MILLIONER AF LANDBRUGSDYR HAR BRUG FOR NY LOVGIVNING

150.000 underskrifter afleveret

I de første 9 måneder af 2021 har vi bedt EU’s borgere om hjælp til at sikre dyrene i fødevaresystemet en bedre lovgivning. Sammen med blandt andre centrale medlemmer af Europa-Parlamentet og fremsynede producenter af animalske fødevarer afleverede vi mere end 150.000 underskrifter fra kampagnen ’Alle dyr tæller’ videre til EU-Kommissionen den 4. oktober. Vi bød ind med to rapporter, der henholdsvis gør status over manglerne og skitserer mulighederne.

Rapporterne indgår nu i den fortsatte proces med en gennemgribende revision af lovgivning for landbrugsdyr - også for de dyr, som slet ikke er beskyttede i dag, f.eks. kaniner og opdrætsfisk. Vi fortsætter med at bidrage aktivt til EU’s arbejdet med at gennemgå og opdatere lovgivningen. Næste skridt er vores konkrete input i den åbne høring, der begynder snart. Læs mere om kravene her

 

2021 KAN ÆNDRE LANDBRUGSDYRENES FREMTID FOR ALTID

2021 er et år med mange muligheder for dyrevelfærden i Europa. I efteråret skal EU-Kommissionen vurdere og beslutte, hvilke dele af dyrevelfærdslovgivning, som skal ændres . Det vil være første gang i EU’s historie og en enestående chance for at skabe bedre forhold for de mange millioner landbrugsdyr i Danmark og i resten af Europa. De fleste landbrugsdyr lever under stærkt kritisable forhold. Og mange dyr er end ikke beskyttede i de eksisterende love.

I 2021 sætter vi sammen med 70 andre dyrevelfærdsorganisationer i Europa spot på nogle af disse forhold. Vores mål er at få EU-Kommissionen til at se på hele dyrevelfærdslovgivningen, så ingen dyr efterlades uden beskyttelse. Lovgivningen skal være up to date og bero på den nyeste viden og forskning om dyrevelfærd.
God dyrevelfærd handler om at sikre dyrene et liv, der er værd at leve.  
Din opbakning har været med til at gøre en forskel.

 

 

Som en del af Eurogroup for Animals, står Dyrenes Beskyttelse sammen med 70 andre europæiske dyrevelfærdsorganisationer, når vi sammen kalder på bedre dyrevelfærd på tværs af Europas landegrænser. Læs mere om samarbejdet.

"Vores love er nødt til at gøre mere end at beskytte landbrugsdyr mod overgreb. De skal fremme sundhed, velvære og medfølelse."

VORES HOVEDKRAV TIL FREMTIDENS LOVE

Dyr er levende og sansende væsener og det skal de love, som regulerer deres velfærd afspejle. Landbrugsdyr skal mere end beskyttes imod forsømmelse og egentlige overgreb. Lovene skal fremme dyrenes ret til livskvalitet og gode oplevelser i tråd med deres naturlige behov.

HVERT DYR SKAL VÆRE SUNDT OG HELT

Intet dyr skal bevidst lemlæstes for at kunne passe ind i produktionsapparatet. Grisens hale skal være hel og hønens næb være intakt. Alle dyr skal avles, så de er sunde og raske og kan udføre deres normale adfærd. Sådan er livet i staldene desværre ikke i dag. Millioner af dyr oplever smerte, skader og andre lidelser i forbindelse med den måde de opdrættes på. Dyr fortjener et liv, der er værd at leve. Det er ikke nok at overleve, dyrene skal også skal trives.

ALLE DYR SKAL HAVE GOD PLADS

Intet dyr skal være fysisk begrænset uden naturligt lys eller frisk luft. Intet dyr skal have det for varmt, koldt eller bo på alt for lidt plads uden berigelse. Dyr fortjener at kunne bevæge sig frit og sikkert og kunne hvile bekvemt. Når dyr har kontrol over, hvordan og hvor de bruger deres tid - om de vil bygge rede eller solbade, udforske eller hvile sig - øges deres velbefindende. At kunne vælge sit selskab, og være beskyttet for vejr og vind er også god dyrevelfærd. De muligheder skal vi tilbyde dyrene.

NEJ TAK TIL LANGE DYRETRANSPORTER

At blive transporteret i støjende, trange lastbiler og kørt i timevis, dage, endda uger er en belastende og meget stressende oplevelse for landbrugsdyr. Dyr tages fra alt, hvad de kender, og tvinges ud på lange transporter uden hvile, mad og vand. Mange ankommer til deres destination udmattede og med skader. Vi kræver, at EU forbyder alle lange dyre transporter og indfører skræddersyede regler for svin, kvæg, får, kaniner, kyllinger osv. for at begrænse belastningen på de transporter, der er uundgåelige.

