Fikserede søer

Tvangsfikserede søer: Tiden er inde til et forbud

Fødevareministeren har bebudet en ny, politisk dyrevelfærdsaftale inden sommer. Det er en oplagt mulighed for at forbyde tvangsfiksering af søer.

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage
”Det er helt oplagt, at vi nu får det forbud mod tvangsfiksering af søer, som har været lovet fra politisk side i årevis”
- Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse

”Jeg lægger op til, at vi i løbet af foråret får et relativt hurtigt forløb, sådan at vi inden sommer forhåbentligt kan lave en politisk aftale om, hvordan vi kan komme videre med det her. Og det skal være konkret,” sagde Jacob Jensen (V) for nylig på et åbent samråd, som Pia Kjærsgaard (DF) havde indkaldt til.

Baggrunden for samrådet var den manglende velfærd for svin. Især den stort anlagt svinehandlingsplan fra 2014, som ellers skulle rette op på mange af de mest kritiske problemer i de danske svinestalde inden 2020, har vist sig at være en fiasko, og på flere områder er det endda blevet værre at være svin siden 2014, viser Dyrenes Beskyttelses evalueringsrapport.

”Jeg ser med stor alvor på, at dyrevelfærden for grise går den forkerte vej på en række centrale områder, og jeg vil derfor i de kommende måneder invitere til en række møder og lade en række relevante aktører og interessenter på området komme ind med deres viden og holdninger til hvordan vi får grebet det arbejde bedst an,” sagde fødevareministeren på samrådet.

Danmark er fodslæbende på dyrevelfærden

Dyrenes Beskyttelse har været i dialog med ministeren og givet ham en lang række forslag til, hvordan dyrevelfærden kan forbedres i Danmark. Et af de forslag er et forbud mod tvangsfiksering af søer.

”Det er helt oplagt, at vi nu får det forbud mod tvangsfiksering af søer, som har været lovet fra politisk side i årevis”, siger direktør for Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis, og tilføjer:

Alle vores nabolande har allerede lovgivningen på plads. Selv et stort svineproducerende land som Tyskland er i gang med en udfasning. Så vi må desværre endnu en gang konstatere, at Danmark er fodslæbende, når det kommer til at skabe ordentlige forhold for dyrene i landbruget. Jeg håber meget, at ministeren, regeringen og oppositionen vil gribe denne anledning til at forbyde tvangsfiksering, som er et helt horribelt overgreb mod dyrene,” siger direktør for Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis. 

Fødevareminister Jacob Jensen understregede da også flere gange på samrådet, at han ikke vil afvise nye lovkrav og sætte nye, ambitiøse målsætninger for dyrevelfærden.

”[…] det handler om at vi får de konkrete ting på bordet, både fra aktørerne, det der er sat i gang, men også at vi ser, at der kommer flere politiske forslag på bordet, som vi kan lave en forhåbentlig bred aftale omkring inden sommer. Det er sådan, jeg ser processen for nuværende,” sagde ministeren på samrådet.

SOEN HAR BRUG FOR DIN UNDERSKRIFT

Knap 1 million søer tvangsfikseres i dansk landbrug, mens de føder, og mens griseungerne dier. Det er på tide med et forbud mod tvangsfiksering af søer, ligesom man har i vores nabolande.

SKRIV UNDER HER