ÅRETS BROBYGGER

I denne kategori nomineres kandidater, der bidrager til at synliggøre den store værdi, dyr tilfører samfundet og på dyrs værdi generelt. Prisen går til en kandidat, der har fremmet forståelsen for eller udbredelsen af den positive effekt, dyr kan have for mennesker.

Hjemløse-Dyrlægerne

Hjemløse-Dyrlægerne


Hjemløse-Dyrlægerne tilbyder gratis dyrlægehjælp til hjemløse i København. Projektet er især rettet mod hunde tilhørende hjemløse, og udover gratis dyrlægekonsultationer tilbyder dyrlægerne hjælp til at organisere pasning og pleje til hundene, når ejer i kortere eller længere tid ikke selv kan tage sig af hunden, ligesom der i et mindre omfang udleveres hundefoder og plejeprodukter.

Projektet køres frivilligt af fire dyrlæger og er centeret omkring arbejde på gaden eller de herberger, hvor hjemløse holder til. Hjemløse-Dyrlægerne holder således åbne konsultationer i Ørstedsparken i København, hvor hjemløse uden forudgående aftale kan få hjælp til deres dyr. Desuden laver de fire dyrlæger også opsøgende arbejde og tager ud i gaderne og hjælper hjemløse, hvis hunde har akut opstået sygdom. Gennem fundraising har Hjemløse-Dyrlægerne fået mulighed for at henvise de hjemløses hunde til en dyreklinik, hvis hundes tilstand ikke kan håndteres på gaden.

Hjemløse-Dyrlægerne har eksisteret i mere end 10 år og hjælper ikke kun hunde og mennesker, men sætter med deres arbejde fokus på værdien af den gode relation, som mennesker og dyr kan have med hinanden uanset position i samfundet. Det er Hjemløse-Dyrlægernes opfattelse, at de gennem hundene kan etablere en særlig god kontakt til de udsatte hjemløse, der for langt de flestes tilfælde opfatter deres hund som deres bedste og nogle gange eneste loyale ven.

Hjemløse-Dyrlægerne udfører et kæmpe arbejde både for hundene og de mennesker, som ejer dem. Derfor er de nomineret til titlen som Årets Dyreven.

Karen Thodberg

Karen Thodberg


Karen Thodberg, seniorforsker på Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, forsker i dyrs adfærd. De seneste år har hun beskæftiget sig med dyr, der deltager i terapi for mennesker, både for at undersøge, hvordan dyr kan bidrage til, at mennesker får det bedre, men også med fokus på hvordan dyrene håndterer at være en del af dette.  Ved at arbejde tværfagligt og inddrage forskere fra andre discipliner, har hun kunnet kombinere sin ekspertise inden for adfærdsbiologien med psykiatri og psykologi og skaffet ny viden om, hvordan dyr påvirker mennesker.

Helt konkret har Karen undersøgt effekten af besøgshunde på plejehjem. Hun arbejder på at kunne svare mere præcist på, hvordan kontakt til dyr kan bruges som led i terapeutiske tilbud for psykisk sårbare mennesker. Hun håber at være med til at målrette inddragelsen af terapidyr, til gavn for mennesker, men også med dyrenes behov og rettigheder for øje. Hendes håb er, at mere viden på området kan bruges til give endnu flere mennesker mulighed for at få positive oplevelser med dyr - også selvom de ikke selv er i stand til selv at have dyr længere.

Karen Thodberg sætter et vigtigt fokus på relationen mellem dyr og mennesker i en tid, hvor dyr oftere og oftere bruges i terapi. Derfor er hun nomineret til Årets Dyreven.

May Bjerre Ejby

May Bjerre Eiby
 

Sygeplejerske May Bjerre Eiby står bag plejehjemmet Dagmarsminde, hvor dyr spiller en vigtig rolle i arbejdet med svært demente. Dyrene indgår i omsorgsbehandlingen, hvor beboerne eksempelvis får styrket deres koncentrationsevne og empati i omgang med dyrene. Dyr er et vigtigt led i den naturlige tilgang til beboerne på Dagmarsminde, som udgør omsorgsbehandlingen.  Beboere føler sig f.eks. til nytte, når de håndfodrer gederne eller henter æg hos hønsene. Når beboerne sidder og aer de såkaldte ”koncentrationskaniner” under dagens avisoplæsning, kan de bedre koncentrere sig.

På forskellig vis skaber dyrene indre ro hos beboerne og kalder samtidig på beboernes lyst til at tage sig af og passe på, hvilket medvirker til at stimulere empatien, som hos nogle mennesker med demens kan blive tilsidesat. Akvariefisk giver en rolig stemning i velværerummet, og katten ligger hos beboerne under middagsluren eller om natten. Beboerne har ikke længere brug for beroligende medicin, sovepiller eller antipsykotisk medicin, hvilket May er overbevist om, at dyrene er en medvirkende årsag til.

May Bjerre Eiby har en stor og velbegrundet tiltro til den gode effekt samvær mellem dyr og mennesker kan have for begge parter. Derfor er hun nomineret til prisen som Årets Dyreven.