MULIGHED FOR AT VÆRE DYR

Intet dyr bør forhindres i at udvise sin naturlige adfærd. Kedsomhed og stress udvikler sig ofte til frustration og aggression, når dyr ikke har mulighed for at udføre den adfærd de er motiveret for. Dyr skal have mulighed for at gøre, hvad der er naturligt for dem at gøre. De skal have mulighed for at knytte sig til flokfæller og holde sig til dem, de foretrækker. De skal have plads og mulighed for at udforske nye aktiviteter og udtrykke sig som de enkeltindivider, de er.

DYR SKAL HAVE DEN MAD OG DRIKKE, DE HAR BRUG FOR

Hvert dyr skal have nærende mad og rent vand, og intet dyr skal sulte eller tørste. I naturen bruger  de fleste dyr mange timer på at rode og græsse i forbindelse med at de søger  efter føde, men i den konventionelle produktion tildeles de lige nøjagtig det foder, der skal til for, at de vokser og udvikler sig i det tempo, som gør produktionen mest rentabel. At opmuntre og give dyrene mulighed for at søge god og nærende føde er afgørende for deres velbefindende.

POSITIVE MENTALE OPLEVELSER

Ethvert dyr fortjener at nyde livet. Intet dyr skal behandles som en maskine uden følelser, nysgerrighed eller behov. Men sådan er virkeligheden desværre ikke. Milliarder af dyr behandles som 'produktionsenheder' og klemmes sammen og stables, som batterier, der oplades. De bør passes som de sansende, følsomme og unikke op væsner, de virkelig er, med mulighed for at nyde deres liv. De fortjener at kunne komme ud i det fri og sikres omgivelser, som pirrer deres nysgerrighed, og sikrer dem et godt velbefindende.

ALLE DYR TÆLLER

Alle dyr og arter skal beskyttes af lovgivning. Jo mere viden vi mennesker opbygger om dyrene og deres behov og adfærd, jo vigtigere er det, at vi retter op på den måde, vi behandler dyrene på. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at sikre alle dyr et godt liv. Vores love er nødt til at gøre mere end at beskytte alle landbrugsdyrs velfærd. De skal fremme sundhed, velvære og medfølelse og varetage dyreetiske hensyn. Det fortjener dyrene. Alle dyr tæller.

DERFOR ER VORES INDSATS SÅ VIGTIG

Europas dyrevelfærdslove er blevet indført bid for bid igennem de seneste 40 år, og der er alvorlige huller, der efterlader millioner af dyr ubeskyttede. Det er nu blevet besluttet at revidere lovene og det er der i den grad brug for. Kommissionen har besluttet at kigge lovgivningen efter i sømmene, men planen er desværre ikke at kigge det hele efter.

DET ER IKKE NOK!

De eksisterende love beskytter ikke dyr godt nok og de beskytter ikke alle dyr. Vi skal derfor sikre os, at hver en sten bliver vendt. Det er det vores underskriftsindsamling har gået ud på. Vi skal overbevise Kommissionen om at forpligte sig til en ambitiøst revision og udvidelse af al lovgivning om dyrevelfærd.

"De eksisterende love beskytter ikke dyr godt nok og de beskytter ikke alle dyr."

 

SAMMEN OM BEDRE DYREVELFÆRD

Denne indsats er en del af kampagnen ”No animal left behind” faciliteret af Eurogroup for Animals i samarbejde med medlemsorganisationer over hele Europa.Læs mere om indsatsen her.

 

OM REVISIONEN AF LOVGIVNINGEN

Der er planlagt flere aktioner omkring revisionen af ​​lovgivningen om dyrevelfærd, og en af ​​dem vedrører iværksættelse af en evaluering, også kaldet "Fitness Check" af EU lovgivning om opdrættede dyrs velfærd.

Formålet med dette Fitness Check er at hjælpe EU-Kommissionen med at vurdere relevansen af ​​dens nuværende 
lovgivningsmæssige ramme sammensat af fem EU-direktiver og to EU-forordninger, der dækker dyrevelfærd på gårde, under transport og ved aflivning.

Effektiviteten af ​​gældende EU-ret som helhed skal også indgå i vurderingerne. På baggrund af resultatet af fitnesstjekprocessen (udgangen af ​​2021) vil EU-Kommissionen træffe beslutningen om, hvilken lovgivning den vil gennemgå. Derfor er det meget afgørende for dyrevelfærdsorganisationer over hele Europa at påvirke denne fase.

Når beslutningen er truffet skal eksisterende love vurderes (2022) og derefter begynder udarbejdelsen den nye lovgivning fra slutningen af 2022 og et år frem.

Alle dyr tæller

Hvis du synes, at EU er fjern og forvirrende

Hvornår er EU i mål med dyrevelfærden?

Nu eller aldrig for dyrene i EU

Dyrenes lov i hele Europa

Opdrætsfisk lever klemt - og glemt

Forførende frie fisk