GIV TRYGHED TIL DYR OG BØRN I KRISERAMTE FAMILIER

KÆLEDYR I SIKKERHED

Kæledyr kan være en hindring for, om en kvinde vælger at søge hjælp på et krisecenter, da de ikke vil efterlade dyret. Derfor driver LOKK sammen med Dyrenes Beskyttelse et initiativ, hvor kvinder kan få deres kæledyr passet på et internat hos Dyrenes Beskyttelse, mens de selv opholder sig på krisecenteret.

For kvinder og børn er det en utrolig lettelse at vide, at deres kæledyr er i sikkerhed og passes af folk, der elsker dyr. Voldsudsatte kvinder kan derfor tage på krisecenter uden at bekymre sig om kæledyret og har derefter tid til at finde en længerevarende løsning.

Det kan være livsnødvendigt at få sit kæledyr med sig ud af hjemmet. For mange kvinder er deres dyr lige så vigtige som deres børn, og derfor efterlader de dem ikke med en voldelig partner. Når man ved, at ens dyr er i gode hænder, får mange kvinder den ro de har brug for, til at starte deres liv forfra og arbejde mod en fremtid uden vold.  
 

STØT KRISERAMTE KVINDER OG DERES DYR

Din støtte går til pasning af dyr på internatet, mens deres familie er på krisecenter.

 

82.000 KVINDER

Hvert år bliver 82.000 kvinder udsat for vold af deres nuværende eller tidligere partner. Partnervold drejer sig fundamentalt om magt. Partnervold begås af begge køn mod begge køn. Dog er størstedelen af denne vold begået af mænd mod kvinder.

LOKK, Landsorganisationen af kvindekrisecentre, arbejder for at hjælpe kvinder ud af voldelige relationer. Hvis en kvinde bliver udsat for vold, kan LOKK gå ind og hjælpe hende med at komme ud af hjemmet, og flytte ind på et krisecenter et sted i Danmark. Selvom det virker logisk at flytte væk fra en voldelig partner er der en del aspekter der spiller ind, som kan gøre at kvinden bliver længere tid i hjemmet. Det er særligt hvis der er børn eller kæledyr involveret.

"UANSET HVAD, HAN FIK DEM IKKE"

Hør vidneberetning fra kvinde fanget i et voldeligt forhold. Kirsten (dæknavn) er en af de mange kvinder, som oplevede på egen krop, hvad det vil sige at leve i et voldeligt forhold. Kirsten blev hos sin voldelige mand i lang tid, da hun havde to store hunde. For hvad ville der ske med dem, hvis hun ikke kunne tage dem med sig, når hun flygtede?

Det eneste hun vidste med sikkerhed var, at hverken hende selv eller hundene kunne blive i hjemmet med hendes eksmand. Men på daværende tidspunkt var der ikke nogen steder, hun kunne få hundene passet.

Kirsten endte med selv at betale pension til sine to hunde, men der er mange, der ikke har den mulighed. Derfor samarbejder Dyrenes Beskyttelse med LOKK og tilbyder pasning og sikkerhed for kriseramte kvinders kæledyr.  

INTERVIEW: DEL 1

INTERVIEW: DEL 2

INTERVIEW: DEL 3

Landsorganisation af Kvindekrisecentre repræsenterer 46 kvindekrisecentre, deres 500 ansatte og mere end 1500 frivillige.

Hver dag, hele døgnet, året rundt i hele Danmark hjælper krisecentrene voldsudsatte kvinder og deres børn videre til en fremtid uden vold. Krisecentrene tilbyder et trygt sted med sikkerhed og professionel rådgivning i øjenhøjde. På krisecentrene bliver kvinder og børn mødt med empatisk omsorg, viden om vold samt konkrete redskaber til at komme ud af voldelige relationer i livet og i hjemmet.

Landsorganisation af Kvindekrisecentre er sat i verden for at forene, støtte og forstærke den livsvigtige, nære og lokale indsats på de 46 krisecentre. Vi støtter med faglig viden om vold og forebyggelse. Vi arbejder også for bedre politiske rammer, så krisecentrene får de bedste forudsætninger for at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn videre til en tryg og sikker fremtid.