Køer på Ellinglund

Insekter trives blandt køer og kornblomster

Dyrenes Beskyttelse anbefaler mælk fra landmænd, som holder køer, der har gode forhold med blandt andet adgang til det fri hele sommeren. Men dyrevelfærd for den enkelte ko er ikke det eneste, der skal til. Hvis landmænd skal bruge mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse", skal de bidrage til øget biodiversitet på deres bedrift.

Skrevet af:
Stine Fredberg

På Ellinglund lever køerne et godt liv. Her er ro for køer og kalve og masser af sommergræs. Ellinglund ligger ved Silkeborg og udover at have fundet en god løsning i forhold til både at producere mælk og lade ko og kalv gå sammen, så bidrager bedriften også til øget biodiversitet.

Ellinglund ejes af Anne og Gert Glob Lassen og er på 600 hektar jord. På gården dyrker de selv 85 procent af køernes foder, bestående af græs, lucerne, havre, hvede og rug. 

Kornblanding dyrket på Ellingelund

Ellinglund producerer mælk til Them Andelsmejeri og er ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. Når man producerer under Dyrenes Beskyttelses mærke, skal man sikre, at forholdene for dyrene lever op til en række krav, som sikrer dyrene en høj dyrevelfærd. Men produktionen skal også tilrettelægges med stor hensyntagen til den omverden, dyrene lever i.

De 19 tiltag om biodiversitet

 1. Blomster- eller urtestriber langs marken
 2. Urteblanding i græsset
 3. Brak- eller vildtstriber i marken
 4. Bredere bræmmer langs vandløb
 5. Bredere bræmmer langs søer
 6. Insektvold
 7. Barjordsstriber
 8. Fritstående træer på marken
 9. Uberørte vibe- og/eller lærkepletter
 10. Etableret sø og/eller vandhul
 11. Træplantning på folden
 12. Levende hegn eller krat
 13. Sommergræsning med lavt dyretryk
 14. Helårsgræsning med lavt dyretryk
 15. Blomsterbede
 16. Områder med ekstensiv slåning af græs
 17. Insekthoteller
 18. Stenbunker og kvasbunker året rundt
 19. Lad døde, ældre træer og buske stå/ligge

Blomster, brakstriber og biodiversitet

For at producenter af malkekvæg kan godkendes under mærket kan de vælge mellem forskellige tiltag, som bidrager til at forbedre biodiversiteten. En liste på 19 forskellige tiltag findes i regelsættet for malkekvæg og indeholder blandt andet blomster-, vildt-, eller brakstriber, urteblandinger i græs, bredere bræmmer langs vandløb og søer, insektvolde, sten- eller kvasbunker, etablering af søer eller vandhuller, træer, levende hegn og krat samt vibe- og lærkepletter på marken. 

På Ellinglund har de plantet mange træer på deres jord, især egetræer. Træerne er selvfølgelig til kommende generationer på Ellinglund, men omkring træerne går det stærkt.

”Det går vildt hurtigt. Allerede det første år er der mere af det, som nogle vil kalde ukrudt. Det giver føde til spurvene, så kommer tårnfalken, musvågen og spurvehøgen. I felterne rundt om træerne, bliver der ikke harvet og slået, altså der bliver ikke ryddet i flere hundrede meters afstand. Så opstår der det liv rundt omkring træerne”, siger Gert Glob Lassen og fortsætter:

”Træerne bidrager med mange gode effekter på Ellinglund. Træerne giver læ, skygge og ly til køerne. Græsmarkerne ligger i længere tid, og det giver muligheder for, at insekterne kan etablere sig. Det giver noget helt andet ude i markerne, end vi er vant til. Tidligere ville man aldrig have tilladt en kornblomst i en hvedemark.”

Mere end et mærke

Dyrenes Beskyttelse beskæftiger sig indgående med velfærden for det enkelte dyr. Men man erkender også, at både mennesker og dyr er dybt afhængige af resten af det økosystem, som de er en del af. 

"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” er således mere end et pejlemærke for forbrugerne. Mærket driver en udvikling, hvor husdyrene får stadig bedre forhold, og hvor velfungerende økosystemer og biodiversitet er kædet tæt sammen med god dyrevelfærd. 

Kravene til biodiversitet er udarbejdet sammen med producenterne af malkekvæg

Bliv producent under "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse"

Gør som mere end flere hundrede andre danske producenter – sæt dyrevelfærd først.

Sådan bliver du producent

Sådan lever dyrenes under "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse"

Er du i tvivl om, hvad man betaler ekstra for ved fødevarer med mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse? 

Bliv klogere her