To løver på savanen

Vores internationale projekter

Der er hårdt brug for hjælp til verdens udsatte dyr. I Dyrenes Beskyttelse har vi derfor gennem flere år rettet blikket udad og løbende udvidet vores indsatsområder til også at omfatte projekter og samarbejder i udvalgte lande, hvor der er hårdt brug for hjælp.

Vi kan ikke redde alle verdens dyr på én gang, så vi sætter ind, hvor der er størst behov og mulighed for at gøre en forskel. En forskel, der skal komme dyrene til gode, så vi skridt for skridt kan løfte dyrevelfærden globalt.

Hjælpen til de udsatte dyr kan både være i form af konkrete projekter, men er også i høj grad rettet mod et politisk og strukturelt niveau, der kræver samarbejde med lokale aktører, ny viden og oplysning. Det er et langt, sejt træk, og for at indsatsen ikke ender som en dråbe i havet, kræver det samarbejder på tværs af grænser og kontinenter.

FOTOS:

Asger Thielsen, Dan Säll og Animals Asia

MASAIHUNDE I KENYA

STØT PROJEKTET HER

I 2018 søsatte Karen Blixen Camp Trust et ambitiøst projekt, der skulle skabe bedre velfærd for lokalbefolkningens (masaier) hunde og samtidig hjælpe med at beskytte et af Afrikas vigtigste naturområder. 

To gange om året rejser dyrlæge Rikke Langebæk og et hold af frivillige dyrlægestuderende fra Københavns Universitet, Tufts University i USA og Nairobi University til Kenya for at behandle, vaccinere og neutralisere masaiernes hunde i Mara North Conservancy.

Dyrenes Beskyttelse har støttet projektet siden 2020 for at være med til at sikre en bæredygtig og sund bestand af brugshunde, der ikke er til fare for mennesker, dyr eller naturen. Siden projektets start er mange tusinde hunde blevet vaccineret, og flere hundrede er neutraliserede.

Masai Mara

FORSKNINGSPROJEKT I MAKAK-ABER

STØT PROJEKTET HER

De langhalede makak-aber er verdens mest handlede aber. De lever i det sydøstlige Asien, hvor de bliver jaget og indfanget i junglen. Nogle bliver spist, hvor andre sælges som eksotiske kæledyr til private og som forsøgsdyr til medicinalindustrien.

For at dæmme op for den omfattende handel med langhalede makak-aber, har vi i Dyrenes Beskyttelse siden 2021 støttet Malene Friis Hansens forskningsprojekt, The Long-Tailed Macaque Project, der har søgt at fastslå, hvor mange langhalede makak-aber der findes i Østasien.

I august 2022 kom den langhalede makak på IUCN's rødliste over truede dyrearter, bl.a. på baggrund af data fra projektet. Den nye status kan blive afgørende for den fremtidige beskyttelse af dyrene. 

Makak

REDNINGSSTATION FOR MAKAK-ABER

På Sumatra arbejder NGO’en Scorpion Foundation med at optrævle den illegale handel med vilde dyr, samt med at redde dyr der er blevet indfanget i naturen og solgt på det illegale marked.

I september 2022 åbnede Scorpion Foundation en redningsstation for makak-aber, som er den mest handlede abe i verden. På redningsstationen kan de rehabilitere de reddede makaker, indtil aberne er klar til at blive genudsat i naturen.

Dyrenes Beskyttelse har støttet opførslen af redningsstationen, hvor der er plads til ca. 50 makak-aber. Redningsstationen består af en karantænesektion, et socialiseringsanlæg og et kontor, hvor der også er en simpel dyrlægeklinik.

LÆS MERE HER

Makak-aber

DANSEABER I INDONESIEN

Langs de travle veje i Indonesien tvinges unge, langhalede makak-aber iklædt børnetøj og dukkemasker til at tigge penge. De trænes ved hjælp af meget hårde metoder, hvor de blandt andet tvinges til at stå på tæer med en stram kæde om halsen, og deres tænder fjernes for at undgå bid.

Jakarta Animal Aid Network (JAAN) arbejder for at stoppe handlen med og brugen af danseaber i Indonesien og for at sikre, at aberne reddes, rehabiliteres og genudsættes i naturen, hvis de er klar til det. JAAN har opnået store resultater ved for eksempel at indføre lokale forbud mod danseaber i blandt andet Jakarta. Nu arbejder de for et nationalt forbud.

