Bassiner med mørk vand i industrielt fiskeopdræt
Fotos: Thomas Degner

Reportage: Fisk på land og grise bag mure

De usynlige dyr blev set, da Dyrenes Beskyttelse tog EU-kandidater fra 10 partier med ud for at opleve, hvordan fisk lever på land, og hvordan grise har det bag murene.

Skrevet af:
Johanne Gabel

Opd. 2024-06-13: Dyrevelfærden sejrede til europaparlamentsvalget. Se valgresultatet her

Under overfladen .....

Fisk på land: Langt ude på landet ved byen Vejen i Jylland er der fisk, mange fisk. Flere hundrede tusinde fisk af arten sandart bor i bassinerne hos AquaPri. Turen dertil går ad landeveje med marker til begge sider, indtil bussen stopper foran en stor industrihal på Fiskeparken 4.

Sortering: Fra en stålbro højt oppe er der udsigt over bassinerne med fisk i størrelsen fra 100 til 500 gram. Fiskene sorteres levende efter størrelse i et sorteringsanlæg (til venstre i billedet nedenfor), hvor de så at sige falder gennem forskellige størrelser af huller i sien. Sorteringen sker mange gange i fiskenes liv, fordi de trives bedst, når de er sammen med fisk på deres egen størrelse.

Mørke: I de store runde bassiner på billedet øverst i artiklen er fisk i størrelsen fra 500 gram op til to kilo. Der er ikke noget lys i bassinerne, og der må ikke bruges blitz på kameraet. Sandarten er en lysfølsom fisk, der i naturen lever på dybt vand med lav lysintensitet. Der er ingen habitatberigelse i karrene, hvor fiskene lever i cirka to år, fra de klækkes, til de vejer et sted mellem et og to kilo og bliver slagtet. I et enkelt af de store bassiner her er der mellem 10.000 og 18.000 fisk. Men det er ikke til at se.

Afsmagning: Vi kan først rigtig se fiskene i det, der hedder et afsmagningskar, hvor de store slagteklare fisk er i cirka fem dage. Under produktionen er der bakterier og alger i vandet, der kan få fiskene til at smage af jord. Derfor er de i afsmagningskarret, indtil de stoffer er udskilt, og jordsmagen er forsvundet. Nogle af halerne er uden den hjerteformede halefinne (nederste højre hjørne i billedet ovenfor), fordi andre fisk har bidt af dem, eller de er blevet ødelagt af skrammer eller rifter, som fisken har pådraget sig. Der kan godt være kannibalisme blandt fiskene i anlægget, fortæller AquaPris dyrlæge, som viser gæsterne rundt. 

– Hvilke parametre bruger I til at måle velfærden hos fiskene, spørger kandidaten fra Danmarksdemokraterne. Svaret lyder, at der ikke er nogen parametre for fiskenes velfærd, men at Aquapri gerne vil være med til at udvikle nogle. 

– Der var godt nok mange fisk på meget lidt plads, lyder det fra bussens bagsæder, hvor flere af politikerne har sat sig rundt om et bord, da bussen kører mod næste stop, som er grisene på Vigård.

... og bag muren

En hund og 1.800 søer: Dyrenes Beskyttelses fotograf og journalist må ikke komme med indenfor i stalden. I stedet fotograferer vi industribygninger udefra. Hunden er det eneste synlige dyr på stedet. Men bag murene befinder der sig 1.800 søer – mødrene til de tusindvis af smågrise, der sendes på transporter til Polen. De store snurrende ventilatorer i gavlen på den vinduesløse staldbygning sender en stærk lugt ud. To enorme gyllebeholdere indeholder det eneste af grisene, der kommer udenfor. Lugten og størrelsen af gylletankene vidner om, hvor mange dyr der er gemt derinde.

