Makak
Foto: Dyrenes Beskyttelse

Medicinal-lobby vil fjerne forsøgsabe fra liste over truede arter

Den amerikanske medicinalindustri vil have fjernet den langhalede makak-abes status som truet dyreart. Lobbyister skyder blandt andet på dansk forskning bag klassificeringen. Det er forargeligt og drevet af behovet for let adgang til det eftertragtede forsøgsdyr, mener Dyrenes Beskyttelse og en række andre dyreværnsorganisationer.

Skrevet af:
Søren Krogsgaard

VÆR MED TIL AT HJÆLPE ABERNE

Den langhalede makak er den mest handlede abe i verden. Den er et fantastisk klogt dyr, der både kan bruge værktøj, er en habil svømmer og har mange forskellige måder at løse problemer på, alt efter hvor den bor. Desværre er den nogen steder uønsket og kommer tit i konflikt med mennesker.

STØT MAKAK-ABERNE

Det er kun halvandet år siden, at den langhalede makak-abe fik status som truet på IUCN’s rødliste. Men nu prøver dele af den amerikanske biomedicinske forskningsindustri at få fjernet mærkatet, der forpligter lande til bedre beskyttelsen af aberne. Den magtfulde lobbyorganisation National Association for Biomedical Research (NABR) har indsendt en formel indsigelse mod klassificeringen til IUCN. Det falder Dyrenes Beskyttelse for brystet.

'NABR's indsigelser synes meget mere drevet af ønsket om at sikre en stabil forsyning af disse dyr til forskning end af ægte bekymring for artens velfærd og bevarelse. Det er trist, at de forsøger at underminere den videnskabelige konsensus om artens truede status,' siger biolog og projektleder for internationale projekter i Dyrenes Beskyttelse, Anne Sofie Meilvang.

NABR hævder blandt andet i indsigelsen, at der ikke er beviser for en betydelig tilbagegang i populationen af aber, at data bag statussen er fejlfortolket, og at vurderingen bygger på en forkert metode. NABR fremhæver også betydningen af, at de langhalede makak-aber har tilpasset sig forskellige levesteder, herunder områder påvirket af turisme og andre menneskelige aktiviteter.

Makak-aber er truet, selvom de er mange

Forskeren, der har været ansvarlig for kortlægningen af trusler mod aberne, har tidligere forklaret til Dyrenes Beskyttelse, hvordan aberne kan være truede, selvom man ser dem i store flokke ved turistattraktioner.

'Mange tænker på truede dyr som sjældne og svære at finde. Så simpelt er det ikke. Populationen af bjerggorillaer er for eksempel stigende, og truslerne mod dem færre, og de regnes for kritisk truede. De langhalede makak-aber er der langt flere af, men udviklingen går i den helt forkerte retning, og truslerne mod dem er voldsomme og mange,' forklarede Malene Friis Hansen, ph.d. og postdoc ved Princeton University, leder og stifter af The Long-tailed Macaque Project, der har leveret hovedparten af data bag IUCN’s vurdering.

Medicinalindustrien er afhængig

Dyrenes Beskyttelse og en koalition af dyreværnsorganisationer giver heller ikke meget for NABR's kritik. I et brev til IUCN kritiserer Asia for Animals Coalition medicinalindustriens lobbyister for at være partiske, og fastholder gyldigheden af de videnskabelige vurderinger samt de reelle trusler, som makak-aberne står over for.

En del medicinalvirksomheder har etiske kodeks mod at bruge vilde aber til forskning. I stedet anvender de aber, der er opdrættet i fangenskab, også for at sikre kontrol med deres sundhed og baggrund. Men alle virksomheder skal overholde de internationale regler for handel med truede dyrearter (CITES). De kræver dokumentation for, at indfangningen og transporten af dyret ikke skader artens overlevelse i naturen. Derudover skal der være tilstrækkelig god grund til brugen af vilde dyr i forsøg, og at der er passende foranstaltninger for dyrevelfærd. Men det undrer Dyrenes Beskyttelse, at medicinalvirksomhederne modsætter sig, at denne handel overvåges og reguleres mere nøje.

'Medicinalindustrien snakker meget om overholdelse af lovgivning og etiske standarder på området. Derfor burde virksomhederne jo sætte pris på den ekstra kontrol, der kan følge med, når en dyreart klassificeres som truet,' siger Anne Sofie Meilvang.

Hvidvaskning er et enormt problem

Svindel med forsøgsaber har været en betydelig udfordring for medicinalindustrien. Anklager om ulovlig handel med vilde langhalede makaker, solgt som opdrættede, har fokus på fup i forsyningskæden. Særligt anholdelsen af Masphal Kry, en højtstående embedsmand fra Cambodjas landbrugs-, skov- og fiskeriministerium, i USA i 2022 for anklager om at smugle vilde langhalede makak-aber. Sagen satte en stopper for importen af aberne fra Cambodja, der ellers udgjorde 60 procent af industriens forsyning. Efter arrestationen af Kry og afbrydelsen af forsyningen fra Cambodja, steg prisen på makaker fra 20.000 til 55.000 dollars eller mere.

'Hvidvaskning af indfangede aber er et enormt problem og sammen med jagt én af de største trusler mod makak-aberne. Det understreger behovet for, at der findes alternativer til forsøg på dyr. Det burde industrien bruge deres ressourcer på i stedet for at stå i vejen for beskyttelse af truede dyrearter,' siger Anne Sofie Meilvang.