Husk dyrene

Valgkamp: Her er løfterne

Nogle kandidater har lovet at arbejde for dyrene, hvis de bliver valgt til Europa-Parlamentsvalget d. 9. juni 2024. Se løfterne her

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage

Sammen med Eurogroup for Animals har Dyrenes Beskyttelse bedt kandidaterne til Europa-Parlamentsvalget 2024 om at love at arbejde for dyrene, hvis de bliver valgt til Europa-Parlamentet.

Ved at tilslutte sig løftet om at arbejde for bedre dyrevelfærd, lover kandidaterne at fremme ti hovedområder for dyr i den næste lovgivningsperiode.

Det betyder, at vi har den bedste chance for at få vedtaget ambitiøs og progressiv lovgivning for dyr i det næste Europa-Parlament.

Se hvem der har skrevet under

HER ER LØFTERNE

Vi har oversat dyrevelfærdsløfterne til dansk herunder. Løfterne er en del af europæiske kampagne, Vote For Animals 2024, som Dyrenes Beskyttelse er en del af. Du kan finde den oprindelige, engelske version her

Jeg lover at arbejde for, at Kommissionen hurtigst muligt og uden yderligere forsinkelse fremsætter  lovgivningsforslag om dyrevelfærd, der ikke er udvandet eller kompromitteret. Jeg vil arbejde for, at denne lovgivning bliver ambitiøs, human og progressiv, omfatter et forbud mod hold af dyr i bure såvel som andre uacceptable produktionsformer samt sikrer bedre beskyttelse af slagtekyllinger og æglæggende høner.

Jeg vil arbejde for, at Kommissionen indfører mere humane regler for transport af levende dyr. Jeg ønsker en omstilling, der fører til et forbud mod eksport af levende dyr,  forbud mod transport af sårbare dyregrupper samt krav om begrænset varighed af transporten for alle dyr.

Jeg mener, at det er på tide, at vi beskytter velfærden for opdrættede fisk; både under opdræt, transport og slagtning. I fiskeriet skal vi  fremme velfærden for de arter, der fiskes efter (målarterne) samt forbyde opdræt af blæksprutter i EU, inden det etableres.

Jeg vil arbejde for, at den fælles landbrugspolitik  støtter bæredygtig fødevareproduktion med høj dyrevelfærd i centrum. Jeg vil kæmpe for en EU-politik, der tilskynder en  overgang til en fødevareproduktion, der er sundere og mere bæredygtig.

Importerede animalske produkter skal leve op til de samme dyrevelfærdsmæssige standarder som dem, der produceres i Den Europæiske Union.

Vi må arbejde målrettet og smartere for at finde måder, hvorpå vi kan reducere og erstatte brugen af forsøgsdyr inden for forskning, lovpligtig testning og uddannelse. Kommissionen må indføre klare strategier for at få dette til at ske hurtigere.

Jeg ønsker, at Kommissionen udarbejder nye foranstaltninger til forbedring af velfærden og beskyttelse af vilde dyr, herunder indførelse af en "positivliste" over dyrearter, der lovligt kan holdes som kæledyr, og jeg ønsker strengere regler for dyr, der holdes i fangenskab. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi indfører foranstaltninger, der understøtter sameksistens mellem mennesker og vilde dyr på en mere human og bæredygtig måde.

Det er på tide at sætte en stopper pelsdyravl. Og jeg mener, at det er på tide og i overensstemmelse med ønskerne fra millioner af EU-borgere at  forbyde import, salg og markedsføring af pelsprodukter fra opdrættede dyr på det europæiske marked.

Jeg støtter EU-Kommissionens forslag til en ny forordning for familiedyr. Jeg ønsker at stoppe dårlig avlspraksis, sikre familiedyrs trivsel under transport, komme ulovlig handel med familiedyr til livs, og at der indføres strengere kontrol, når familiedyr sælges/annonceres online.

Jeg ønsker, at dyrevelfærd udtrykkeligt integreres i den relevante EU-kommissærs stillingsbetegnelse. 

Det er tid til at give dyrene en bedre fremtid. Det skal være slut med lange perioder uden dyrevelfærdsmæssige forbedringer. Jeg mener, at en dedikeret EU-kommissær kan give dyrevelfærd den opmærksomhed, det fortjener.

Søndag d. 9. juni skal danskerne stemme til Europa-Parlamentsvalget. Mange af de regler, der gælder for dyrevelfærden i Danmark, bliver fastsat i EU. Derfor er valgdagen en unik mulighed for med dit kryds at få mere dyrevelfærd ind i EU.