Kira-Marie Peter Hansen, portrætfoto i Bibliotekshaven ved Christiansborg
Foto:

Dyr har værdi i sig selv

Kira Marie Peter-Hansen (SF) er medlem af EU-Parlamentet. Hun traf et vigtigt valg som otteårig. Nu stiller hun op til sin anden periode i parlamentet, hvor hun vil kæmpe for at få fiskene tilbage i havet og for en klimarigtig landbrugsproduktion med langt færre dyr, der skal slås ihjel.

Skrevet af:
Johanne Gabel

Opd. 2024-06-13: Dyrevelfærden sejrede til europaparlamentsvalget. Se valgresultatet her

Kira Marie Peter-Hansen var otte år, da hun traf en beslutning. 

– Dengang talte man ikke så meget om klimabelastningen ved kød, så for mig var det af dyreetiske årsager, siger hun, som blev vegetar og har været det siden. 

I dag er hun 26 år og har siddet i EU-Parlamentet for SF i fem år som medlem af parlamentets gruppe De Grønne. Efter sidste valg i 2019 lagde gruppen ud med at stille krav til dyrevelfærd i reformen af EU’s landbrugsstøtte, som lægger linjen for de efterfølgende syv års landbrugspolitik. 

– Vi ville stille krav til blandt andet dyrevelfærd som forudsætning for støtten, men det formåede vi kun i ringe omfang, og det var derfor, at den grønne gruppe og SF stemte imod. Siden har vi krævet at få lovgivning om transport af dyr og om dyreholdet ude på farmene, siger hun, som stiller op igen og er spidskandidat for SF. 

“Dyr har værdi i sig selv, og de har ret til at leve, til at være og til at trives”

Kira Marie Peter-Hansen, Socialistisk Folkeparti

Fiskene tilbage i havet

På Kira Marie Peter-Hansens facebookside bliver nogle af hendes valgplakater paraderet. På en af dem står ”Fiskene tilbage i havet”. 

– Vi ser, at vores have har det rigtig dårligt, at vi har et problem med overfiskeri og med dyrevelfærden i fiskeri såvel som opdræt, siger hun, der sidder i gruppeledelsen i De Grønne, som er i gang med at formulere arbejdsprogrammet for den næste periode i parlamentet. De formulerer også de krav, som gruppen vil stille til de nye kommissærer, når de skal tages i ed i de respektive fagudvalg i parlamentet, som derefter skal godkende den samlede kommision ved afstemning. Blandt mærkesagerne er at få de lovforslag om dyrevelfærd, som den nuværende kommission har lovet. 

– Også om hold af dyr på farmene, siger hun og henviser til borgerforslaget End the Cage Age med 1,4 millioner EU-borgeres krav om et forbud mod bure i industrilandbruget.

Hvad er den største udfordring? 

– Det er et landbrug i EU i massivt oprør, som er imod miljøkrav og regler om bedre dyrevelfærd. Der er ingen velvilje til det, og derfor er der heller ikke opbakning til den udvikling i de partier, som historisk er tilknyttet landsbrugssektoren.

Ret til at leve, være og trives

Kira Marie Peter-Hansen ser løsningen for dyrene i sammenhæng med klima og natur. 

– Løsningen på klimakrisen er, at vi overgår til mere plantebaseret landbrugsproduktion og minimerer den animalske produktion, og så vil der være færre dyr, som skal slås ihjel, siger hun og forklarer, at det også er et filosofisk spørgsmål om, hvad der har værdi. 

– Jeg synes, at dyr og natur har værdi i sig selv. Dyr har ret til at leve, ret til at være og ret til at trives. 

Hun skal videre. Der er en stram kampagnekalender. Især er hun meget ude på gymnasierne for at tale med de unge vælgere om det kommende valg og alle de andre valg. Deres egne. Dem i dagligdagen. Det er ikke alle, der har truffet den slags beslutninger som otteårig.

  • Højst otte timer eller 300 kilometers transport af levende dyr. 
  • Et pelsfrit Europa, herunder forbud mod minkavl. 
  • Et Europa uden dyr i små bure. 
  • Beskyttelse af vilde dyr, eksempelvis ulven. 
  • En kommissær for dyrevelfærd. 
  • At gøre dyrevelfærd til en prioritet i EU – med strenge regler om landbrugsforhold, brug af antibiotika og langt bedre dyrevelfærd. 
  • At få de lovforslag om dyrevelfærd, som kommissionen har lovet. 
  • Alle EU's politikker, der har med dyr at gøre, skal tage udgangspunkt i traktatens bekræftelse af, at dyr er bevidste væsener, der kan føle smerte og frygt, og at vi derfor har ansvar for at beskytte dem mod unødig smerte og lidelse.

Søndag den 9. juni 2024 skal danskerne stemme til europaparlamentsvalget. Mange af de regler, der gælder for dyrevelfærden i Danmark, bliver fastsat i EU. Derfor er valgdagen en unik mulighed for med dit kryds at få mere dyrevelfærd ind i EU.