ÅRETS FRONTLØBER

I denne kategori nomineres kandidater, der går foran og yder en ekstraordinær indsats i kampen for bedre dyrevelfærd fra bonde til bøf. Dermed kan både producenter, meningsdannere, politikere, detailhandel og borgere hyldes for at gå foran i kampen for en mere dyrevenlig fødevareproduktion og madkultur.

Henrik Hindby

Henrik Hindby

Med sit enorme engagement i dyrevelfærd for alle dyr har journalist Henrik Hindby ved siden af sit daglige virke skabt netmediet Globalen.dk, hvis budskaber Henrik udbreder via andre sociale medier, hvor han også aktivt opsøger debat og mulighed for påvirkning til fordel for dyrene. I tråd med tiden sætter Henrik dyrevelfærden i større perspektiv i sammenhæng med andre store aktuelle temaer som miljø, klima og bæredygtighed.

Globalen.dk bringes originale artikler, hvor Henrik undersøger væsentlige problemstillinger og interviewer vigtige aktører. Desuden oversættes og bearbejdes afgørende udenlandske og danske artikler og rapporter fra andre medier og fx universiteter, så de får den danske offentligheds bevågenhed.

Henrik Hindby er nomineret til Årets Dyreven for med Globalen.dk at have lavet en vigtig nyskabelse i den danske medieverden, som til stadighed skaber fokus på dyrenes velfærd.

Johanne Schimming

Johanne Schimming

Hos Johanne Schimming som driver Hegnsholt Hønseri ved Lejre er dyrenes velfærd helt central. Her går æglæggende høns, kyllinger, Spælsau-får og sortbrogede landracegrise ude hele året. Hos Johanne sættes dyrenes trivsel over alt andet. Med håndholdte rutiner uden samlebånd og robotter har Johanne en daglig gang i direkte relation til dyrene, hvor alle processer er tilpasset dyrene og ikke omvendt.

Johanne producerer blandt andet under Dyrenes Beskyttelses mærkningsordning ”Velfærdsdelikatesser”, hvor netop  økologi, naturlighed og dyrevelfærd i alle faser af et slagtedyrs liv er i fokus. Med Johannes empatiske tilgang til dyrene beviser hun, at etik og kvalitet ikke er hinandens modsætninger. Hegnsholt Hønseri er desuden et godt eksempel på en bæredygtigt produktion. Når Johanne leverer æg og kød til sine professionelle kunder, får hun økologiske grøntrester og overskudsbrød med tilbage til dyrene. Hvis den tilgang gennemsyrede al produktion af animalske fødevarer ville vi nået meget langt og tage et helt nyt skridt i tilgangen til de dyr, som bruges til fødevarer.

Johanne Schimming er nomineret til Årets Dyreven for at pege projektøren hen i mod en mere naturlig og bæredygtig produktion i pagt med dyrenes naturlige behov.

Meyers Kantiner

Meyers Kantiner


Meyers Kantiner ved indkøbschef Michael Steijn viser vejen frem for god dyrevelfærd i et stort og vigtigt område, nemlig kantinedriften. Meyers Kantiner har i år udfaset industrikyllinger i deres kantinevirksomhed og arbejder kontinuerligt med udvikling af råvarer, som tager udgangspunkt i god dyrevelfærd. I Meyers kantiner er kylling den kødtype, de bruger mest, og med mere end 25.000 måltider om dagen, køber Meyers kantiner rigtig mange kyllinger om året.

Der vil således være tale om et markant løft i efterspørgslen på gode kyllinger. Og ikke mindst en tilsvarende nedgang i salget af industrikyllinger. Tiltaget har en kæmpe signalværdi overfor omverdenen og vil hjælpe med at sætte fokus på den ringe dyrevelfærd i den industrielle kyllingeproduktion.

Meyers Kantiner er nomineret til  Årets Dyreven for at sætte scenen for en kantinedrift, hvor fokus på dyrevelfærd er et vigtigt parameter på linje med god smag og pris, når menuerne sættes sammen.