Fiskeret so
Soen ligger mellem stålbøjler fire til fem uger to gange om året

Knap én million søer får ikke lov at være mor

Knap en million danske søer er fikseret med jernbøjler i lange perioder af deres liv, viser Dyrenes Beskyttelses beregninger. Det er helt i strid med soens behov, mener foreningen, der vil have et forbud mod fiksering med i fødevareministerens hjælpepakke til landbrugsdyrene

Skrevet af:
Søren Krogsgaard

Det fremgår ikke af officielle statistikker, men i 2022 var der cirka 920.000 søer i dansk landbrug, der var fastlåst mellem tremmer, mens de fødte, og pattegrisene diede. Det viser Dyrenes Beskyttelses beregning på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og interne tal fra landbruget.

Søerne fastlåses mellem et sæt tremmer uafbrudt i fire til fem uger ad gangen, hvor de ikke kan vende sig, gå rundt eller komme ud. Dermed afholdes de også fra at udvise deres normale adfærd, blandt andet redebygning og yngelpleje. Derfor lancerer foreningen disse dage kampagnen ”Giv soen plads til at være mor”.

- En fri so bygger sin rede over flere timer før faring, og først når reden er færdig, falder hun til ro og gør sig klar til at føde. Hun er meget forsigtig i reden, når pattegrisene først er der. Det er en del af hendes normale adfærd, og derfor er fiksering i hele denne periode et voldsomt overgreb på soen, siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

Kampagnens annoncer viser, hvordan fikseringen afholder soen fra sin naturlige adfærd. Målet er at få danskernes og politikernes øjne op for forholdene for søerne og dermed skabe et pres for at ændre forholdene.   

”Det er helt oplagt, at vi nu får det forbud mod tvangsfiksering af søer, som har været lovet fra politisk side i årevis”, siger Britta Riis.

Politisk er der da også åbnet en dør for forbedringer af landbrugsdyrenes liv. Fødevareminister Jacob Jensen har bebudet en ny, politisk dyrevelfærdsaftale inden sommer. Det sker blandt andet efter, at den stort anlagte svinehandlingsplan fra 2014 viste sig ikke at have løst problemerne i de danske svinestalde. Faktisk viste Dyrenes Beskyttelses evalueringsrapport, at problemerne er taget til på flere områder.  

Landbruget peger på, at fiksering er nødvendig for at redde pattegrise, da soen ellers risikerer at lægge sig på sine grise. Men ifølge EU's ekspertorgan EFSA kan pattegrisedødeligheden holdes nede ved at lade søerne føde i tilstrækkelig store stier, som er indrettet efter dyrenes behov.

Dyrenes Beskyttelse så allerhelst, at alle søer farede i hytter på marken med masser af gode redebygningsmaterialer. Men indtil det kan opnås, skal fiksering af søer som et minimum forbydes, og søerne skal i stier med plads og indretning, så de har gode muligheder for at passe deres grise, så både so og grise kan trives.

- Vi skal generelt løfte bundniveauet for landbrugsdyrenes liv, og søerne skal som noget af det første have plads til at være mor, siger Britta Riis.

I Sverige, Norge og Schweiz er fiksering af søer forbudt, mens det er under udfasning i Østrig og Tyskland.

Så mange søer fikseres

Beregningen af fikserede søer er lavet med udgangspunkt i det samlede antal søer i landbruget fratrukket søerne i økologiske og frilandsbesætninger, hvor der ikke må fikseres, og de 3,5 procent af søerne i konventionelle besætninger, der ifølge SEGES, går i løsdriftstier. Kilde: Danmarks Statistik , Friland og præsentation fra direktør for SEGES svineproduktion fra 2021

Fakta: Hvornår er soen fikseret?

Soen er cirka otte måneder, når hun bliver drægtig første gang, og her kommer hun ind i en fast cyklus i stalden: Først løbestald, så drægtighedsstald, dernæst farestald og så gentagelse.

Hun er i brunst i cirka fire dage, som hun tilbringer i den såkaldte løbestald, hvor hun bliver insemineret med et langt tyndt rør. Hun bliver i løbestalden yderligere 28 dage. Der er forbud mod at fiksere søer i løbestalden med få og kortvarige undtagelser, men det gælder kun for de stalde, der er opført efter 1. januar 2015, og først fra år 2035 omfatter forbuddet alle stalde.

Hvis prøven viser, at hun er gravid, bliver hun flyttet til drægtighedsstalden, hvor hun går frit i cirka 85 dage sammen med andre søer. Det er forbudt at fiskere soen i denne del af cyklussen.

Nogle få dage inden hun skal føde, bliver hun flyttet til det, der kaldes for farestalden, hvorefter hun føder og giver die til sine grise, mens hun er fastspændt i omkring 28 dage.