Nyhed, 1. oktober 2021

Populær ost koster koen dyrt

Grana Padano er en af de mest solgte oste i verden. Også i Danmark er den særlige smag af parmesanosten Grana Padano populær. Men den italienske ost er produceret af mælk fra køer, som holdes under helt horrible forhold. Det har den italienske dyrevelfærdsorganisation Essere Animali dokumenteret i optagelser fra to forskellige malkekvægsbesætninger, der leverer mælk til produktion af Grana Padano. Fælles EU-lov til beskyttelse af landbrugsdyrene er et bydende nødvendigt krav, som Dyrenes Beskyttelse fremsætter sammen med de andre dyrevelfærdsorganisationer i EU.

Image of Johanne Gabel
Johanne Gabel,
Redaktør magasiner
Del artiklen på:
Tilsølet kalv
Foto: Essere Animali
Optagelserne dokumenterer både forhold som er ulovlige og forhold, som er lovlige, men burde være forbudt i hele EU i kraft af en fælles lovgivning.
- Lena Rohn, fødevare- og miljøpolitisk chef i Dyrenes Beskyttelse

I optagelser fra to forskellige malkekvægsbesætninger optaget med to måneders mellemrum viser den italienske dyrevelfærdsorganisation Essere Animali de horrible forhold, som  mælken til den populære Grana Padano-ost produceres under. Optagelserne viser både ulovlige forhold og lovlige forhold, som ikke desto mindre burde være forbudt.

De første optagelser i juli 2021 viste den uværdige og voldelige behandling af både køer og kalve på en af de besætninger, som leverer mælk til Grana Padano. Køerne bliver slået, og en kalv trækkes direkte ud af koen og køres forvredet væk på en trillebør. Ledelsen i Grana Padano Protection Consortium har afvist optagelserne som et enkeltstående tilfælde i produktionen.

Horrible forhold dokumenteres igen

Den nylige optagelse, frigivet den 29. september 2021, fra en anden malkekvægsbesætning med 1.000 dyr, der producerer til Grana Padano, dokumenterer, at de helt uacceptable forhold ikke begrænser sig til en enkelt gård. Optagelserne viser, hvordan både køer og kalve går i så tykke lag møg, at de har svært ved at bevæge sig og er smurt ind i deres egen afføring. Kalvene kommer til verden, i de ekstremt uhygiejniske omgivelser. Igen bliver en kalv trukket direkte ud af koen og fjernes. Mange kalve dør ifølge Essere Animalis observationer som følge af sygdom eller kvælning og andre skader, der skyldes opstaldningsforholdene.

Adskillelse af ko og kalv lige efter kælving er ikke forbudt i EU. De beskidte stalde er til gengæld som minimum en overtrædelse af EU’s lovgivning, som kræver, at dyrene holdes i rene omgivelser, der ikke udgør en helbredsrisiko.

Beskyt alle landbrugsdyr i EU

”Essere Animali dokumenterer både forhold som er ulovlige og forhold, som er lovlige, men burde være forbudt i hele EU i kraft af en fælles lovgivning. I Danmark er malkekvæg og kalve  bedre beskyttet i kraft af vores langt mere omfattende lovgivning, som stiller krav til blandt andet plads, kælvningsbokse og indledningsvist samvær mellem ko og kalv. Men det er os magtpåliggende at få fælles lovgivning i EU, som kan beskytte de dyr, som lægger liv til produkter, der også havner på danske spiseborde,” siger Lena Rohn, fødevare- og miljøpolitisk chef i Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes Beskyttelse er derfor sammen med 79 andre dyrevelfærdsorganisationer i Eurogroup for Animals med i kampagnen ’Alle dyr tæller’. Her beder vi EU-Kommissionen om at revidere al lovgivning for landbrugsdyr i EU, så både køer og kalve og alle andre landbrugsdyr bliver omfattet og beskyttet imod den slags behandling, som vi ser på optagelserne fra de to malkekvægsbesætninger. Den 4. oktober på World Animal dag overdrager vi underskrifterne ved en event med deltagelse og debat med medlemmer af Europa-Parlamentet.