En fikseret, dansk so med sine unger. Men fiksering er helt unødvendigt, hvis man giver soen mere plads. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Hvornår er en so løs?

Selv hvis fikserings-perioden bliver indskrænket, som fødevareministeren foreslår, vil man stadig ikke kunne tale om løse søer. Der skal et totalforbud mod fiksering til.

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage

Regeringen foreslår, at nye farestalde skal bygges, så fiksering af søer alene er muligt i dagene lige omkring faring. Således lyder ordene i et nyt udspil fra fødevareminister Jacob Jensen (V), som han præsenterede d. 10. januar 2024. 

Udspillet er den åndelige efterfølger til Svinehandlingsplanen fra 2014, som skulle sikre, at mindst 10 pct. af diegivende søer skulle gå i løsdrift i farestalden i 2020. Det mål blev som bekendt langtfra indfriet, og handlingsplanen endte som en stor fiasko.

Nu prøver man så igen fra politisk hånd at få flere løse søer. Men kan man overhovedet tale om løse søer, når soen fortsat fikseres i dagene omkring faring? 

Nej, det kan man ikke, lyder det korte svar fra Dyrenes Beskyttelse. 

”Regeringens udspil vil betyde, at søerne vil være fikseret i kortere tid, men fikseret det bliver de,” siger Birgitte Damm, dyr, Ph. D. i adfærdsbiologi og chefkonsulent for landbrugsdyr i Dyrenes Beskyttelse. 

”Det er en lille forbedring af situationen, men det ændrer ikke ved det grundlæggende faktum, at man fortsat spænder soen fast mellem metalbøjler, hvor hun ikke kan vende sig, og kun med besvær kan rejse og lægge sig. Og så lige i de dage omkring faring, hvor hormonerne raser, og fortæller soen, at hun må og skal udføre den nedarvede adfærd med at bygge til sine unger og knytte bånd og give die, når de er født,” forklarer hun. 

Løse søer vil - hvis de har mulighed for det - søge væk fra flokken 1-2 dage før, de skal føde, og det sidste døgn med omhu og ihærdighed bygge en rede. Hun bygger reden, så den er færdig i god tid inden faringen. Hormoner sætter gang i redebygningen, mens meget tyder på, at det er den færdige rede, som får soen til falde til ro og gøre sig klar til at fare.

”Man udsætter hende ganske enkelt for et overgreb på det allermest kritiske tidspunkt,” vurderer Birgitte Damm, som purer afviser, at man kan tale om løse søer med ministerens nye udspil. 

”Ministeriet kalder det for løse søer, men det er det ikke. Man kan allerhøjest tale om længerevarende og korterevarende fiksering. Hvis vi skal tale om løse søer, så kræver det et totalforbud mod fiksering, som man har i for eksempel Sverige, Norge og Schweiz. Her må man kun fiksere helt undtagelsesvis, som fx hvis soen er meget aggressiv, og det er på konkret vurdering af hver enkelt situation”, siger hun. 

Ifølge EU's ekspertorgan EFSA, der har gennemgået al tilgængelig viden og udkommet med en omfattende analyse i 2022, er det ikke nødvendigt at fiksere søerne for at holde pattegrisedødeligheden nede. 

Det kan gøres ved at lade søerne føde i tilstrækkelig store stier, som er indrettet efter dyrenes behov 

Dyrenes Beskyttelse mener, at fiksering skal erstattes med sådanne stier og samtidig skal avlen ændres, så søer kun får et antal grise, de selv kan passe.

Knap 1 million søer tvangsfikseres i dansk landbrug, mens de føder, og mens griseungerne dier. Det er på tide med et forbud mod tvangsfiksering af søer, ligesom man har i vores nabolande.