Langhalede makaker handles blandt andet til medicinske forsøg
Foto: Dan Säll

God dyrevelfærd er et globalt anliggende

God dyrevelfærd er et globalt anliggende, der ikke kender nogen grænser. Alle dyr har, uanset, hvor de lever, krav på god dyrevelfærd: at få opfyldt deres behov, kunne udleve deres naturlige adfærd og være i fred og sikkerhed. Derfor retter Dyrenes Beskyttelse blikket ud mod verden for at arbejde på at løfte den globale dyrevelfærd.

Skrevet af:
Britta Riis

Vilde dyr ud af cirkus, et farvel til minkindustrien og mere end 1 million opkald til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812. Dyrenes Beskyttelse har siden oprettelsen af organisationen i 1875 slået vores indflydelse som landets største og ældste dyreværnsorganisation fast. Det har været og er vores fornemmeste opgave at få løftet, debatteret og ændret dyrevelfærden i Danmark til det bedre.

Vi fortsætter kampen for de danske dyr, men siden oprettelsen af Dyrenes Beskyttelse i 1875 er verden blevet global: vi tager uden at blinke toget til Berlin, vi spiser avokadoer fra Mellemamerika og drikker vin fra Italien. Vi tager det for givet, at hele verden er åben for os, og at varer, mennesker og kultur kan bevæge sig frit fra land til land, fra kontinent til kontinent. Dyrenes Beskyttelse har ligeledes udviklet sig fra at være nationalt funderet til at have kompetencerne, evnerne og viden til at løfte blikket ud mod verden.

Men globaliseringen kommer også med en mørk side, når emnet er dyrevelfærd: COVID-19 viste hele verden, at tilsidesættelsen af dyrevelfærd hurtigt kan blive et globalt anliggende med meget skræmmende konsekvenser. Den ulovlige handel med vilde dyr er verdens største kriminelle aktivitet næst efter handel med våben, narkotika og mennesker. Vilde dyr i underholdningsindustrien bliver brugt som lokkemiddel til betalende turister, der lader sig fotografere med tigerunger, bjørne og elefanter.

FREMTIDENS DYREVELFÆRD ER GLOBAL

Der er hårdt brug for hjælp til verdens udsatte dyr. Dyrenes Beskyttelse retter derfor blikket udad og udvider vores indsatsområde til at omfatte projekter og samarbejder i udvalgte lande, hvor der er hårdt brug for hjælp.

Vi kan ikke redde alle verdens dyr på en gang, så vi sætter ind, hvor der er størst behov og mulighed for at gøre en forskel. En forskel, der skal komme dyrene til gode, så vi skridt for skridt kan løfte dyrevelfærden globalt. Det er et langt, sejt træk, der kræver samarbejde med lokale aktører, politisk arbejde på flere niveauer, ny viden og oplysning.

Dyrenes Beskyttelse støtter pt. et forskningsprojekt med langhalede makaker, der skal løfte abernes status og dyrevelfærd i lokalsamfundet og samtidig sikre, de bliver beskyttet mod handel, udnyttelse og udryddelse.

I Kenya støtter vi en indsats rettet mod tamhundene i Masai Mara-området, hvor hundene bruges som vagthunde i landsbyerne. Projektet fremmer med dyrlægehjælp hundenes sundhed eksempelvis gennem vaccination, holder bestandene af hunde under kontrol ved hjælp af neutralisering og oplyser lokalsamfundet om, hvordan man bedst sikrer sine hundes velfærd og samtidig beskytter vildtet i det skrøbelige økosystem.

I Sydøstasien har vi desuden faciliteret undervisning i elefantvenlig træning for elefantejere- og førere. Her blev der lagt vægt på humane træningsmetoder, der fokuserer på belønning frem for straf i træningen – præcis ligesom man kender det fra hunde- og hestetræning.

INTERNATIONALE PROBLEMER KRÆVER INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Hjælpen til de nødlidende dyr kan være både være i form af konkrete projekter, men er også i høj grad rettet mod et politisk og strukturelt niveau. For at indsatsen ikke ender som en dråbe i havet, kræver det samarbejder på tværs af grænser og kontinenter.

Dyrenes Beskyttelse har derfor gennem mange år været repræsenteret i den europæiske sammenslutning Eurogroup for Animals, der sætter dyrevelfærd på dagsorden i EU-lovgivningen. I dag er Lena Rohn, fødevare- og miljøpolitisk chef i Dyrenes Beskyttelse, bestyrelsesmedlem i Eurogroup for Animals. En stor del af den danske lovgivning er hængt op på fælles beslutninger i EU, og derfor er det vigtigt at være repræsenteret i den stærkeste europæiske sammenslutning for det politiske arbejde for god dyrevelfærd. 

Ikke kun i EU, men i store dele af verden har dyrene brug for en stemme. Vi blev derfor i 2020 en del af inderkredsen i Asia for Animals Coalition - et netværk af flere hundrede dyrevelfærdsorganisationer, der arbejder for bedre dyrevelfærd i hele Asien. Det sker fx gennem fælles appeller, der påpeger særligt kritisable forhold og lidelser påført dyr, samt opfordrer til konkret handling hos ansvarlige politikere og myndigheder, virksomheder eller medier

Med etableringen af World Federation for Animals, WFA, tidligere på året fik dyrene endelig en stemme, der taler direkte ind på det globale politiske niveau i FN-systemet. WFA er en sammenslutning af 19 stærke dyrevelfærdsorganisationer fra hele verden, der er kendetegnet ved en fælles passion for god dyrevelfærd på et globalt niveau gennem et fokus på de helt overordnede politiske aftaler og forpligtelser. Jeg har æren af at være bestyrelsesformand, og ser frem til de ændringer, vi i fællesskab kan opnå til glæde for alle verdens dyr.

Vi kan ikke redde alle verdens dyr på én gang, så vi sætter ind, hvor der er størst behov og mulighed for at gøre en forskel. En forskel, der skal komme dyrene til gode, så vi skridt for skridt kan løfte dyrevelfærden globalt.