau Madsen

Når der kommer hunde ind på Dyrenes Beskyttelses Internater, er en af grundene ofte at hunden har udviklet en uønsket adfærd og dermed ikke fungerer i familien. En af grundene til dette kan være at hundens signaler og sprog ikke er blevet opfattet og respekteret. Hvis hunden gang på gang blive misforstået, når den forsøger at vise sine grænser, kan det resultere i frustration og mistrivsel hos hunden.

En af de mere hyppige misforståelser hos hundeejerne, er at hundens ønsker at dominere, og at problemerne opstår fordi hunden ikke respekterer ejeren som værende den øverste i hierarkiet. Denne lineære opfattelse af hierarki er ikke gavnlig for forholdet mellem hund og ejer. I det lineære hierarki skal hunden i alle situationer være nederst, så kommer børnene, så forældrene, typisk med den ene forældre over den anden.

Forstår din hunds signaler – og respekter dem

Når ens grundlæggende holdning til hundeopdragelse bygger på det lineære hierarki, så vil mange ejere generelt tænke at for at behandle problematisk adfærd må de være mere hårde og bestemte overfor hunden. Denne metode er umiddelbart nem, da den ikke kræver at ejerne ved noget om hundens kropssprog og signaler.

”Uønsket adfærd kan komme til udtryk på mange måder. Det kan være angst, aggressiv adfærd eller have andre problemer. Problemet med at ejeren demonstrerer magt overfor hunden, er at de fleste adfærdsproblemer udspringer af angst, usikkerhed eller frustration. Disse følelser ændrer sig ikke, ved at demonstrere magt overfor hunden,” forklarer Jens Jokumsen og forsætter:

”I nogle tilfælde vil det resultere i at hunden stopper sit forsøg på at kommunikere med ejeren og problemet vil dermed virke løst, men i det fleste tilfælde vil det dog forstærke hundens følelser af angst og frustration. Ofte vil det gå alvorligt ud over hundens tillid til sin ejer og så forstærker det problemerne”.  

Heldigvis er det muligt at løse mange problemer, helt uden undertrykkelse. De fleste mennesker er rigtig gode til at takle deres hunde, så snart de forstår deres signaler og ser dem som hunde og ikke små mennesker.

Hunde har et stort repertoire af kropssprog og mimik

Hunde er i stand til at aflæse mennesker kropssprog og mimik. Denne evne bruger de i deres forsøg på at opnå ting og undgå konflikter med mennesker og andre hunde. Denne evne gør også, at det er muligt at kommunikere og forstå hunde på et højt plan.


”Selvfølgelig skal der være regler for hundes adfærd, når de er sammen med mennesker, men formålet skal ikke være at dominere hunden. Formålet skal være at skabe et godt fundament for, at hunden føler sig tryg ved sin ejer og bliver læst, når den prøver at kommunikere. Ved at tænke dominans ud af sin hundeopdragelse gør det ofte en stor forskel for ejerens adfærd overfor hunden, hvilket har en stor betydning for hundens adfærd”, forklarer Jens Jokumsen.

Hunde er dyr, og selvom de er skabt til at leve sammen med mennesker, er de stadig dyr og ligesom andre dyr er de mere irrationelle i deres angst end mennesker. Høje lyde, pludselige bevægelser, smerte og uforudsigelighed udløser langt lettere angst hos dem. Derfor kan det være en udfordring for nogle hunde at leve sammen med mennesker i et moderne samfund.

”Det kræver god kommunikation at lære hunden at leve i et moderne samfund, med mange skiftende rutiner og fart på familien. Derfor er det virkelig vigtigt, at flere og flere benytter sig af belønnende træningsprincipper, som hjælper med at styrke hundens selvtillid og lærer den at agere hensigtsmæssig sammen med mennesker,” afslutter Jens Jokumsen. 

Ved at hundeejere bliver bedre til at kommunikere og læse hunden, vil velfærden for hunden automatisk blive øget og usikkerheden vil blive nedsat. Derfor lyder opfordringen: Sæt dig godt ind i din hunds signaler og accepter dens grænser og behov.

LÆS MERE OM LIVET MED HUND PÅ VOV - VIDEN OM VOVSER

VOV er et forum til dig som enten lige har fået en hvalp eller som har hund og blot ønsker at blive klogere på din hunds adfærd. VOV samler en masse viden om alt fra træning, til adfærd til hjælp til at håndtere de følelser, der følger med, når man som ejer bliver knyttet til sin hund.

VOVs formål er at guide hundeejere til at få det bedste forhold til deres firbenede venner og til at hjælpe endnu flere med at være ansvarlige hundeejere.

Dansk Kennel Klub har løbende været behjælpelige med viden og sparring omkring hundeadfærd og ansvarligt ejerskab. Besøg Dansk Kennel Klubs hjemmeside her.