Svin i mudderbad

Mærkesager for dyr i industrilandbruget

Dyr i industrilandbruget udsættes dagligt for urimelig smerte, angst og lidelse og oplever meget få positive oplevelser og glæde. Det er i strid med Dyrevelfærdsloven. Denne dyrevelfærdskrise er tæt forbundet med krisen for klima og biodiversitet. Derfor arbejder Dyrenes Beskyttelse for følgende mærkesager

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

Overordnede

 1. En bæredygtig produktion af dyr kræver god dyrevelfærd og respekt for klima og biodiversiteten
 2. Et økologisk fødevaresystem med fokus på plantebaserede fødevarer og en animalsk produktion med reduceret dyretæthed og styrket lokal slagtning.
 3. National dyrevelfærdslov, som er udmøntet i konkrete dyrevelfærdsforbedringer for alle dyrearter
 4. EU-dyrevelfærdslovgivning, der sikrer bedre dyrevelfærd for alle dyrearter
 5. EU-mærkning af fødevarer efter produktionsmetoder og dyrevelfærdsindikatorer
 6. ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” udgør minimumskrav for det gode dyreliv

Tværgående

 1. Ingen dyr i bure – alle dyr på friland
 2. Stop for lemlæstelser af dyr
 3. Stop for ensidig avl af dyr, der skaber dyrevelfærdsproblemer
 4. Forbud mod lange transporter af levende dyr (over 8 timer)
 5. Forbud mod lange transporter af ikke-fravænnede kalve
 6. Velfærdstilsyn for fisk i akvakultur

Dyrespecifikke

 1. Udfasning af CO2 bedøvelse af svin
 2. Forbud mod fiksering af søer > Løse søer
 3. Stop for rutinemæssig halekupering af grise > Hele haler 
 4. Forbud mod kirurgisk kastration af hangrise > Intakte hangrise
 5. Stop for avl for meget store kuld hos søer > Større overlevelse hos pattegrise
 6. Lovkrav om grovfoder til søer og slagtesvin > færre mavesår hos søer og slagtesvin – 
 7. Krav om mindsket brug af antibiotika til pattegrise > Senere fravænning af pattegrise
 8. Forbud mod minkavl > Ingen mink i produktion 
 9. Udfasning/regulering af bedøvelse af fjerkræ med vandbad/strøm
 10. Forbud mod hurtigt voksende slagtekyllinger > Langsomt voksende slagtekyllinger
 11. Forbud mod burægsproduktion > Ingen høner i bure
 12. Forbud mod produktionen af foie gras i Europa og stop for import og markedsføring > ingen tvangsfodring af ænder
 13. Fjerkræ på friland – krav om adgang til udeareal for fjerkræ
 14. Stop for tidlig adskillelse af ko og kalv > Ko-kalv sammen
 15. Ingen kvæg skal gå på stald året rundt > Alle kvæg på græs
 16. En bæredygtig malkekvægsproduktion inkluderer også kalve og ungdyr
 17. Færre halte malkekøer > Sunde malkekøer uden klov- og lemmelidelser
 18. Mest mulig begrænsning af dyr til forsøg i forskning og undervisning, herunder mindst mulig smerte/lidelse/angst, fremme af alternativer samt forbedring af opstaldning og pasning
 19. Forbud mod brug af hesteblodshormoner