Eurogroup for animals

De europæiske dyreværnsorganisationers fælles stemme i EU

Lobbyarbejde og lovgivning

Rammerne for en stor del af den danske lovgivning om dyr fastsættes i EU. Derfor er det vigtigt for os at have indflydelse på beslutninger i blandt andet Europa-Parlamentet og i EU-Kommissionen. Det får vi gennem vores medlemskab af paraplyorganisationen, Eurogroup for Animals, som udgøres af mere end 60 dyrevelfærdsorganisationer på tværs af Europa.

Repræsenteret i Bruxelles

Som en del af Eurogroup for Animals er vi repræsenteret med fast kontor og professionelle lobbyister i Bruxelles. Sammen med de andre medlemslande skaber vi dialog med EU-Kommissionen og i parlamentet, gennemfører fælles kampagner og bakker hinanden op i nationale problemstillinger.

kalv_ml_tremmer_1200x628 1.0.png

Desuden deltager foreningens dyrefaglige eksperter løbende i lobby- og kampagneaktiviteter i Eurogroup sammen med kollegaer fra de andre medlemslande.

Tættere på beslutningerne

Vores Fødevare- og miljøpolitiske chef, Lena Rohn, sidder med i bestyrelsen hos Eurogroup for Animals. Bestyrelsen er på 13 personer, valgt blandt medlemsorganisationerne. Med et stigende behov for stærkt samarbejde på tværs af landegrænser, er det et meget vigtigt sted at være repræsenteret. Den enkelte dyrevelfærdsorganisation kan ikke løfte arbejdet alene. Derfor er vi glade for at være med i hjertet af Eurogroup for Animals.

Se mere om alle projekterne i årsberetningen fra Eurogroup her