Danske grise på vej til Italien, september 2023
Dyrenes Beskyttelse og Europaparlamentariker Niels Fuglsang fulgte i efteråret 2023 efter en dansk grisetransport til Italien. Denne slags transporter vil fortsat kunne finde sted med de nye regler.

Dyretransporter: EU overser historisk mulighed

I dag præsenterer EU-Kommissionen et udspil til nye regler for transport af levende dyr. Desværre tager kommissionen ikke et opgør med de lange, opslidende ture, som millioner af danske dyr årligt udsættes for, lyder det fra Dyrenes Beskyttelse.

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage

Det er næsten to årtier siden, at EU sidst opdaterede reglerne for transport af levende dyr på tværs af landegrænser, og som dyrevelfærdsorganisationer i årevis har råbt op om, så fejler de nuværende regler fatalt med at beskytte dyrenes velfærd under transport, som ofte er over meget lange afstande og endda flere dage. EU’s egen fødevareautoritet, EFSA, har også påpeget, at reglerne, som de er i dag, ikke afspejler den nyeste viden og forskning på området.

I dag præsenterede EU-Kommissionen så sit længe ventede udspil til revision af reglerne. Udspillet skal forhandles politisk, før det kan endeligt vedtages, men ambitionsniveauet fra kommissionen er alligevel alt for lavt, lyder det fra Dyrenes Beskyttelse:

”EU-Kommissionen overser en historisk mulighed for at tage et opgør med de lange, opslidende dyretransporter over 8 timers varighed. Vi har i årevis set, hvordan lovgiverne ikke er lykkedes med at lave regler, der beskytter dyrene, og som rent faktisk kan kontrolleres ude på vejene, så dem der ikke overholder reglerne kan blive straffet. I mellemtiden er antallet af danske grise, der sendes på lange transporter mere end femdoblet til over 11 millioner årligt, så der nu eksporteres flere levende grise, end der slagtes på danske slagterier,” siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

Kommissionen lægger op til et stop for lange transporter over ni timer af slagtedyr, mens alle andre dyr så som smågrise til opfedning kan transporteres op til 21 timer, før de skal have et hvil på et døgn og så må transporteres yderligere 21 timer. Af de over 11 millioner grise, som danske landmænd sendte på lange transporter i 2022, var over 98,5 procent smågrise til opfedning. Grise til slagtning udgjorde kun 0,5 procent.

”Det er en forbedring af situationen, som den er i dag, men det er slet ikke godt nok. Smågrise er mindst lige så udsatte på lange dyretransporter som slagtesvin. Der er ikke fagligt belæg for at undtage dem,” siger Britta Riis, som påpeger, at grise som den eneste dyregruppe i kommissionens udspil ikke får fastsat mindstekrav om, hvor meget luft der skal være over ryggen på dem.

”Det er helt utilstedeligt, og det emmer desværre af, at økonomiske interesser har fået særhensyn frem for dyrevelfærden. Højdekravet har stor betydning for dyrevelfærden,” kommenterer hun.

Dyrenes Beskyttelse er også meget skeptiske over for de meget lange overgangsordninger på op til fem år, som kommissionen lægger op til, før de nye regler træder i kraft.

Dyrenes Beskyttelse fulgte i efteråret 2023 efter en dansk grisetransport til Italien sammen med Europarlamentariker Niels Fuglsang, og dokumenterede i den forbindelse de kummerlige forhold, som millioner af danske grise transporteres under. Denne slags transporter vil dog fortsat være muligt, hvis kommissionens forslag stemmes igennem uden ændringer.

Forbedret beskyttelse af spæde kalve

Udspillet fra EU-Kommissionen indeholder dog også gode takter. Det gælder for eksempel for de særligt sårbare, spæde kalve, som danske landmænd sidste år eksporterede op mod 50.000 af. Kommissionen lægger op til, at kalvene mindst skal være fem uger gamle, hvor de i dag kun skal være 14 dage gamle. Kalvene skal også veje mindst 50 kg.

”Det har stor betydning for kalvenes immunforsvar, at de får lov at blive lidt ældre, før de transporteres. Vi havde dog gerne set, at man helt stoppede med at sende de ufravænnede kalve på lange dyretransporter,” siger Britta Riis.

Over 50.000 danskere har skrevet under på en underskriftsindsamling mod brutale transporter af spædekalve. 

 • Transporttid: Transport af grise må ikke overstige 24 timer. Tiden regnes, fra første grise er ombord, til sidste gris har forladt transportvognen.
 • Hvil: Efter 24 timer skal grisene læsses af transporten og have hvil i en stald i mindst 24 timer. Herefter kan grisen på ny transporteres i 24 timer.
 • Vand og mad: Dyrene skal ’med passende mellemrum tilbydes vand, foder og hvile af en kvalitet og i mængder, som er passende for deres art og størrelse’.
  Vand: Grise skal have adgang til vand under hele transporten på lange transporter.
 • Temperaturer: Dyrene må ikke udsættes for temperaturer under fem grader eller over 30 grader, dog med en margen på fem grader i hver ende.
 • Plads:
  Areal:
  Smågrise på 25 kilo har krav på 0,2 kvadratmeter per gris.
  Smågrise på 32 kilo skal have 0,231 kvadratmeter per gris
  (arealkrav tabel)
  Loftshøjde:
  For grise op til 40 kilo er der ikke krav til loftshøjden.
  For grise over 40 kilo skal der være mindst 74 centimeter.
 • Tilsyn: Grisene skal tilses under transporten, så det sikres, at dyrene ikke lider overlast.
 • Ansvar: Det er afsenderlandets myndigheder, der forhåndsgodkender transporten.