Gris der roder i jorden

Vi er dyrenes stemme i politik

Lovgivning og tilsyn er afgørende for den gode dyrevelfærd. Derfor skal Dyrenes Beskyttelse være en stærk politisk aktør og sætte vores mærkesager på dagsordenen med en kombination af strategisk, dyrefagligt, politisk og kommunikativt arbejde. Vi er dyrenes stemme og repræsenterer civilsamfundet i lovgivningsprocessen.

Vi opnår de bedste resultater i samarbejde med andre, og vi vil være organisationen, der kan samle relevante interessenter i arbejdet for det gode dyreliv. Det gælder på den nationale og internationale scene. Det sker ved at:

Gå i dialog med politikere og sikre, at de ved nok om dyr og arbejdet for at sikre gode dyreliv

Samarbejde og indgå alliancer med andre aktører, som også taler dyrenes sag

Være repræsenteret i råd, nævn og udvalg

Lave oplysningskampagner om dyrenes forhold

Tale dyrenes sag i medierne

Internationalt samarbejde for dyrene

Dyrenes Beskyttelse arbejder sammen med flere internationale organisationer for at sikre god dyrevelfærd på tværs af grænser. Det er vigtigt for at kunne lægge pres på politikere, organisationer og beslutningstagere, så der sker ændringer til gavn for dyrene.

Eurogroup for Animals

Eurogroup for Animals er en dyrebeskyttelseslobbygruppe med base i Bruxelles, Belgien, som søger at forbedre dyrevelfærdsstandarderne i EU. Foreningen repræsenterer dyrebeskyttelsesorganisationer i 26 af de 27 EU-medlemsstater og flere andre lande.

World Federation for Animals

19 dyrevelfærdsorganisationer er gået sammen om at danne denne internationale dyrevelfærdsorganisation, der vil tale dyrenes sag på globalt niveau. Med stiftelsen af World Federation for Animals har verdens dyr endelig fået en samlet global stemme.

Asia for Animals

Asia for Animals er en koalition med flere hundrede organisationer, der arbejder på at forbedre dyrs velfærd i hele Asien. De lægger pres på de ansvarlige politikere og meningsdannere for at ændre uacceptable forhold og beskæftiger sig blandt andet med dyr i zoologiske haver og handel med vilde dyr.
Koøje

Råd, nævn og udvalg

Dyrenes Beskyttelse er bredt repræsenteret i råd, nævn og udvalg:

Dansk Hunderegisters bestyrelse

Det Danske Katteregisters bestyrelse

Det Grønne Kontaktudvalg

Forbrugerrådets bestyrelse

Forbrugerrådets rådsforsamling

Friluftsrådets repræsentantskab

Rådet for Dyreforsøg

Center for Frilandsdyrs bestyrelse

Verdensnaturfondens præsidium

Vildtforvaltningsrådet

Det Dyreetiske Råd

Fødevarestyrelsens Strategiske Interessentudvalg

National arbejdsgruppe for interessenter til Naturnationalparker under Naturstyrelsen

Interessentgruppe under Miljøministeriet vedr. lovprogram

Arbejdsgrupper under Miljøministeriet: Sæl- og hvalturisme, Invasive rovdyr, Bekæmpelse af rotter

Naturforum under Miljøministeriet

Miljø- og Fødevareklagenævnet

ISOBRO - administation og bestyrelse

Center for forskning i familiedyrs velfærd

Fonde:
Chico´s Fond
Kurt Isaksen
Kurt Isaksen
Johannes Larsens Legat
Ida Kirstine Ege Olsens og Rasmus Martin Ib Rasmussens Legat
Varinka Muus´ fond til støtte til behandling af kæledyr
Oberst T.P.A. Ørums Legat
Richard Petersen og Hustrus Legat