Kalveknæet og kuldeskær
Foto: World Animal Foundation

Kalveknæet og kuldskær

På lange transporter fra det nordlige Jylland til ned midt i Holland risikerer kalve både at sulte og tørste. De tilbydes ikke mælk og de ved ikke, hvordan de skal bruge de vandnipler, som de får stillet til rådighed. Men det er ikke den eneste årsag til, at spæde kalve er uegnede til transport

Skrevet af:
Pernille Schousboe

Der er mange grunde til at transport udgør en stor sundheds- og velfærdsmæssig belastning for spædekalve. 
Både kortvarige og langvarige transporter belaster kalvene, men helt grundlæggende er det naturligvis mere problematisk, når dyr udsættes for belastende forhold i lang tid, end når de udsættes for belastende forhold i kortere tid.  

"Overordnet er det EU-regler, der fastsætter hvordan dyr må transporteres. Men vurderes en bestemt kategori af dyr at være uegnede til transport grundet disse dyrs særlige behov, så kan man nationalt indføre forbud. Der er ingen tvivl om at spæde kalve er uegnede til lange transporter og derfor er vores klare budskab til fødevareministeren: Forbyd det”
- Ditte Erichsen, master i vurdering af husdyrvelfærd og dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse

”Kalve i alderen 2-4 uger, som er den alder, hvor langt størstedelen af kalvene eksporteres, har endnu ikke udviklet et aktivt immunsystem. I netop denne alder befinder kalvene sig i et ”immunologisk tomrum”, hvor de antistoffer, som de har fået via råmælken, ikke længere er aktive samtidig med, at deres eget immunsystem endnu er for umodent til selv at danne antistoffer. De er således meget modtagelige for infektioner, og risikoen for smitte stiger naturligvis ved sammenblanding med kalve fra andre besætninger” siger Ditte Erichsen, master i vurdering af husdyrvelfærd og dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse.

DE SUNDHEDS- OG VELFÆRDSMÆSSIGE PROBLEMER OMFATTER:

  • Tørst og dehydrering (manglende adgang til vand). 
  • Sult (manglende adgang til mælk). 
  • Udmattelse (manglende kræfter til at holde sig stående, manglende plads til at ligge ned og hvile).
  • Overophedning (manglende mulighed for at søge køligere sted at opholde sig). 
  • Kulde (manglende mulighed for at søge varmere sted at opholde sig).
  • Risiko for skader forårsaget af køretøjets inventar eller andre dyr. 
  • Mange ukendte og potentielt ubehagelige og skræmmende sanseindtryk (bevægelse, lyde, lugte, synsindtryk
  • Stress (grundet kombinationen af ovenstående).

 

Det er Dyrenes Beskyttelses opfattelse, at spæde, skrøbelige dyr, som er ude af stand til selvstændigt at indtage foder og vand, naturligvis ikke er egnet til lange transporter. Vi mener desuden, at det både er uetisk og dyrevelfærdsmæssigt uforsvarligt at eksportere kalve til opfedning under forhold, som er forbudt i Danmark.  Derfor skal det forbydes.