På 36 timer har 10.000 danskere sagt nej tak til burgrise

På 36 timer har 10.000 danskere sagt nej tak til burgrise

På under to døgn har Dyrenes Beskyttelse indsamlet 10.000 underskrifter fra danskere, der kræver bedre forhold for Danmarks 30 millioner grise, bl.a. et stop for smertefuld kastration og halekupering, samt mere plads til dyrene

Skrevet af:
Britta Riis

"Vi er meget glade for, at danskerne melder sig på banen og siger fra over for de kummerlige forhold, som mange grise lever under. Det kommer som et chok for mange, at smertefulde indgreb som halekupering og kastration uden bedøvelse stadig finder sted i et land som Danmark. Men det er desværre hverdagen for millioner af grise", siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

Vi lægger pres på beslutningstagerne

Dyrenes Beskyttelse lancerede sin kampagne mandag morgen, der skal oplyse befolkningen om grisenes forhold og lægge pres på beslutningstagerne i Danmark og EU for at få skabt bedre vilkår for dyrene. 

Blandt foreningens krav er et øjeblikkeligt stop for kastration uden brug af bedøvelse med henblik på en fuldstændigt udfasning af kastration af hangrise inden 2024.

Foreningen ønsker også mere plads og flere rodematerialer i de industrielle stalde, da ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at 1,2m2 plads og 150g halm om dagen pr. gris mindsker den stress, der kan lede til, at grisene bider i hinandens haler. I dag får 97 % af alle danske grise klippet halen af for at undgå halebid.

3 ud af 4 vil have bedre vilkår for grisene

Analysebureauet Epinion har i en ny, stor undersøgelse spurgt danskerne om deres holdning til dyrevelfærden for de danske grise. Her svarer hele 3 ud af 4 (72 pct.), at grisene skal have bedre forhold, end de har i dag. 

Mere end hver tredje (40 pct.) af danskerne går endda så langt som at sige, at kød fra kastrerede og halekuperede grise helt skal fjernes fra kølediskene.
Dyrenes Beskyttelse fortsætter underskriftsindsamlingen for at skabe så stor folkelig opbakning bag kravet som muligt.

Skriv under: Burgrise - Nej tak!

Dyrevelfærdsmæssige problemer i den industrielle svineproduktion

De fleste forbinder et godt griseliv med, at dyrene kan komme udenfor, og at de kan udfolde deres naturlige adfærd. Det kan de ikke i den danske svineindustri, hvor der er store problemer med dyrevelfærden, bl.a.:

  • 97 pct. af alle grise får klippet halen af. Det svarer til 82.000 om dagen og én hvert sekund.
  • 98 pct. af alle hangrise kastreres. I Danmark foregår kastration uden bedøvelse men med efterfølgende smertelindring. Mere end 40.000 om dagen, eller én hvert andet sekund. Over 15 millioner om året.
  • Mere end hver sjette so gennemfører ikke det planlagte produktionsliv men aflives eller findes død i stalden.
  • Dagligt dør ca. 24.000 pattegrise, primært af kulde, tørst eller ved at blive klemt af soen.
  • Pattegrise tages fra deres mor længe før deres immunforsvar og fordøjelse er klar til det. Det giver diarré, hvilket kræver store mængder antibiotika at behandle.
  • En tredjedel af slagtesvinene og halvdelen af søerne når at udvikle mavesår, inden de kommer til slagteriet. Desuden dør en del af akut blødende mavesår.