Dyrenes Beskyttelse bakker op om at bringe danseaberne tilbage til et godt liv i naturen og giver blandt andet støtte til foder og transport. Genudsætningen vil frigive plads på redningsstationen til at hjælpe endnu flere danseaber, og det vil føre os et skridt nærmere imod at få lukket den forfærdelige industri.

LÆS MERE HER
 

danseabe

ELEFANTTRÆNING I THAILAND

I Thailand eksisterer der et stort potentiale for at forbedre velfærden for landets ca. 3.000 tæmmede elefanterDyrenes Beskyttelse støtter derfor et træningsforløb på National Elephant Institute (NEI) i Thailand, som afholdes for elefanternes mahouter.

Bag træningen står den australske NGO, H-ELP, som har udviklet træningskonceptet, hvor elefanterne trænes ved hjælp af positiv forstærkning.

Målene for projektet er at promovere den humane og elefantvenlige træning i de thailandske elefant-camps, at forbedre sundhedstilstanden for elefanterne via træning af deres dyrlæger, samt at forbedre den daglige pasning af elefanterne gennem uddannelse af mahouterne.

LÆS MERE HER

Elefanter Thailand

HER ARBEJDER VI

Dyrenes Beskyttelse støtter lige nu fem igangværende internationale projekter. Via kortet nedenfor kan du få et overblik over, hvor i verden støtten gør en forskel og for hvilke dyr.
 

 

Kenya, siden 2020
Støtte til masaiernes hunde i Masai Mara via dyrlægebehandling, vaccination og neutralisering
 
Sydøstasien, siden 2021
Støtte til forskningsprojektet, The Long-Tailed Macaque Project
 
Sumatra, siden 2022
Støtte til opførslen af en redningsstation for langhalede makakaber
 
Thailand, siden 2022
Støtte til humane og elefantvenlige træningsforløb på National Elephant Institute (NEI)
 
Vietnam, siden 2022
Støtte til velfærdsprojektet for tæmmede og vilde elefanter via dyrlægetjek, berigelse og foder

SAMARBEJDER PÅ TVÆRS AF VERDEN

Dyrenes Beskyttelse har gennem mange år været repræsenteret i den europæiske sammenslutning Eurogroup for Animals, der sætter dyrevelfærd på dagsordenen i EU-lovgivningen. En stor del af den danske lovgivning er hængt op på fælles beslutninger i EU, og derfor er det vigtigt at være repræsenteret i den stærkeste, europæiske sammenslutning for det politiske arbejde for god dyrevelfærd. 

Det er dog ikke kun i EU, at dyrene har brug for en stemme. I 2020 blev vi derfor en del af inderkredsen i Asia for Animals Coalition - et netværk af flere hundrede dyrevelfærdsorganisationer, der arbejder for bedre dyrevelfærd i hele Asien. 

Sidst, men ikke mindst, fik dyrene i 2021 et fælles talerør på den globale scene med etableringen af World Federation for Animals, der taler direkte ind på det globale, politiske niveau i FN-systemet. WFA er en sammenslutning af 44 stærke dyrevelfærdsorganisationer fra hele verden, hvoraf Dyrenes Beskyttelse er medlem.

 

SENESTE ARTIKLER

 

Makak-aben Mansur blev ramt af tre skud

Et af verdens mest handlede dyr: Hvad gør makak-aben speciel?

Medicinal-lobby vil fjerne forsøgsabe fra liste over truede arter

Dyrlæger i Masai Mara: ”Hundene var ekstremt hurtige til at komme på benene”

Masaihunde: Den vigtige dyrlægehjælp i billeder

Et lille hold sætter stort aftryk hos masaiernes hunde

12 makak-aber genudsat i naturen - mød dem alle

40 tidligere danseaber klatrer nu frit i skoven

Efterspørgslen på makak-aber eksploderer – og mishandlingen følger med

Forstå det på to minutter: Sådan ender vilde aber som testdyr for velrenommerede medicinalfirmaer

Makak-aber genforenet efter redningsaktion

Følg hundene på operationsstuen

 

 


VIL DU OPDATERES OM VORES INTERNATIONALE ARBEJDE?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder direkte i din indbakke om vores arbejde med dyrevelfærd, internationale projekter og verdens dyr.