Kalv transport lastbil
Helt spæde kalve sendes ud på alt for lange transporter. Foto: Animal Welfare Foundation.

Håbet er tændt: Kommissionen vil stoppe transport af tørstige kalve

EU-Kommissionen vil med nyt forslag skærpe reglerne for lange transporter af kalve, som også skal være ældre, før de overhovedet må transporteres. Det kan gøre en forskel for flere end 40.000 danske kalve hvert år, hvis det bliver en realitet

Skrevet af:
Søren Krogsgaard

EU-Kommissionens nye lovforslag om transport af dyr er ikke imponerende, men det tænder et håb for nyfødte kalve i EU. EU-Kommissionen vil således hæve minimumsalderen for transport af kalve fra to uger til fem uger. Det gør, at kalvenes immunforsvar er bedre udviklet og begrænser risikoen for, at kalvene bliver syge som følge af transporten.

”Bliver denne del af forslaget en del af lovgivningen, kan det gøre transporten mindre risikabel for dyrene. Vi vil dog fortsat arbejde for at kalve slet ikke transporteres over 8 timer,” siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

Den foreslåede aldersgrænse gør nemlig ikke noget ved problemet med, at kalvene ikke ved egen hjælp kan drikke vand eller mælk under en lastbiltransport. Og Dyrenes Beskyttelse har gennem aktindsigter og videooptagelser af kalvetransporter fra Danmark dokumenteret, at der slet ikke tages hånd om kalvene og deres behov på turene.

Kommissionen foreslår, at transporter af ikke-fravænnede kalve som udgangspunkt kun må vare op til otte timer, men lægger dog op til, at turene kan være længere, hvis kalvene transporteres på specialindrettede lastvogne, der effektivt sikrer, at dyrene får mælkefoder og vand på turen. Det afskriver Dyrenes Beskyttelse som ren science fiction.

”I dag kører transporterne rundt med drikkenipler, som kun er til pynt. Kalve er notorisk svære at få tilvænnet nyt drikkeudstyr, så vi kan ikke se det for os. Under alle omstændigheder skal sådan udstyr på vognene gennemtestes, før det implementeres,” siger Britta Riis.

Det er et betydeligt antal danske kalve, der kan få gavn af bedre beskyttelse. I 2022 blev 49.424 kalve sendt ud af landet på ture af over otte timers varighed, viser tal fra Eksportportalen. Det er 22 procent flere end i 2021. Tallene dækker alle kalve under seks måneder, men Dyrenes Beskyttelses stikprøve af dyrenes alder viser, at 99 procent af kalvene er under otte uger gamle på afsendelsestidspunktet.

Næste skridt er, at forslagene går videre til EU-Parlamentet og EU-Ministerrådet. Det betyder også, at der kan ske mange ændringer, før det ender som lovtekst. Men forslaget giver Dyrenes Beskyttelse blod på tanden.

”Dyrenes Beskyttelse kæmper videre for at beskytte kalvene mod at blive sendt ud på lange transporter. Vi har i årevis presset på for et dansk forbud mod lange transporter af spædekalve, samtidig med at vi samarbejder med vores europæiske søsterorganisationer for at få ændret EU-forordningerne,” siger Britta Riis.