Eurogroup for animals

De europæiske dyreværnsorganisationers fælles stemme i EU

Lobbyarbejde og lovgivning

Rammerne for en stor del af den danske lovgivning om dyr fastsættes i EU. Derfor er det vigtigt for os at have indflydelse på beslutninger i blandt andet Europa-parlamentet og i EU-kommissionen. Det får vi gennem vores medlemskab af paraplyorganisationen Eurogroup for Animals, som udgøres af mere end 50 dyreværnsorganisationer på tværs af Europa.

Repræsenteret i Bruxelles

Som en del af Eurogroup for Animals er vi repræsenteret med fast kontor og professionelle lobbyister i Bruxelles. Sammen med de andre medlemslande skaber vi dialog med Europakommissionen og i parlamentet, gennemfører fælles kampagner og bakker hinanden op i nationale problemstillinger.

kalv_ml_tremmer_1200x628 1.0.png

Desuden deltager foreningens dyrefaglige eksperter løbende i lobby- og kampagneaktiviteter i Eurogroup sammen med kollegaer fra de andre medlemslande.

Tættere på beslutningerne

Vores direktør Britta Riis blev i 2016 valgt til præsident for Eurogroup for Animals. Med et stigende behov for stærkt samarbejde på tværs af landegrænser, er det en meget vigtig post, Britta Riis har bragt på danske hænder. Den enkelte dyrevelfærdsorganisation kan ikke løfte arbejdet alene, derfor ser vi frem til et endnu tættere samarbejde med de andre europæiske lande fremadrettet. 

britta_riis07.jpg

Vi er stolte over tilliden fra de mange medlemsorganisationer og vil arbejde målrettet på at bringe dyrevelfærd øverst på EU's politiske dagsorden.

Se mere om alle projekterne i årsberetningen fra Eurogroup her