“Det er første gang, at jeg har været i en svinestald, og jeg synes, at det var meget voldsomt”

Frederik Lau Petersen (M)

Den 6. maj 2024 havde Dyrenes Beskyttelse inviteret danske kandidater til EU-Parlamentet ud på tur for at se nogle af dyrene i den danske fødevareindustri. Undervejs gav Dyrenes Beskyttelses medarbejdere faglige oplæg om fisk, grise, familiedyr og transport. Formålet var at klæde kandidaterne på, så de ved, hvad de taler om, hvis de bliver valgt ind i parlamentet, hvor der udestår store beslutninger om lovgivning med afgørende betydning for dyrene i Europa. 

På turen var der tre stop: 

  • AquaPri, Gamst Akvakultur, som opdrætter fiskearten sandart i akvakulturanlæg, der rummer flere hundrede tusinde fisk. Anlægget er et såkaldt RAS-anlæg, som cirkulerer vandet i et lukket kredsløb. Derfor påvirker anlægget ikke omgivelserne lige så meget som eksempelvis havbrug med opdræt af fisk i store netbassiner, hvor fiskenes fækalier udleder fosfor og kvælstof direkte i havet. 
  • Svinebesætningen Vigård med 1.800 søer, ejet af formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen. 
  • Dyrenes Beskyttelses internat på Fyn, som i 2023 tog sig af i alt 2.300 dyr, heraf cirka 1.000 katte. Internatet er 10 år, har tilknyttet 80 frivillige og 300 plejefamilier.

Jeg vidste det jo godt. Så det er det her, vi skal arbejde for at ændre”

Rikke Lauritsen (SF)

Aldrig ud: "De har alt for lidt plads, og de er spændt fast. De kan ikke vende sig … og de kommer aldrig ud. De skal stå derinde hele livet. Det er ikke noget liv, og det kan vi ikke leve med. Vi skal udfase fikseringen af soen. Jeg ville ønske, at vi kunne lave regler, som kunne få dem helt ud," siger Niels Fuglsang efter besøget hos søerne i stalden.

Live: I et indslag på TV2 News inde fra farestalden siger formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, at han årligt med ro i maven sender 40.000 smågrise af sted på lange transporter til opfedning i Polen. Kameraets øje panorerer hen over søerne, der ligger på rad og række fikseret mellem jernbøjler, og blikket zoomer ind på pattegrise, der ligger på tremmerne på gulvet. – Soen her kan knap nok bevæge sig, siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse. Hun forklarer, at turen for EU-kandidaterne er arrangeret, så politikerne med egne øjne kan se, hvordan dyrene lever, og danne sig en mening ud fra det.

“Jeg synes, at det er svært at se sådan en gris i øjnene”

Anne-Sophie Sadolin Henningsen (R)

Her er de politikere, som havde valgt at afsætte en dag til dyrene: 
(fra venstre mod højre på billedet nedenfor, taget på turens sidste stop uden for Dyrenes Beskyttelses internat på Fyn)

Niels Fuglsang, Socialdemokratiet 
Jan Kristoffersen, Alternativet
Per Clausen, Enhedslisten
Rikke Lauritsen, Socialistisk Folkeparti
Annette Giuranna, Danmarksdemokraterne 
Anne-Sophie Sadolin Henningsen, Radikale Venstre 
Helle Jensen, Liberal Alliance
Frederik Lau Petersen, Moderaterne
Marcus Knuth, Det Konservative Folkeparti 
Asger Christensen, Venstre 

Marcus Knuth takkede af efter besøget hos fiskene i AquaPri og det efterfølgende oplæg om grise. 

Asger Christensen kørte i sin egen bil på turen og takkede af efter besøget på Vigård. 

Sidste stop var hos Dyrenes Beskyttelses internat på Fyn, hvor de otte politikere, der var med på hele turen, hen over kaffen nåede til enighed om, at katte skal mærkes og registreres på lige fod med hunde, at alle (på nær én) vil stoppe de lange transporter af levende dyr, at der skal være fælles regler for dyrevelfærd i EU, og at det har gjort stort indtryk med egne øjne at se masseproduktion af dyr.

Søndag den 9. juni 2024 skal danskerne stemme til europaparlamentsvalget. Mange af de regler, der gælder for dyrevelfærden i Danmark, bliver fastsat i EU. Derfor er valgdagen en unik mulighed for med dit kryds at få mere dyrevelfærd ind i EU.