Dyretransport i tunnel
Minimumskrav til frihøjde over smågrise kan betyder færre grise på transporter fremover. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Endelig: Højdekrav kan sikre luft til millioner af smågrise på vejene

Regeringen vil indføre krav til loftshøjde ved transport af smågrise. Landbruget og transportørerne forsøgte til det sidste at forhale kravene, men det lykkedes heldigvis ikke

Skrevet af:
Søren Krogsgaard

De har været lang tid undervejs, men nu er det lykkes. Regeringen indfører minimumskrav til etagehøjden på transporter af smågrise, skriver Politiken. Det glæder Dyrenes Beskyttelse. 

"Hvert år eksporterer danske landmænd cirka 14 millioner levende smågrise til udlandet, men det har været en rigtig hård kamp at få sikret smågrisene den samme beskyttelse, som deres større artsfæller har haft i årevis. Landbruget og transportvirksomhederne har kæmpet imod, men hensynet til dyrene vandt til sidst,” siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse. 

Siden 2005 har europæisk lovgivning stillet krav om, at dyr under transport skal have tilstrækkelig plads til at sikre god ventilation hen over ryggen på dyrene. I 2006 blev der indført højdekrav til etagerne ved transporter af grise på over 40 kg. Men indtil i dag - næsten 18 år senere - har det ikke været defineret i dansk lovgivning, hvad ”tilstrækkelig” betyder for de mange millioner smågrise, som dansk landbrug hvert år eksporterer levende. 

Helt konkret indføres der nu krav til loftshøjde for transport af smågrise på linje med de større grise, så der for eksempel i transporter af grise med en gennemsnitlig vægt på 35 kilo skal være en loftshøjde på 68 centimeter. Det giver ca. 19 centimeter luft over ryggen på grisen.

Kravene gælder dog først fra 2031, da de skal indfases over syv år. Det er dog hurtigere end i det oprindelige udspil fra fødevareminister Jacob Jensen, der mente, at kravene skulle indfases over ti år af hensyn til erhvervet. Det vil Dyrenes Beskyttelse også gerne kvittere for.

”Vi har kæmpet hårdt for at få denne beskyttelse af smågrisene og så jo helst, at kravene gjaldt med det samme. Det er jo mærkeligt, at grisene fortsat skal transporteres under problematiske forhold. Med det sagt, så er en tre år hurtigere indfasning en væsentlig forbedring. Derfor er vi glade for, at særligt Socialdemokratiets Ida Auken i de afsluttende forhandlinger har stået imod de meget stærke kræfter, der gerne ville forhale kravene yderligere,” siger Britta Riis.

Hvis det stod til lobbyorganisationerne for landbruget og transportbranchen, skulle der gå endnu længere tid, før smågrise blev sikret luft og plads på transporterne. De modsætter sig de foreslåede krav til, hvor høj en etage på transporterne skal være, afhængigt af grisenes vægt.

I deres høringssvar til forslaget holder de på, at kravene er overimplementering af EU-reglerne, er baseret på mangelfuldt videnskabeligt grundlag, og vil føre til større drivhusgasudledninger på grund af flere transporter med færre grise i hver lastbil.

Men kravene er ikke overimplementering. Danske Svineproducenter lagde i 2006 sag an mod Fødevarestyrelsen for overimplementering af lignende krav for grise over 40 kg - og tabte sagen ved Højesteret. Der er heller ikke mangel på fagligt grundlag for kravene. 

For fire år siden forsinkede landbrugs- og transportorganisationerne kravene ved at betvivle højden på en gris. Siden har forskere ved Aarhus Universitet udregnet en formel for højden på en gris baseret på dens vægt. Nu, hvor alle er enige om højden på en gris, er der ikke noget til hinder for at præcisere det lovkrav, som EU-reglerne dikterer. Men forhalingen af kravene er symptomatisk for landbrugslobbyens metoder.

”Det er beskæmmende at se, hvordan der bliver krævet endeløse, videnskabelige beviser for åbenlyse dyrevelfærdsforbedringer, samtidig med at der investeres massivt i dårlige løsninger som fx transporter af grise i fem lag,” siger Britta Riis. 

Cirka 14 millioner danske smågrise transporteres årligt på tværs af Europa. Det er en kraftig stigning, siden EU-reglerne blev vedtaget i 2005, hvor der blev eksporteret knap 4 millioner smågrise fra Danmark.