Hvert år bliver over 12 millioner danske grise sendt af sted på lange dyretransporter over otte timer.
Foto: Kristian Brasen

På tværs af partier: Nej til lange dyretransporter

Hvor mange timer skal dyr transporteres i en proppet lastbil, når de bliver kørt til opfedning og slagtning i andre EU-lande? Det spørgsmål har fyldt meget i dyrevelfærdsdebatten op til det kommende EU-Parlamentsvalg. En rundspørge fra Dyrenes Beskyttelse viser, at størstedelen af de danske partier bakker op om kortere transport af dyr.

Skrevet af:
Cecilie Sønderstrup

Opd. 2024-06-13: Dyrevelfærden sejrede til europaparlamentsvalget. Se valgresultatet her

Hver dag bliver titusindvis af grise, kalve og andre dyr fragtet rundt i EU. For eksempel bliver over 12 millioner danske grise hvert år sendt af sted på lange dyretransporter over otte timer. Reglerne tillader i dag, at transporten må vare helt op til 24 timer – uden pauser. Det har store konsekvenser for dyrene, som du for eksempel kan blive klogere på i vores reportage om de lange varme transporter af levende danske grise. 

Efter pres fra politikere, borgere og organisationer som Dyrenes Beskyttelse fremlagde EU-Kommissionen i december et længe ventet forslag til ændring af reglerne i den gældende, stærkt forældede transportforordning fra 2005. Der er gode elementer i forslaget, men desværre hjælper det ikke de mange millioner danske smågrise, som sendes til opfedning i udlandet nok. Ifølge forslaget kan grisene nemlig stadig transporteres op til 21 timer uden hvil. 

  • Danmark er det land i Europa, der transporterer flest grise levende over landegrænser.
  • I 2023 blev over 15 millioner grise eksporteret fra Danmark, heraf over 12 millioner på transporter af mere end otte timers varighed. Af disse var 98 procent smågrise, der blev sendt til opfedning i lande som Polen, Tyskland, Italien, Rumænien og endda Serbien.
  • Også i sommermånederne kører transporterne hele vejen til Sydeuropa. 
  • I løbet af 2023 har danske landmænd eksporteret flere grise levende, end de slagtede i Danmark.

Hvis der for alvor skal sættes en stopper for de lange transporter, skal de kommende EU-parlamentarikere arbejde for, at såvel de nuværende som de foreslåede regler bliver ændret, så ingen dyr transporteres over otte timer. Dyrenes Beskyttelse har derfor spurgt de 11 danske partier, som stiller med kandidater til parlamentsvalget, om de er enige eller uenige i følgende udsagn:  

"EU skal stramme reglerne for dyretransporter, så de ikke varer længere end otte timer for alle dyr, også dyr til opfedning og slagtning".

Ud af de 11 partier er otte vendt tilbage på vores henvendelse. Af disse erklærer seks partier sig enige i, at dyretransporter ikke må vare mere end otte timer. De seks partier tæller Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Moderaterne.

Alternativet går ind for en grænse på højst fire timers kørsel, mens Danmarksdemokraterne ikke mener, at EU skal bestemme, at dyretransporter ikke må vare længere end otte timer. 

De resterende partier har ikke svaret på vores henvendelse. 

Dyrenes Beskyttelse glæder sig over, at der på tværs af de forskellige partier er udbredt enighed om at nedbringe transporttiden for Europas dyr. Det giver håb om reelle forandringer for dyrene. 

Søndag d. 9. juni skal danskerne stemme til Europa-Parlamentsvalget. Mange af de regler, der gælder for dyrevelfærden i Danmark, bliver fastsat i EU. Derfor er valgdagen en unik mulighed for med dit kryds at få mere dyrevelfærd ind i EU.