Stenbider
Stenbideren er under pres, og fiskeriet efter den bør indstilles. Foto: Lars Hestbaek

Minister svigter stenbider på kanten af kollaps

Fangsterne af stenbidere er decimerede, og i år bliver efter alt at dømme en ny bundrekord. Men den ansvarlige minister vil ikke stoppe fiskeriet trods klare anbefalinger fra egne rådgivere. Det ryster dyreværns- og naturorganisationer

Skrevet af:
Søren Krogsgaard

Det svarer til at indføre en fartgrænse på vejene, der er højere, end bilerne kan køre. Ministeren har helt misforstået sin opgave

Nicolaj Lindeborgh, konsulent på hav og fisk i Dyrenes Beskyttelse

Det går fra skidt til værre for stenbiderne i de danske farvande. Halvvejs inde i sæsonen for fiskeriet af de lukrative fisk er det fanget 40 procent mindre end i samme måneder i fjor, som endte med at være det dårligste år for stenbiderfiskeriet. Fangsterne i de fire danske bestande er mellem en og fire procent af, hvad der i gennemsnit blev fanget i de to første vintermåneder i årene 2013 til 2020. 

I oktober fik det kollapsede fiskeri DTU Aqua, der rådgiver myndighederne, til at anbefale et fuldt stop for fiskeriet. Alligevel lader fødevare-, landbrugs- og fiskeriminister Jacob Jensen (V) fiskeriet fortsætte. Det møder hård kritik fra dyreværns- og naturorganisationer.

»Det er et kæmpe svigt. Det går kun en vej for bestanden af denne fantastiske fisk, og vi nærmer os et niveau, hvor jeg er i tvivl, om de danske bestande i Skagerrak, Kattegat og Østersøen kan komme sig igen,« siger Nicolaj Lindeborgh, konsulent på hav og fisk i Dyrenes Beskyttelse, som i årevis har håndsamlet data om stenbiderfangster og advaret om, at bestanden kunne være overfisket.

Artiklen fortsætter under grafen

Advarslerne fra såvel DTU Aqua som Dyrenes Beskyttelse har kun medført små fremskridt for beskyttelsen af stenbideren. Fra årsskiftet har fiskere som noget nyt skulle søge om en tilladelse til at drive stenbiderfiskeri og forpligte sig til at registrere fangsterne i logbogen. 

I dag har ministeriet så formelt indført en samlet fangstkvote på fiskeriet. 

Men kvoten svarer til sidste års fangst. Det er ifølge Dyrenes Beskyttelse en alt for stor kvote, flere stenbidere end fiskerne kan nå at fange.

”Det svarer til at indføre en fartgrænse på vejene, der er højere, end bilerne kan køre. Ministeren har helt misforstået sin opgave,” siger Lindeborgh.

Kvoten er også stik imod rådgivningen fra DTU Aqua, der bygger på nogle internationale principper om, hvordan man forvalter fisk, heriblandt forsigtighedsprincippet.

Fiskerne peger i Politiken på, at årets decimerede fangster kan skyldes, at der er sat færre garn ud. Samtidig peger de på andre årsager til en eventuel nedgang i bestanden; sæler og klimaforandringer. Men det ændrer ikke på behovet for at give fisken fuldstændig fred for fiskeri i en periode, mener Dyrenes Beskyttelse.

”Det er ikke sikkert, at fiskeri er den eneste grund til problemerne, og nogle fiskere har måske også stoppet det ellers lukrative fiskeri. Men det ændrer ikke på, at vi skal lukke fiskeriet for nu, så stenbideren kan få en chance for at lægge sine rogn og genopbygge bestanden,” siger Nicolaj Lindeborgh