Madmarked i sydafrika

Udnyttelsen af vilde dyr skaber grobund for pandemier

Markeder med vilde dyr, der handles under elendige forhold, udgør en sprængfarlig cocktail for nye vira. Men også den massive skovrydning, der tvinger dyrene tættere på mennesker, skaber en forhøjet risiko for sygdomme. Vi bliver nødt til at behandle dyr og natur bedre, hvis vi vil forebygge fremtidige pandemier, mener biolog i Dyrenes Beskyttelse.

Skrevet af:
Mikkel Dohn

Den intensive handel med dyr verden over skaber perfekte betingelser for sygdomsspredning fra dyr til mennesker.

Mere end 70 procent af de nye infektionssygdomme, der opstår hos mennesker, stammer således fra dyr. COVID-19 er blot den seneste sygdom på listen, der ligesom fugleinfluenza, SARS, MERS og Ebola har sit udspring fra dyr.  

Hvis vi som mennesker skal blive bedre til at forebygge pandemier i fremtiden, er det derfor helt afgørende, at vi behandler dyr og natur bedre, mener Anne Sofie Meilvang, biolog i Dyrenes Beskyttelse.

- Risikoen for overførsel af infektionssygdomme øges enormt gennem vores brutale udnyttelse af dyr og natur. Dyremarkeder, den intensive jagt på truede dyrearter og den massive udryddelse af levesteder i verdens skove er alle eksempler på, hvordan vi mennesker kommer alt for tæt på de vilde dyr. Og i sidste ende skader det os alle, siger hun.

Skovrydning skaber problemer

Den massive skovrydning, der finder sted i verden i dag, er stort problem for verdens biodiversitet. Men skovrydningen har samtidig den effekt, at den øger risikoen for zoonoser, altså sygdomme, der smitter fra dyr til menneske, betydeligt. 

Ifølge en opgørelse fra Verdensbanken har jorden mistet 1,3 millioner kvadratkilometer skov gennem de seneste tre årtier, og et studie i Nature viste i 2015, at antallet af træer i verden næsten er blevet halveret siden mennesket begyndte at fælde dem. Og det har fatale konsekvenser, mener Anne Sofie Meilvang.

- Skovrydningen har selvfølgelig den effekt, at mennesker og dyr kommer til at leve tættere sammen. Det er dybt problematisk, for det er ikke dyrene, der kommer til os, men os, der ødelægger deres levesteder. Når vi lever op og ned ad de vilde dyr, øger det chancen for infektionssygdomme, fordi vira lettere kan springe fra dyr til menneske, siger hun.

Politiske tiltag er afgørende

Hvad enten det gælder dyremarkeder eller skovrydning, mener Anne Sofie Meilvang, at der er akut behov for internationale politiske tiltag, hvis vi skal kunne beskytte dyrene og i sidste ende os selv bedre.

- Vores brutale udnyttelse af dyr og naturens ressourcer lægger et unødigt pres på biodiversiteten og er uholdbar for vores fælles sundhed i længden. Derfor er det afgørende, at verdens ledere tilskyndes til at handle. Vi har brug for politiske tiltag for at kunne forebygge potentielle fremtidige pandemier, afslutter hun.

Fotos: Jo-Anne McArthur / WeAnimals

LUK DYREMARKEDERNE!

Dyremarkederne er en frygtelig kombination af grusom lidelse for de millioner af dyr, der hvert år indfanges eller opdrættes til handel, og et arnested for dødbringende nye sygdomme og vira til fare for både mennesker og dyr. Derfor skal de stoppes nu.

Vær med i kampen