Danske slagtesvin
Åbent Landbrug. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Forspringet øges: Danmark har verdens største produktion af kød

Intet andet land producerer så meget kød i forhold til indbyggertal som i Danmark. Og vi øger forspringet, viser nye beregninger. Danmark må gå forrest og skrue ned for den massive kødproduktion, siger Dyrenes Beskyttelse.

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage

Debatten om fremtidens fødevareproduktion er højaktuel med dagens offentliggørelse af Svarer-udvalgets anbefalinger til en CO2-afgift. Nu viser nye beregninger, som Dyrenes Beskyttelse har lavet på baggrund af de nyeste tal fra FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, at Danmark er det land i verden, der producerer mest kød i forhold til vores indbyggertal. 

”Der er langt ned til nummer to på listen, og mens politikerne taler om kødproduktionen skal mindskes, så går udviklingen i dansk landbrug den forkerte vej. Det viser med al tydelighed, at der er brug for politisk indgriben, hvis vi nogensinde skal få en bæredygtig omstilling af landbruget,” siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.  

De nyeste, tilgængelige tal er fra 2021, hvor man i Danmark producerede 343,57 kg kød per indbygger. Det er en stigning på 5,5 procent fra 325,59 kg per indbygger i 2020, og afstanden til nummer to på listen, New Zealand, er øget i samme periode. 

Tallene dækker kun over den mængde, der bliver slagtet, og medregner ikke de mange millioner dyr, som eksporteres levende til udlandet. Dansk landbrug er EU’s største eksportør af levende smågrise og ramte nyt rekordniveau sidste år med en eksport på over 15 millioner levende grise.  

”Den danske kødindustri har helt uhæmmet vokset sig alt for stor. Det går ud over dyrene, som lider under massive dyrevelfærdsproblemer. Over 27.000 pattegrise dør hver eneste dag i danske svinestalde. Dødeligheden for danske søer er rekordhøj. Listen er lang. Samtidig kvæles vores farvande af kvælstofudledninger, og natur og biodiversitet fortrænges i vores landskab. Vi kan ikke lade stå til længere,” siger Britta Riis, som ikke giver meget for argumentet om, at kødproduktionen skal foregå herhjemme, fordi dansk landbrug påstår, at man er mere klimavenlig end i udlandet. 

”Det er ikke klimavenligt at læsse kød og levende dyr på lastbiler og fly og sende dem verden rundt. Dyr skal fødes, opfedes og slagtes så tæt på forbrugeren som muligt. Men i bund og grund kommer man ikke udenom, at der skal skrues ned for kødproduktionen i hele verden. Her er potentialet størst i Danmark med verdens største kødindustri,” siger Britta Riis.  

Danmark er det mest intensivt opdyrkede land i Europa, hvor landbruget lægger beslag på ca. 60 procent af Danmarks samlede areal. Tre fjerdele af det opdyrkede land bruges på at dyrke foder til dyr. Kun 4 procent bruges på at dyrke mad direkte til mennesker som brødkorn, havre, kartofler og gartneriafgrøder.  

Fakta: De mest kødproducerende lande

Danmark er det land i verden, der producerer mest kød i forhold til indbyggertal. Beregningerne er baseret på 2021-tal fra FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO.