Køer på græs

Bevidst forbrug giver bedre dyreliv

Over 200 millioner dyr indgår hvert år i dansk fødevareproduktion. Størstedelen lever hele deres liv i stalde med meget ringe dyrevelfærd og uden adgang til det fri. Det samme gælder den danske minkproduktion, hvor solitære rovdyr igen holdes i små bure ude af stand til at udfolde deres naturlige adfærd. Og alene i Danmark bruges en kvart million dyr som forsøgsdyr.

Det at forbruge produkter, som dyr har lagt liv til, indebærer ofte en stor belastning i relation til dyrevelfærd, klima og miljø. Derfor er vores forbrug en afgørende vej til forbedringer af dyrenes liv.
Mælk anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Som forbruger kan du gøre en forskel og skabe bedre forhold for landbrugsdyr ved at vælge fødevarer, som er produceret med høj dyrevelfærd. I dag producerer cirka 200 landmænd under mærket 'Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse', og økologisk landbrug er i kraftig vækst. Det skyldes, at forbrugerne i stigende grad efterspørger ansvarligt producerede fødevarer, hvor der også er taget hensyn til den gode dyrevelfærd.

Vores mærke "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” sikrer ordentlige produktionsforhold og er din hjælp til at finde den gode dyrevelfærd i køledisken.
Grønt

Forbrug med omtanke

Vi arbejder for en mere bæredygtig fødevareproduktion og madkultur baseret på kvalitet i stedet for kvantitet. En bæredygtig produktionsform betyder færre dyr og mindre klimabelastning.

Vi opfordrer alle til at spise mindre, men bedre kød og andre animalske fødevarer. Med et mindre intensivt landbrug, er der plads til bedre velfærd for dyrene.
Når du vælger at forbruge animalske fødevarer, opfordrer Dyrenes Beskyttelse til, at du altid gør det med stor respekt og omtanke. Vi har derfor samlet en række råd til dig:

Spis hovedsageligt grønt

Skær ned på kød og mejeriprodukter

Vælg "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" eller økologi

Undgå madspild

Handl i størst muligt omfang fødevarer, der er produceret lokalt og i sæson
Mus

Forsøg på levende dyr skal erstattes af alternative metoder

Der anvendes cirka 250.000 forsøgsdyr om året i Danmark. Vi mener, at forsøg på levende dyr skal erstattes med alternative metoder, og indtil da skal der sikres højest mulig dyrevelfærd for de dyr, der anvendes.
Som medstiftende partner i 3R-Centeret arbejder vi for at forbedre forholdene for forsøgsdyr og skabe alternative metoder til eksisterende praksisser. 3R dækker over erstatning, reduktion og forfinelse af dyreforsøg.

Vi anbefaler forbrugerne altid at vælge produkter, der ikke er testet på levende dyr, når det er muligt.
Mink i bur

Stop for minkproduktion

Danmark var i en årrække en af verdens største minkproducenter, selv om produktionen fundamentalt strider imod dyrenes natur og behov. Mink er territoriale, solitære dyr, hvilket betyder, at de er udviklet til at bo alene og forsvare store territorier, eksempelvis op til to kilometer langs en vandbred.
I produktionen holdes flere mink sammen i meget små trådbure. De holdes på ekstremt store farme med titusindvis af mink stående i lange rækker helt tæt op ad hinanden. De trange, unaturlige forhold stresser minkene, der udvikler adfærdsforstyrrelser, og som rovdyr kan de bide og skade hinanden voldsomt.

Vi arbejder for et forbud mod minkproduktion ligesom det forbud mod produktion af ræve, som findes i Danmark. På grund af minkenes særlige natur er det ikke muligt at indrette kommerciel produktion, så minkene trives.
Burhøns

Buræg bliver fortid i Danmark

Burhøns bor indenfor i et bur med et areal svarende til et A4-ark plus et postkort til sin rådighed. Den meget begrænsede plads forhindrer hønerne i at bevæge sig frit, og der er hverken plads til at løbe eller strække vingerne. Det begrænser i dén grad hønsenes mulighed for at udføre deres naturlige adfærd så som at støvbade eller skrabe og hakke i jorden.
Dyrenes Beskyttelse har kæmpet for et stop for burhøns i årtier. Senest med Ægtivist-kampagnen i 2013, hvor mange tusinde danskere skrev under på et stop for salg af buræg. Det var med til at starte bevægelsen af udfasningen.
Pr. 1. juli 2023 er det efter en lang kamp endeligt blevet forbudt at starte nye produktioner op, og I Dyrenes Beskyttelse arbejder vi for at overgangsperioden bliver så kort som mulig.