Nyhed, 22. februar 2019

Rigsrevisionen skal kulegrave kontrollen af dyretransporter

Fødevarestyrelsens utilstrækkelige kontrol med dyretransporter gennem mange år har nu fået Statsrevisorerne til at anmode Rigsrevisionen om en kulegravning.

Image of Claus nielsen Lyckhage
Del artiklen på:
Danske grise ombord på en dyretransport til udlandet

Efter at Dyrenes Beskyttelse gentagne gange har kunnet afsløre, at Fødevarestyrelsen i årevis ikke har levet op til sit ansvar med at kontrollere transporter af levende dyr ud af landet har Statsrevisorerne nu bedt Rigsrevision om at foretage en tilbundsgående undersøgelse.

”Det glæder mig meget, at det nu bliver undersøgt, hvorfor landmænd og vognmænd i årevis har haft så godt som frit spil til at overtræde reglerne uden, at Fødevarestyrelsen har kontrolleret og skredet til handling, når de har fundet overtrædelser. Transport af dyr på store, tætpakkede lastbiler bliver aldrig god dyrevelfærd, men reglerne skal i det mindste overholdes. Det er levende væsner, vi taler om,” siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse. 

Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om at undersøge: 

 • Udviklingen i omfang og indhold af Fødevarestyrelsens kontrol af dyretransporter i perioden 2008-2018 
 • Udviklingen i antal overtrædelser af Transportforordningen eller Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport i perioden 2008-2018 
 • I hvilket omfang der modtages oplysninger/samarbejdes med udenlandske myndigheder i de lande, hvor dyretransporterne går til 
 • Udviklingen i hvor mange autorisationer til dyretransport, Fødevarestyrelsen har udstedt i perioden 2008-2018, og hvor mange autorisationer styrelsen har tilbagekaldt i samme periode 
 • Hvilke øvrige sanktioner (bøder, politianmeldelser m.m.) Fødevarestyrelsen har givet i perioden 
 • Om Fødevarestyrelsens kontrol på området har været effektiv og tilpasset udviklingen i transport af levende dyr. Hvis kontrollen ikke har været effektiv, ønskes en vurdering af, hvad årsagerne til dette kan være. 

Det vides endnu ikke, hvornår Rigsrevisionens undersøgelse vil være klar. 

Eksplosion i antal af eksporter med levende dyr

Der er gennem de sidste 20-30 år sket en eksplosion i antallet af eksporterede, levende dyr. I 1991 eksporterede danske svineproducenter ca. 230.000 grise, mens der i dag eksporteres over 14 millioner. Størstedelen, nemlig ni ud af de 14 millioner eksporterede grise, sendes ud på lange, opslidende transporter på over otte timer. Det viste en aktindsigt, som Dyrenes Beskyttelse søgte hos Fødevarestyrelsen sidste år. 

Smågrise er typisk 12 uger gamle og vejer omkring 30 kg, når de eksporteres. De bliver transporteret på lastvogne med ca. 500-600 (op til 800) grise på hver lastvogn, opdelt i mindre rum med typisk 30-40 grise per rum. 

Der findes ingen specifikke højdekrav ved transport af smågrise, og pladskravene er meget vagt formuleret. Det betyder, at de enkelte rum nemt kan blive overfyldt, og smågrisene kan have meget svært ved fx at få adgang til drikkevand, plads til at lægge sig ned eller regulere deres kropstemperatur.

Få indblik i det danske system for eksport af grise her

Kort om lange dyretransporter

 • 4. december 2007 afslørede TV-Avisen, at Fødevarestyrelsen var håbløst bagefter med deres kontrol af returlogbøger fra dyretransporter. DR kunne rapportere, at alene i fødevareregion syd hobede 1.000 returlogbøger sig op uden tid til at kontrollere dem, selv om mange af dem var 6-8 måneder gamle. 
 • I 2015 og 2016 udførte Fødevarestyrelsen i alt 175 fysiske kontroller af transporter med levende grise ud af landet. På hver fjerde var der for mange grise.
 • I 2016 kørte Dyrenes Beskyttelse underskriftsindsamling for ”Stop Lange Dyretransporter” og over 1 mio. europæiske underskrifter blev i 2017 overdraget til Europa-Kommissionen, som nu er ved at udarbejde en implementeringsrapport, som udkommer i starten af 2019. 
 • I maj 2018 kunne Dyrenes Beskyttelse afsløre, at antallet af lange transporter med levende grise ud af Danmark var eksploderet fra 1,9 mio. i 2007 til 9,4 mio. i 2017. Enhedslisten og Socialdemokratiet kaldte ministeren i samråd. 
 • 13. juni kom det frem, efter Dyrenes Beskyttelse havde søgt aktindsigt, at der i årevis har været rod med Fødevarestyrelsens logbogskontrol af dyretransporterne. 925 sager fordelt på 70 virksomheder blev øjeblikkeligt politianmeldt, og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen krævede en redegørelse fra Fødevarestyrelsen.
 • 20. juni blev der holdt samråd med miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. Ministeren oplyste, at han havde sat Fødevarestyrelsen til at udarbejde en analyse af kontrollen med dyretransporter, som ville være færdig inden årets udgang. 
 • 6. juli landede redegørelsen, der afslørede manglende sanktionering af overtrædelser af reglerne for dyretransporter. Ministeren kaldte det i en pressemeddelelse for ’et uacceptabelt rod i Fødevarestyrelsen’.
 • 8. november var ministeren atter i samråd om kontrollen med dyretransporter. Efter pres fra Enhedslisten, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indkaldte ministeren partierne til forhandlinger. 
 • 12. december landede Fødevarestyrelsens analyse af et ”fuldt integreret kontrolkoncept for dyretransporter”, som på baggrund af et politisk ønske om en betydelig opstramning af kontrollen med dyretransporter afdækker en række forskellige mulige initiativer, herunder en 100 % gebyrfinansieret indladningskontrol.
 • 18. december indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om kontrol af dyretransporter. Aftalen indebar bl.a. kontrol af 10 pct. af de udkørende lastbiler i en kortere periode. Erhvervet pålægges ingen ekstra udgifter ved den ekstra kontrol. Socialdemokratiet og Enhedslisten kritiserede aftalen for at være uambitiøs. 
 • 24. januar kunne Dyrenes Beskyttelse afsløre, at mere end 8.000 eksportgrise dør hvert år på den korte del af turen allerede inden, de har forladt landet. Miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, havde ellers oplyst til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, at man ikke kendte omfanget, da disse tal ikke blev registreret. Her kom det desuden frem, at alvorlige sager om overtrædelse af reglerne ikke fremgår af Fødevarestyrelsens årlige dyrevelfærdsrapport, som ellers skal give politikere og interesseorganisationer et overblik over, hvor der er problemer med dyrevelfærden i dansk landbrug.