Kalve i transportvogn
Spæde kalve transporteres i op til 17 timer uden sikring af vand og mælk

Politikere mødt af tørstende kalve

Folketingspolitikere og EU-parlamentarikere forholder sig til de urimelige forhold for spædekalve, der transporteres til Holland. Den folkelige opbakning til et forbud mod transporterne er svær at ignorere

Skrevet af:
Søren Krogsgaard
Jeg synes det er forkasteligt. Det skal stoppe.
- Niels Fuglsang, medlem af EU-parlamentet for Socialdemokraterne

Lange transporter af spæde og skrøbelige kalve uden sikring af vand eller mælk er landet på politikernes bord. I fredags besøgte medlemmer af et undersøgende udvalg fra EU-parlamentet Danmark. Udvalget arbejder på en række nye anbefalinger omkring dyretransporter, og var på besøg for at finde gode eksempler på moderne dyretransport. Men Dyrenes Beskyttelse hældte malurt i bægeret.

På et møde blev politikerne præsenteret for de dyrevelfærdsmæssige udfordringer ved lange transporter af spæde kalve fra Danmark. De hørte om op til 17 timer lange transporter, hvor der reelt kun er afsat et kvarter til at sikre vand til 225 kalve. De så Dyrenes Beskyttelses videooptagelser af en transport, hvor intet gøres for at sikre kalvene vand under turen.   

De deltagende danske medlemmer fra udvalget – Niels Fuglsang (S) og Asger Christensen (V) – mener begge, at det skal være forbudt at transportere dyr i EU, før de er fravænnede. De tørstende kalve på transporter fra Danmark til Holland bekræftede deres bekymring.

- Jeg synes det er forkasteligt. Det skal stoppe. For kalvene kan ikke drikke i en lastbil. De har ikke lært at drikke selv uden deres mor, og derfor er det komplet uetisk at transportere de kalve, der tørster, så langt, siger Niels Fuglsang, der arbejder for en anbefaling om maksimalt otte timers transporttid for dyr i EU.

Kalve kan ikke vente på nye EU-regler

EU-kommissionen har forpligtet sig til at komme med ny lovgivning i 2023. Herefter skal Europa-Parlamentet forhandle loven. Så længe kan de spæde kalve ikke vente. Derfor har Dyrenes Beskyttelse også bedt om foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Her fremviste organisationen sin dokumentation for de helt urimeligt nedslidende ture og spædekalvenes uegnethed til transport. På baggrund af det foreslår Dyrenes Beskyttelse politikerne at indføre et dansk forbud mod lange transporter af kalve, som stadig er afhængige af mælkefodring, det vil sige alle kalve under 8 uger. Et forslag med betydelig opbakning i befolkningen – illustreret ved de knap 44.000 støtte-underskrifter til forslaget, som Dyrenes Beskyttelse foreløbigt har indsamlet.

De danske kan politikere gennemføre stramninger af EU's transportforordning, hvis en dyregruppe vurderes at være uegnet til transport. I Tyskland har Forbundsrådet for nyligt vedtaget en stramning af transportreglerne, der forbyder al transport af kalve, som er under fire uger gamle. Forbuddet træder i kraft 1. januar 2022. 

EKSPORT AF SPÆDE KALVE

I 2020 blev 43.764 kalve på under to måneder eksporteret fra Danmark til udlandet. Det er - ifølge Dyrenes Beskyttelses beregninger på baggrund af tal fra landbruget - ca. otte procent af alle danske kalve.

Langt størstedelen af alle eksporterede kalve (87 procent) er tyrekalve. To ud af tre af kalvene er af racen sortbroget dansk malkerace. Disse kalve anses for at et biprodukt ved mælkeproduktionen. Over 33.000 af kalvene blev sendt på lange transporter til slagtekalvebesætninger i Belgien og Holland – langt de fleste til Holland. Det er ca. seks procent af de danske kalve.

I Holland er der stor efterspørgsel på spædekalve til produktionen af lyst kalvekød. En produktion, som vurderes at have store, negative konsekvenser for dyrenes velfærd og derfor ikke praktiseres herhjemme. Kalvene stammer fra danske malkekvægsbesætninger, hvor tyrekalvene typisk har meget lav værdi, da de ikke kan producere mælk, og derfor er hovedparten af de eksporterede kalve af hankøn.

FLERE DANSKE KALVE EKSPORTERES